Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΠΟΕΠΛΣ

Συνήλθε σήμερα 09 Ιουλίου 2015 τον νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας όπως αυτό προέκυψε από της τελευταίες αρχαιρεσίες της 30ης Ιουνίου 2015.

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και παρουσία του Νομικού Συμβούλου κου Σαπουντζάκη Τάκη προέκυψε η νέα σύνθεση του Δ.Σ.

Πρόεδρος: ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος – κατά πλειοψηφία

Αντιπρόεδρος Α’: ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης – κατά πλειοψηφία

Αντιπρόεδρος Β’: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος – ομόφωνα

Γενικός Γραμματέας: ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος – κατά πλειοψηφία

Οργανωτικός Γραμματέας: ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος – κατά πλειοψηφία

Ταμίας: ΚΥΡΑΝΗΣ Κωνσταντίνος – κατά πλειοψηφία

Υπεύθυνος Πρωτ/μίων Ενώσεων: ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ – κατά πλειοψηφία

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: ΖΗΣΙΔΗΣ Αθανάσιος – κατά πλειοψηφία

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ Βασίλειος – κατά πλειοψηφία

Αναπλ. Ταμίας: ΓΑΛΑΝΗΣ Χρήστος – κατά πλειοψηφία

Ενώ το Δ.Σ. συμπληρώνουν τα μέλη:Βορριάς Μιχαήλ, Δανίκας Σωτήριος, Παπαδημητρίου Βασιλική, Γαρουφαλιάς Φώτης, Μπατσομίτης Ευθύμιος, Πασχαλάκης Χρήστος, Σφακιανάκης Γεώργιος, Κορίζης Ιωάννης και Τριαντάφυλλος Χρήστος.

Την Εκτελεστική Γραμματεία αποτελούν οι : Τσατσουλής Αθανάσιος, Καμβύσης Σαράντος, Μπερτσιάς Αθανάσιος, Δροσόπουλος Αλέξανδρος, Κυράνης Κωνσταντίνος, Βορριάς Μιχαήλ και Τσιάνος Παναγιώτης.

Επίσης με την ίδια διαδικασία ορίσθηκαν ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας :

Στα Συμβούλια Μεταθέσεων:


Τακτικό μέλος – Κυράνης Κανσταντίνος

Αναπληρωματικό μέλος – Τσατσουλής Αθανάσιος


Στα Συμβούλια Προσφυγών:

Τακτικό μέλος – Καμβύσης Σαράντος

Αναπληρωματικό Μέλος – Μπερτσιάς Αθανάσιος


Στο ΛΑΠ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:


Τακτικό μέλος – Τσιάνος Παναγιώτης

Αναπληρωματικό μέλος – Βορριάς Μιχαήλ


Επίσης ως Υπεύθυνοι για θέματα Ειδικών Δυνάμεων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ορίσθηκαν οι Σφακιανάκης Γεώργιος, Γαρουφαλιάς Φώτης και Γαλάνης Χρήστος.


Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα να προασπίζουμε τα δικαιώματα του κλάδου μας και να τηρούμε τις ευθύνες μας.


Ενθαρρύνουμε τη δημοκρατία στην έκφραση και στη συλλογική δράση.


Ενώνουμε δυνάμεις και οικοδομούμε διαύλους επικοινωνίας με μας και όλους τους συναδέλφους.


Εκκινούμε με βάση μας τις αρχές της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και της συνεχούς προσφοράς στην πατρίδα μας.


Αναδεικνύουμε το ρόλο μιας συνεχούς και εγκάρσιας διαβούλευσης χωρίς αποκλεισμούς


Τολμούμε την καινοτόμο δράση και εργαζόμαστε με επίγνωση των υποχρεώσεών μας.


Σημαίνουμε προσκλητήριο σύμπλευσης και προόδου.


Όλοι μαζί μπορούμε και θα πετύχουμε.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: