Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΚΑΥ:Κάποιοι νομίζουν ότι απευθύνονται σε πρόβατα έτοιμα για σφαγή!

Για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα, σας αναφέρουμε ότι όποιος αμείβεται με τον βαθμό του Λοχαγού, τώρα παίρνει βασικό μισθό 928 ευρώ και σύμφωνα με την δικαστική απόφαση του ΣτΕ θα έπρεπε να επιστρέψει στα 1016 ευρώ, αφού τόσο ήταν ο βασικός μισθός του τον Αύγουστο του 2012. Πλην όμως η κυβέρνηση και σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, σκοπεύει να τον ανεβάσει στα 963-972 ευρώ, δηλαδή κατά 40%, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Εμείς ως Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων [Σ.Κ.Α.Υ.] Θεσσαλονίκης, δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι από την εξέλιξη της υπόθεσης, αν όντως εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο, και προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι οι δικαστικές αποφάσεις σε ένα Δημοκρατικό κράτος, δεν είναι εφαρμοστέες κατ” επιλογή ή κατά τη κρίση του οποιουδήποτε!

Ε.Τ.:Οι νέοι μισθοί των στελεχών ΕΔ-ΣΑ


Σχέδιο που προβλέπει την αύξηση των μισθών και των συντάξεων των στρατιωτικών - σωμάτων ασφαλείας στο επίπεδο του 40%-50% της διαφοράς μεταξύ των τωρινών αποδοχών τους και των αποδοχών που ... ελάμβαναν τον Ιούλιο του 2012 προωθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, το οποίο παρουσιάζει κατ' αποκλειστικότητα ο «Ε.Τ.», οι αυξήσεις στους βασικούς μισθούς των στελεχών ΕΔ-ΣΑ θα κυμανθούν από 1,1% έως και 12,4% ενώ οι αναπροσαρμογές στα επιδόματά τους θα κυμανθούν από 4,3% έως και 17,9%.

Οι αυξήσεις θα δοθούν άμεσα, πιθανότατα από τον Οκτώβριο, ενώ τα αναδρομικά, τα οποία θα αφορούν στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Σεπτέμβριο του 2014, θα αρχίσουν να εξοφλούνται σταδιακά από το επόμενο έτος.

Πού θα κυμαίνονται

Σύμφωνα με αναλυτικούς πίνακες που παραθέτουμε, οι νέοι αυξημένοι βασικοί μισθοί των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών θα κυμαίνονται από 283 έως 2.105 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το βαθμό και το ακριβές ποσοστό αυξήσεων που θα εγκριθεί τελικά. Στους πίνακες που παρουσιάζουμε αποτυπώνονται αναλυτικά τα επίπεδα στα οποία θα κυμανθούν οι βασικοί μισθοί, τα επιδόματα και τα αναδρομικά που δικαιούνται να λάβουν οι στρατιωτικοί - σώματα ασφαλείας, βάσει του σχεδίου του υπουργείου Οικονομικών. Όλα τα ποσά που εμφανίζονται στους πίνακες είναι μικτά, δηλαδή συμπεριλαμβάνουν και τις κρατήσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Ενστάσεις

Όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των στελεχών ΕΔ-ΣΑ, το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών αποκαθιστά μερικώς τις αποδοχές τους και δεν είναι απόλυτα σύμφωνο με τα όσα ορίζουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικές στο σύνολό τους τις περικοπές οι οποίες επιβλήθηκαν από τον Αύγουστο του 2012 κατ’ εντολή της τρόικας και σε εφαρμογή του μνημονιακού νόμου 4093/2012. Σύμφωνα με υπολογισμούς, για την πλήρη αποκατάσταση των αποδοχών απαιτείται να χορηγηθούν αυξήσεις από 3% έως και 25% στους βασικούς μισθούς και από 10% έως και 37% στα επιδόματα των εν ενεργεία στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών.

Οι τρεις θεσμικές, εκ του Συντάγματος, Εξουσίες θα πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν όρια στην υποτίμηση της νοημοσύνης μας……

Γράφει ο Σχης ε.α. Μιχάλης Γιαννακόπουλος

Θετική εξέλιξη θα έλεγε ο καθένας μας. Είναι όμως έτσι??? Ή μήπως υπάρχει και κάτι άλλο???
Μία προσεκτική ανάγνωση του πρακτικού και ειδικότερα της παραγράφου “5” μας λέει:
Ότι η Διοίκηση πρέπει να επιστρέψει στους στρατιωτικούς άμεσα τις αποδοχές που επιστράφηκαν/παρακρατήθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες,
Ότι η Διοίκηση πρέπει να μεριμνήσει για τον τρόπο επιστροφής των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών προ και μετά της εφαρμογής του Ν. 4093/2012,
Ότι η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να θεωρήσει ως ισχύουσες τις προ του Ν. 4093/2012 μισθολογικές διατάξεις και να καταβάλει εφεξής στο προσωπικό των ΕΔ & ΣΑ τις αποδοχές που δικαιούνται βάσει των τελευταίων αυτών διατάξεων.
Εάν η παράγραφος τελείωνε εδώ όλα θα ήταν καλά. Μάταια όμως. Η συνέχεια έχει ενδιαφέρον και παρατίθεται ως έχει:“Οίκοθεν νοείται ότι ο νομοθέτης και, κατ” εξουσιοδότηση αυτού, η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση διατηρούν την ευχέρεια να προβούν στην κατάρτιση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας επί τη βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην περίπτωση, πάντως, αυτή, κατά τη διαμόρφωση του νέου μισθολογίου, οι αποδοχές των στρατιωτικών και των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας δεν μπορούν να καθορισθούν σε επίπεδα αντίστοιχα και, κατά μείζονα λόγο, κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί κατ” εφαρμογήν του ν. 4093/2012, καθόσον μία τέτοια ενέργεια θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του δεδικασμένου που απορρέει από την ακυρωτική απόφαση και θα συνιστούσε, κατ” επέκταση, περίπτωση μη συμμορφώσεως της διοικήσεως προς την απόφαση αυτή, με την οποία, όπως έχει ήδη εκτεθεί, κρίθηκε ότι οι επιβληθείσες δυνάμει του νόμου αυτού μειώσεις υπερέβησαν, λόγω της σωρευτικής επιβαρύνσεως των ως άνω υπαλλήλων, τα όρια που θέτει η κατ” άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος υποχρέωση των πολιτών για εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.”

ΑΠΕ-ΜΠΕ:Συμψηφισμό οφειλών προς το Δημόσιο με τα αναδρομικά ζητούν 20 βουλευτές

Τον συμψηφισμό των πάσης φύσεως υποχρεώσεων των ενστόλων προς το Δημόσιο με τα αναδρομικά, σε εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητούν 20 βουλευτές της ΝΔ με ερώτηση που κατέθεσαν στον Υπουργό Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη.

Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές αναφέρουν ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει να αποδεχθεί τον συμψηφισμό των χρεών πάσης φύσεως (φορολογία εισοδήματος, εκκρεμείς πληρωμές για τον ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) για τρία τουλάχιστον έτη προς το ελληνικό Δημόσιο... με τα αναδρομικά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και προβλέπονται στην απόφαση του ΣτΕ.

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

emai:ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΠΟΕΠΛΣ ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Πάτρα 10-09-2014Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. παρατηρούνται αρκετά φαινόμενα μέσα στο Δ.Σ. τα οποία δεν προάγουν τον συνδικαλισμό και δυστυχώς γίνονται τροχοπέδη στην προσπάθεια μας να αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν στον εργασιακό μας κλάδο από τις απαιτήσεις της Τρόικας ( Μείωση οργανικών θέσεων – ασφαλιστικά ταμεία – Καλλικράτης) θεωρώ επιτακτική την ανάγκη να σας ενημερώσω για την μη σωστή λειτουργία του Προεδρείου της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Πιο συγκεκριμένα:

1) Η Ομοσπονδία μας είναι προσωποκεντρική και διοικείται μάλιστα μόνο από τον Πρόεδρο. Από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση μας και προς έκπληξη μου είδα τον Πρόεδρο κ. ΔΡΙΒΑΚΟ να προτείνει αυτός τα άτομα που θα καταλάμβαναν τις διοικητικές θέσεις του Δ.Σ. και σαφώς εκλέχτηκαν όλοι όσοι προτάθηκαν λόγο της πλειοψηφίας που κατείχε.

2) Τα άτομα τελικά που κατέλαβαν τις θέσεις, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, έχουν αποδειχθεί κατώτερα των περιστάσεων αφού ουδέποτε έφεραν στο Δ.Σ. ούτε μια πρόταση για θέματα που αφορούν το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ , παρά μόνο είναι χειροκροτητές των απόψεων και ενεργειών του Προέδρου.

ΠΕΑΛΣ-ΠΟΕΠΛΣ: ΚΟΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ασφαλιστικό Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Οι προτάσεις μας για την άρση των αδικιών

Αριθμ. Πρωτ.: 108/2014

Προς:
- Υπουργό Οικονομικών
κ. Γκίκα Χαρδούβελη

- Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

- Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα


Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,


Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με την εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων, έχει διαμορφωθεί μία νέα πραγματικότητα σε βάρος των Υπηρετούντων στο Λιμενικό Σώμα και η οποία αφορά στο ασφαλιστικό καθεστώς των ενστόλων και στον ευαίσθητο τομέα των Στρατιωτικών Συντάξεων. Σας υποβάλλουμε λοιπόν το παρόν υπόμνημα, προκειμένου να θέσουμε υπόψη σας τα επείγοντα προβλήματα που έχουν οξυνθεί στον Κλάδο μας με το νέο ασφαλιστικό καθεστώς και τα οποία πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν προς άρση των αδικιών και προς εξάλειψη των δυσλειτουργιών που δημιουργήθηκαν από νομοθετική αβλεψία ώστε να διασφαλισθεί μία ομαλή μετάβαση στην εφαρμογή των αυξημένων συντάξιμων ετών υπηρεσίας και ηλικιακών ορίων που προβλέφθηκαν βάσει Ν.3865/2010. Πιο συγκεκριμένα,


1. Με την ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις») αυξήθηκαν σταδιακά τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ενστόλων, οι οποίοι συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας από 1-1-2011 και μετά (αρθρ. 20 παρ. 2). Συγκεκριμένα, το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το 2012 27 ½ έτη, το 2013 29 έτη, το 2014 30 ½ έτη, ενώ όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Ωστόσο, ο ανωτέρω νόμος δημιούργησε μία δυσμενή διακριτική μεταχείριση για τα στελέχη που κατετάχθησαν στο σώμα από 1-7-1990 έως 31-12-1995, καθώς τους αποκόπτει από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, αφού δημιουργεί ένα χρονικό χάσμα 14 ετών ( 9 πραγματικά και 5 πλασματικά έτη) με τους αμέσως προηγούμενους καταταγέντες μέχρι την 31-6-1990), και τους διαχωρίζει παντελώς από το καθεστώς των «παλαιών ασφαλισμένων». Συνεπώς, η πρότασή μας σε μία επικείμενη τροποποίηση του ασφαλιστικού μας συστήματος για τη θεραπεία της αβλεψίας του νομοθέτη, είναι η εξής: «Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, αντικαθίσταται ως εξής: Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών που συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας το έτος 2011 απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη, το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη, το 2014 απαιτούνται 29 έτη, το 2015 απαιτούνται 30 έτη, το 2016 απαιτούνται 31 έτη, το έτος 2017 απαιτούνται 32, το έτος 2018 απαιτούνται 33, το 2019 απαιτούνται 34 έτη και το 2020 απαιτούνται 35 έτη. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το 2020 (συμπλήρωση 24 ½ ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2021 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 1-1-1993 μέχρι και 31-12-1995, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007 εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας».

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

neaplefsi:Συνέντευξη τύπου από ους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας.


ONALERT:Τι αλλάζει σε άδειες στρατιωτικών με απόφαση Συνηγόρου του Πολίτη

Μετά την αποδοχή από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης της θέσης ότι η εξάμηνη άδεια προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ παύει να αφαιρείται από την ενιάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου που χορηγείται στον ένα ή και στους δύο γονείς ανεξαρτήτως φύλου, ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε σειρά αναφορών από στρατιωτικούς ότι τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωσή τους.
Με σχετική παρέμβαση της ανεξάρτητης Αρχής, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας... με την έκδοση της Διαταγής Μόνιμης Ισχύος Φ.440/42/791750/Σ.247/01/08.2013 όρισε ότι στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού λαμβάνει από τον ΟΑΕΔ εξάμηνη ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, ο άνδρας στρατιωτικός δικαιούται ενιάμηνη άδεια ανατροφής, την οποία δύναται να λάβει μόλις η σύζυγός του επιστρέψει στην εργασία της.
Στη συνέχεια, ο Συνήγορος έστειλε έγγραφο προς το ΥΠΕΘΑ, στο οποίο ανέφερε ότι αυτό δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, εφόσον το όριο που είχε τεθεί από τις σχετικές διατάξεις για να εξαντλήσει ο πατέρας την ενιάμηνη άδεια ανατροφής ήταν 14 μήνες από τη γέννηση του παιδιού. Αυτό το χρονικό διάστημα δεν επαρκούσε ώστε να λάβει η μεν μητέρα δίμηνη άδεια λοχείας και εξάμηνη άδεια μητρότητας, ο δε πατέρας πλήρες ενιάμηνο.

armynews:Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα έχει φθάσει στο υπουργείο Οικονομικών η πρόταση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το νέο μισθολόγιο.

Τι λέει η πρόταση; Επιστρέφει τους μισθούς στο καλοκαίρι του 2012 για στρατιωτικούς και προσωπικό σωμάτων ασφαλείας αν και για τους δεύτερους υπάρχουν κάποιες μικρές μειώσεις για τους χαμηλόβαθμους. Μειώσεις που όπως λένε δεν ξεπερνούν “τα 5 έως 10 ευρώ”.

Η πρόταση δεν είναι καθόλου μα καθόλου βέβαιο ότι θα γίνει δεκτή από τον Χαρδούβελη και τον Σταϊκούρα. Αντιθέτως αναμένεται …τσεκούρι.

Όλα δείχνουν ότι θα επιστραφεί περίπου το 40% αυτών που δικαιούνται.

«Μπορεί κάποιος να ψηφίσει ξανά αυτούς που τους γράφουν στα «παλιά τους τα παπούτσια» και τους κοροϊδεύουν; Όχι»

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν οι ένστολοι στο Λευκό Πύργο, καθώς όπως δηλώνουν η κυβέρνηση συνεχίζει την απαξιωτική της πολιτική και τους γράφουν «στα παλιά τους τα παπούτσια».

Θα καταψηφίσουν τα κόμματα της συγκυβέρνησης οι ένστολοι εάν συνεχιστεί η απαξιωτική πολιτική σε βάρος των Σωμάτων Ασφαλείας. Αυτό το μήνυμα έστειλαν από τη Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών τους, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ενόψει της ένστολης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, στο Λευκό Πύργο, κινητοποίηση με την οποία ανοίγει ο χορός των διαδηλώσεων της 79ης ΔΕΘ.

Η αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών και η επιστροφή των αναδρομικών -κατ' εφαρμογήν της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας- καθώς επίσης η διάσωση των ασφαλιστικών τους ταμείων και η ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας, είναι -όπως τόνισαν- το διεκδικητικό πλαίσιο που θέτουν.

«Με λόγια καρδιάς απευθυνόμαστε στους πολίτες, δίνοντάς τους το μήνυμα ότι δεν θα τους αφήσουμε ποτέ ακάλυπτους. Θα αφήσουμε ακάλυπτους μόνο αυτούς που συμπεριφέρονται απαξιωτικά στα Σώματα Ασφαλείας, που γράφουν στα «παλιά τους τα παπούτσια» αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων, οδηγούν τους θεσμούς στην κατρακύλα, στην οποία θα συμπαρασυρθούν και οι δικοί τους πολιτικοί χώροι. Η πορεία τους θα είναι κατακόρυφα πτωτική» ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων Χρήστος Φωτόπουλος. «Μπορεί κάποιος να ψηφίσει ξανά αυτούς που τους γράφουν στα «παλιά τους τα παπούτσια» και τους κοροϊδεύουν; Όχι».