Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΕΕΘΑ ΠΕΡΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Σύστημα ιεραρχίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει ερώτημα εάν θα συμφωνήσουν με αυτή την πρόταση τα Επιτελεία, και πολύ περισσότερο εάν τη δεχθεί σημαντική μερίδα μεσαίων και υψηλόβαθμων στελεχών των Ε.Δ.

Τα Επιτελεία, πάντως, θα πρέπει να έχουν καταθέσει τις απόψεις τους έως τις 20 Οκτωβρίου, και στη συνέχεια η πρόταση θα σταλεί στην ηγεσία του υπουργείου Αμύνης και κατόπιν στη Βουλή.

Οι αλλαγές, υποστηρίζει το ΓΕΕΘΑ, κρίθηκαν αναγκαίες τέσσερα χρόνια αφότου ετέθη σε ισχύ ο νόμος 3883/2010, με τον οποίον άλλαξαν πολλές πτυχές στο σύστημα ιεραρχίας και εξέλιξης των αξιωματικών των Ε.Δ.

Το ΓΕΕΘΑ, λοιπόν, θεωρεί ότι ο νόμος αυτός χρειάζεται επικαιροποίηση στα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα που δημιουργήθηκαν τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, ενώ πιστεύει ότι οι προτάσεις του συμβάλλουν στην κατάργηση των διακρίσεων των στελεχών με την υπαγωγή τους σε ένα και μόνο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και στην εξάλειψη της πολυνομίας.

Οι προτάσεις αυτές, αναφέρουν κύκλοι του ΓΕΕΘΑ, δεν επηρεάζουν τη μισθολογική ή συνταξιοδοτική κατάσταση των στελεχών των Ε.Δ.

Οι βασικές παράμετροι

Η βασική παράμετρος της πρότασης συνίσταται στο ότι το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού θα μπορεί να τεθεί εκτός οργανικών θέσεων, ούτως ώστε να συμπληρώνεται -εφόσον το επιθυμεί και μόνο- το σχήμα:

► Τριάντα πέντε χρόνια υπηρεσίας (κατά κανόνα όταν το στέλεχος θα είναι 53 ετών).
► Σαράντα χρόνια υπηρεσίας (58 ετών).

Η δυνατότητα αυτή, εξηγούν κύκλοι του ΓΕΕΘΑ, σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις ούτε με τα ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Κατά την άποψη του ΓΕΕΘΑ, έτσι καταργείται η άμεση και υποχρεωτική αποστρατεία των στελεχών (πλην αρχηγών και αντιστρατήγων και αντιστοίχων) και αντιμετωπίζεται μια χρόνια παθογένεια στις τάξεις των Ε.Δ., η οποία οδηγούσε στην αποστρατεία ικανά και παραγωγικά στελέχη και μάλιστα αιφνίδια, προκαλώντας αναστάτωση όχι μόνο στην επαγγελματική τους κατάσταση αλλά και στην προσωπική τους ζωή, καθώς και στον οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Πλέον, σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι, ουδείς αποστρατεύεται, εφόσον δεν το επιθυμεί, πριν από το 58ο έτος της ηλικίας του.

Θέσεις ευθύνης

Με την πρόταση, λοιπόν, σημειώνουν κύκλοι του ΓΕΕΘΑ, εισάγεται και στα στελέχη του νόμου 2439/1996 ο θεσμός της κρίσης «κατ’ απόλυτη εκλογή».

Προσθέτουν, δε, ότι παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, με σκοπό τη συγκεκριμενοποίηση των θέσεων ευθύνης των ανώτατων αξιωματικών ως προσόν για την κρίση αυτή, αλλά και των κριτηρίων που οδηγούν στο ανώτερο αυτό είδος κρίσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου των στελεχών και η αντικειμενική κρίση των συμβουλίων κρίσεων.

Αυτό επιτυγχάνεται με την οριοθέτηση ευκρινούς και πλήρους σταδιοδρομικής οδού, με συγκεκριμένα βήματα υπηρεσιακής εξέλιξης και κατάρτισης, με αποτέλεσμα αφενός τα στελέχη να γνωρίζουν έγκαιρα τα απαιτούμενα για την εξέλιξή τους προσόντα και αφετέρου να διευκολύνεται η διαπίστωση από τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων της κτήσης των προσόντων αυτών.

Στο προσχέδιο νόμου, επίσης, διευκρινίζονται οι περιπτώσεις της αυτεπάγγελτης αποστρατείας αξιωματικών, οι οποίες αφορούν τους επαγγελματικά ακατάλληλους ή ανεπαρκείς αξιωματικούς, των οποίων οι πράξεις και οι συμπεριφορές χαρακτηρίζονται ως τέτοιες στα αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας τους.

Οι «ευδοκίμως τερματίσαντες»

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΓΕΕΘΑ, θεωρώντας ότι με αυτό το σχέδιο νόμου κατοχυρώνεται η συνέχεια της διοίκησης στις Ε.Δ. και η παροχή για όλα τα στελέχη μέχρι και του βαθμού του αντιστρατήγου και αντιστοίχων (πλην αρχηγών), επαρκούς χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων τους, την αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους, αλλά και τη γενικότερη δοκιμασία τους, προτείνει:

• Η αποστρατεία των ανώτατων αξιωματικών βαθμού ταξιάρχου, υποστρατήγου και αντιστοίχων με κρίση «ευδοκίμως τερματίσας» είναι δυνατή μόνο για όσους συμπληρώνουν τέσσερα έτη στο βαθμό τους.
• Ως ελάχιστη θητεία των αντιστρατήγων και αντιστοίχων (πλην αρχηγών) αυτή του ενός έτους.
• Η υποχρέωση διετούς παραμονής, όπου είναι δυνατόν, στις θέσεις, στις οποίες συμπληρώνεται ο απαραίτητος χρόνος διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας. Κι αυτό, διότι το ένα έτος στις θέσεις αυτές κρίνεται ανεπαρκές για τη δοκιμασία του προσωπικού και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

(Ε.Τ. 25/09/2014 – ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: