Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Πρόταση για τροποποίηση ΚΥΑ επί της λιανικής τιμής πώλησης φαρμάκων από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία

Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης

Στις 16 Ιανουαρίου 2015 λίγες ημέρες πριν τις εκλογές εκδόθηκε ΚΥΑ που υπογράφηκε από τον Υπουργό Υγείας κ. Μάκη Βορίδη και την Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Φώφη Γεννηματά με την οποία αυξήθηκε το κόστος της λιανικής πώλησης των φαρμάκων που πωλούνται από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία.
Από μικρή έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πώληση σε φάρμακα που η αξία τους ξεπερνούσε τα 50 ευρώ με κέρδος 5% ήταν ασύμφορη για τα Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματα τους. Επίσης διαπιστώθηκε ότι επειδή τα Στρατιωτικά Φαρμακεία δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα ήταν δυνατή η κλιμακωτή αύξηση του κόστους προκειμένου το αποτέλεσμα να μην είναι τόσο βαρύ για τους δικαιούχους. Προτείνεται όπως οι Ενώσεις Αποστράτων να συναντηθούν με τους αρμοδίους των δύο υπουργείων και να συζητήσουν τη δυνατότητα κλιμακωτής αύξησης της τιμής των φαρμάκων. Πχ για Χονδρική Τιμή μέχρι 50 ευρώ η Λιανική Τιμή να είναι μειωμένη κατά 20%, για ΧΤ 50 έως 100 ευρώ η ΛΤ κατά 17%, για ΧΤ από 100 έως 150 ευρώ η ΛΤ κατά 14%, για ΧΤ από 150 έως 200 ευρώ η ΛΤ κατά 12% και για ΧΤ πάνω από 200 ευρώ η ΛΤ κατά 10%. Στη συνέχεια να συνταχθεί και να υπογραφεί νέα ΚΥΑ μεταξύ των δύο νέων Υπουργών.
Ακολουθούν τα ΦΕΚ του 2012 και του 2015


«Καθορισµός ποσοστού µείωσης των τιµών των φαρµάκων και των συναφών φαρµακευτικών προϊόντων που διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά Φαρµακεία και τα υποκαταστήµατα τους»
(ΦΕΚ Β΄ 58/16−01−2015)
(ΦΕΚ Β΄ 2270/06−08−2012)
«1. Το ποσοστό µείωσης των τιµών των φαρµάκωνπου διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά Φαρµακεία και τα υποκαταστήµατα τους καθορίζεται ως εξής:
α. Για τα διατιθέµενα συνταγογραφούµενα φάρµακα µε Ποσοστό Μικτού Κέρδους (mark up) Φαρµακείου ίσο ή µεγαλύτερο του 12% επί της χονδρικής τιµής, στην εκάστοτε λιανική τιµή της επίσηµης Κρατικής Διατίµησης,ελαττωµένης κατά ποσοστό 10% υπέρ:
(1) Των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α) ή τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), για τους δικαιούχους που απαλλάσσονται από τη συµµετοχή τους στη δαπάνη φαρµακευτικής τους περίθαλψης.
(2) Των ιδίων των δικαιούχων, για τους δικαιούχους που συµµετέχουν στη δαπάνη της φαρµακευτικής τους περίθαλψης µε ποσοστό συµµετοχής ίσο ή µεγαλύτερο του ποσοστού έκπτωσης.
(3) Των ιδίων των δικαιούχων, για τους δικαιούχους που συµµετέχουν στη δαπάνη της φαρµακευτικής τους περίθαλψης µε ποσοστό συµµετοχής µικρότερο του ποσοστού έκπτωσης και εν συνεχεία υπέρ των Φ.Κ.Α. ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το υπολειπόµενο ποσοστό µέχρι το 10%.
(4) Των ιδίων των δικαιούχων στη συνολική επιβάρυνση όπως αυτή προκύπτει από τη διαφορά λιανικής τιµής και τιµής αποζηµίωσης φαρµάκου.
(5) Των ιδίων των δικαιούχων στην ελεύθερη πώληση φαρµάκων όπου αυτή προβλέπεται.
β. Για τα διατιθέµενα συνταγογραφούµενα φάρµακα µε Ποσοστό Μικτού Κέρδους (mark up) Φαρµακείου κάτω του 12% επί της χονδρικής τιµής, στην εκάστοτε λιανική τιµή της επίσηµης Κρατικής ∆ιατίµησης.

2. Τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗΣΥΦΑ) καθώς και τα συναφή φαρµακευτικά προϊόντα (παραφαρµακευτικά, επιδεσµικά κ.λπ.), διατίθενται στην τιµή απόκτησης τους, προσαυξηµένη κατά 10% πλέον νοµίµων επιβαρύνσεων.»
1. Το ποσοστό μείωσης των τιμών των φαρμάκων που διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματα τους καθορίζεται ως εξής:
α. Για τα διατιθέμενα φάρμακα με χονδρική τιμή μέχρι 200 ευρώ, στην εκάστοτε λιανική τιμή της επίσημης Κρατικής Διατίμησης, ελαττωμένης κατά ποσοστό 20%υπέρ:


(1) Των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α) ή τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.ΠΎΎ), για τους δικαιούχους που απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη δαπάνη φαρμακευτικής τους περίθαλψης.
(2) Των ιδίων των δικαιούχων, για τους δικαιούχους που συμμετέχουν στη δαπάνη της φαρμακευτικής τους περίθαλψης με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του ποσοστού έκπτωσης.
(3) Των ιδίων των δικαιούχων, για τους δικαιούχους που συμμετέχουν στη δαπάνη της φαρμακευτικής τους περίθαλψης με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του ποσοστού έκπτωσης και εν συνεχεία υπέρ των Φ.Κ.Α ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για το υπολειπόμενο ποσοστό μέχρι το 20%.

(4) Των ιδίων των δικαιούχων στην ελεύθερη πώληση φαρμάκων όπου αυτή προβλέπεται.


β. Για τα διατιθέμενα φάρμακα με χονδρική τιμή άνω των 200 ευρώ και για τα φάρμακα της παραγράφου 2, 37913 του άρθρου 12 του Ν.3816/2010, στην εκάστοτε λιανική τιμή της επίσημης Κρατικής Διατίμησης.

2. Τα συναφή φαρμακευτικά προϊόντα(παραφαρμακευτικά, επιδεσμικά κ.λπ), διατίθενται στην τιμή απόκτησής τους, προσαυξημένη κατά 10%.Δεν υπάρχουν σχόλια: