Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. - Πίνακες πλεονάζοντος προσωπικού στις Περιφερειακές Διοικήσεις ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Πειραιάς, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κατά την συνεδρίαση της Παρασκευής 26-09-2014 εξέτασε ενδελεχώς, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που ζήτησε και έλαβε από το σύνολο των Ενώσεών της, την διαδικασία κοινοποίησης των πινάκων που απεστάλησαν προς τις Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το πλεονάζων προσωπικό σύμφωνα με την νέα οργανωτική δομή του Σώματος, κάνοντας τις παρακάτω παρατηρήσεις - επισημάνσεις:

1. Η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε έγινε στη βάση αυθαίρετων παραδοχών και δεδομένων της Διοίκησης που δεν εξηγήθηκαν σε κανέναν (όπως μη τήρηση μοριοδότησης, ελαστικότητα στους χρόνους υπηρεσίας, έλεγχος δικαιολογητικών για τις εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια κλπ) και κυρίως Α) δεν αποφασίστηκαν από το αρμόδιο συμβούλιο μεταθέσεων ως μόνο και κυρίαρχο όργανο σχετικών αποφάσεων και Β) δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία όπως αυτή ορίζεται από το Π.Δ. 33/09 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 97/12, τον Ν. 4256/14 και το Π.Δ. 81/14.

2. Θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία για Α) την στελέχωση κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσιών της παραμεθορίου (18μηνο), που βρίσκεται σε εξέλιξη και καθυστερεί αναίτια και Β) την επανεξέταση του συνόλου των εκατοντάδων αποσπάσεων-διαθέσεων. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για τον καθορισμό του αριθμού των υπεράριθμων ή μη οργανικών θέσεων του προσωπικού, ώστε να προκύπτει μία καθαρή εικόνα σε σχέση με την πραγματική αριθμητική δύναμη των υπηρεσιών.

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. - Συμπληρωματικές προτάσεις επί του σχεδίου Π.Δ. οδοιπορικών εξόδων

Πειραιάς, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Προς: ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΙΧΕΔΑΠ
Κοιν: 1. Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου
κ. Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη
2. Αρχηγό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
Αντιναύαρχο ΛΣ Αθανασόπουλο Αθαν.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σας υποβάλλουμε συμπληρωματικά νέες ρυθμίσεις καθώς και τροποποιήσεις στα παρακάτω άρθρα του σχεδίου Π.Δ. για τα οδοιπορικά έξοδα στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Άρθρο 10 παρ. 3

"Το ύψος της δαπάνης αυτής ανάλογα με την κατηγορία, ορίζεται κατ ανώτατο όριο ως εξής:
α) Ανώτατοι Αξιωματικοί στα εβδομήντα ευρώ (70 €)
β) Λοιπά στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στα πενήντα τρία ευρώ (53 €)."
Σε κάθε περίπτωση οι κατηγορίες δεν μπορεί να είναι πάνω από δύο (2) γιατί οι τιμές που ισχύουν δεν επαρκούν πλέον για κανενός είδους κατάλυμα.

2. Άρθρο 11 παρ. 6

"Τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις παρακάτω θέσεις στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας:
α) Ανώτατοι Αξιωματικοί 1η θέση σιδηροδρόμου, διαμέρισμα πολυτελείας (λουξ) πλοίου ή πρώτη θέση αεροπλάνου.
β) Λοιπά στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 1η θέση σιδηροδρόμου και πλοίου και οικονομική θέση αεροπλάνου."

3. Άρθρο 8 παρ. 3 προσθήκη

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. - Ενημέρωση για θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη

Πειραιάς, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κατά την συνεδρίασή του την Παρασκευή 26-09-2014 συζήτησε όλα τα θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενημερώνοντάς σας σχετικά:

1. Μισθολόγιο.

Η κυβέρνηση παρότι οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. επιλέγει την μεσοβέζικη λύση της κατά το ήμισυ περίπου συμμόρφωσής της, σύμφωνα με κυβερνητικές διαρροές, στις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. μέσω νέου μισθολογίου.
Η απόφασή της αυτή θα διατυπωθεί αρχικά στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων στις 06-10-2014 και θα πάρει σάρκα και οστά με την ψήφιση νέου μισθολογίου εντός του επομένου μηνός.
Για μας ως Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και για το σύνολο των Ομοσπονδιών και Ενώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας δεν τίθεται καμία διαπραγμάτευση πέραν της υλοποίησης της πλήρους συμμόρφωσης στις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. Για το λόγο αυτό μπαίνουμε και στην διαδικασία της δικαστικής διεκδίκησης του συνόλου των χρημάτων που παρανόμως έχουν παρακρατηθεί από την 01-08-2012 μέχρι σήμερα.
Σε ότι αφορά το νέο μισθολόγιο είναι πασιφανές ότι η κυβέρνηση φοβούμενη τις αντιδράσεις από τη μη υλοποίηση των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. επιλέγει να τηρεί σιγή ιχθύος σε ότι αφορά το νέο μισθολόγιο.

2. Σχέδιο Π.Δ. Οδοιπορικών Εξόδων.

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. - Επιστολή προς Αρχηγό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ σχετικά με ΠΔ Μεταθέσεων

Πειραιάς, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Προς: Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Αντιναύαρχο Λ.Σ. Αθανασόπουλο Αθαν.

Κύριε Αρχηγέ,

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κατά την συνεδρίασή του, την Παρασκευή 29-09-2014 συζήτησε επί των προτάσεων που θέσατε υπόψη μας για την τροποποίηση άρθρων του Π.Δ. μεταθέσεων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διατυπώνοντας τις παρακάτω θέσεις απόψεις:

1. Η διαδικασία αποσπασματικών αλλαγών και τροποποιήσεων του Π.Δ. μεταθέσεων μας βρίσκει κάθετα αντίθετους αφού εντάσσετε σε μία ευκαιριακή λογική και όχι στη βάση μία ολοκληρωμένης πρότασης που θα δίνει τα εχέγγυα μίας πραγματικά ορθής στρατηγικής επιλογής για ένα αδιάβλητο, δίκαιο και ισορροπημένο σύστημα μεταθέσεων και αποσπάσεων για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις δεν θα ήταν απαραίτητες και άμεσης εφαρμογής εάν η διαδικασία των τακτικών συμβουλίων μεταθέσεων γινόταν στους πραγματικούς χρόνους και δεν επηρεάζονταν από άλλους παράγοντες (όπως μη ύπαρξη πιστώσεων, μη υλοποίηση περσινών μεταθέσεων κλπ) που δεν έχουν καμία σχέση με αρρυθμίες ή δυσλειτουργίες του ίδιου του συστήματος των μεταθέσεων.

Επί της ουσίας των διατάξεων έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις :

ΕΠΛΣΑΠ:Κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)


Τσιάνος Παναγιώτης
Γ.Γ. ΕΠΛΣ Αττικής-Πειραιά & Νήσων
Μέλος Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
Όπως είναι γνωστό, με τη διάταξη 220 του ν.4281/2014 (160 Α’/8-8-2014), το οποίο ψηφίσθηκε στις 6/8/2014 από τη Βουλή των Ελλήνων, στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ) εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α’ 50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Με την ίδια διάταξη δίνεται η δυνατότητα μετατροπής του ΤΑΛΣ σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (επαγγελματικό ταμείο) και ουσιαστικά καλούμαστε, μέχρι και την 30-6-2015, να αποφασίσουμε εάν το ΤΑΛΣ θα μετατραπεί σε επαγγελματικό Ταμείο με αξιώσεις, καθολικός διάδοχος ενός ΝΠΔΔ ώστε να μην υπαχθεί με τα υπόλοιπα επικουρικά Ταμεία στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Αυτό ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί εναλλακτική η οποία προέκυψε από κάποια διαβούλευση ή την πίεση των συνδικαλιστικών μας εκπροσώπων και αυτό γιατί αυτή η ίδια «εναλλακτική» έχει έτσι κι αλλιώς προβλεφθεί και για τη συγχώνευση άλλων ταμείων στο παρελθόν (άρθρο 36 του ν.4052/12), συνεπώς περισσότερο ως εκβιασμός μπορεί να εκληφθεί.


Βρισκόμαστε λοιπόν απέναντι στο δίλημμα: Εντασσόμαστε στο ΕΤΕΑ ή μπορούμε όχι μόνο να υποκαταταστήσουμε το κράτος αλλά να διασφαλίσουμε και τη συνέχιση των εφάπαξ αποζημιώσεων και στις επόμενες δεκαετίες.

Η βάση για την διαμόρφωση της εικόνας σε ότι αφορά την μετατροπή του ΤΑΛΣ ή μη σε επαγγελματικό ταμείο, αποτελεί η αναλογιστική μελέτη για τον καθορισμό της ρήτρας βιωσιμότητας του ταμείου, διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟ 1/1/2015


Τι θα προβλέπει το νέο μισθολόγιο δημοσίου σύμφωνα με τον σχεδιασμό του

Δύο χρόνια από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο, το οποίο άρχισε να «ξηλώνεται» στα δικαστήρια πρώτα για τις αποδοχές των ίδιων των δικαστών και μετά για τους στρατιωτικούς, οι οποίοι θα πάρουν... σημαντικές «αυξήσεις» τον Νοέμβριο, η κυβέρνηση δέχεται την ασφυκτική πίεση της τρόικας να προχωρήσει σε νέες αλλαγές που θα ισχύσουν από το 2015.

Τις πιέσεις αυτές «προθυμοποιήθηκε» να απορροφήσει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος στη συνάντηση των Παρισίων με την τρόικα παρουσίασε βασικές αρχές του Νέου μισθολογίου το οποίο σύμφωνα με τον σχεδιασμό του θα προβλέπει:

Την καθιέρωση εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο 586 ευρώ τον μήνα, από 780 ευρώ σήμερα, για τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Τη μείωση του εισαγωγικού μισθού για τους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που σήμερα αμείβονται με 858 ευρώ τον μήνα σε ανάλογο επίπεδο.

Και για τις δύο αυτές μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων οι χαμηλοί μισθοί προβλέπεται να ισχύουν για τους νεοεισερχομένους - υπολογίζονται σε 11.000 το 2015 - και για τα δύο χρόνια της «δοκιμαστικής πρόσληψης».

Συνολικότερα το σχέδιο για το Νέο μισθολόγιο, όπως έχει γράψει «Το Βήμα», εξυπηρετεί τους εξής στόχους:

1. Να διευρυνθεί η διαφορά αποδοχών μεταξύ των εργαζομένων υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αυτών που έχουν δηλαδή βασικές γνώσεις) με τους εργαζομένους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Κοινή συνάντηση των εκπροσώπων των Ομοσπονδιών - Ενώσεων- Οργανώσεων των υπηρετούντων και των αφυπηρετησάντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, στην Αθήνα, η τρίτη κατά σειράν κοινή συνάντηση των εκπροσώπων των Ομοσπονδιών - Ενώσεων- Οργανώσεων των υπηρετούντων και των αφυπηρετησάντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

1) Διαπιστώθηκε από όλους η αναγκαιότητα της κλιμάκωσης του κοινού αγωνιστικού μας μετώπου, λόγω της παρελκυστικής πολιτικής της κυβέρνησης και των επικοινωνιακών τεχνασμάτων που χρησιμοποιεί, ώστε να αποφύγει να συμμορφωθεί πλήρως στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς καμία συζήτηση για νέο μισθολόγιο.

2) Aπαιτούμε άμεσα τη νομοθετική ρύθμιση για την επαναφορά των μισθών τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012 και την καταβολή των αναδρομικών, όπως ακριβώς έπραξε η κυβέρνηση για τους δικαστές και τα μέλη του ΝΣΚ με τον Ν. 4270/2014, άρθρο 181.

ΠΕΑΛΣ: Πληροφορίες για την διαδικασία δικαστικής διεκδίκησης αναφορικά με το ΣτΕ απο τη Νομική Σύμβουλο
Αριθμ. Πρωτ.: 122/14


ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση αναδρομικών αποδοχών Λ.Σ., λόγω αντισυνταγματικότητας διατάξεων Ν. 4093/2012.


Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος ανταποκρινόμενη σε σχετικά ερωτήματα των συναδέλφων αναφορικά με το θέμα, απευθύνθηκε στη Νομική Σύμβουλο της Ένωσης, Δικηγόρο Πειραιά κ. Σοφία Αποστόλου η οποία μας απέστειλε Ενημερωτικό Σημείωμα που απαντά με τρόπο σαφή και αναλυτικό στα τεθέντα ερωτήματα.


Επίσης, μας απέστειλε σχετικά έντυπα (εξουσιοδότηση, εργολαβικό δίκης, καρτέλα στοιχείων), η συμπλήρωση των οποίων απαιτείται για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την δικαστική διεκδίκηση, με την άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, της χρηματικής διαφοράς, μεταξύ των δεδουλευμένων αποδοχών που έχει λάβει το στέλεχος και εκείνων που ίσχυαν την 31-07-2012.

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΛΣ Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ

 
ΕΠΛΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Την 23-09-2014 απεστάλησαν στις υπηρεσίες πίνακες με λίστες ονομάτων συναδέλφων από τους οποίους ζητούν να δηλώσουν τόπους επιλογής υπηρεσιών εντός των ορίων της ΠΕΔΙΛΣ που ανήκουν ,στις οποίες και θα επιθυμούσαν να τοποθετηθούν.

Η ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος εκφράζει τις σοβαρές ενστάσεις της επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και συμπληρωθήκαν οι συγκεκριμένοι πίνακες, βάση των οποίων όπως φαίνεται θα γίνουν οι μεταθέσεις για το 2014.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ Μεταθέσεων 33/09 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 97/12 το Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α 92/14-4-2014) Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις και το ΠΔ 81/2014 (Καλλικράτης ) στη διαδικασία μεταθέσεων υπόκεινται όσα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ έχουν συμπληρώσει στις υπηρεσίες που υπηρετούν τον μέγιστο χρόνο παραμονής (8 ή 4 χρόνια)
Ακόμη και στις περιπτώσεις των έκτακτων μεταθέσεων συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των συναδέλφων που έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα έτη .

Στην προκειμένη περίπτωση όμως παρατηρούνται ότι στις συγκεκριμένες λίστες: