Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Εγκαταστάσεις ΜΥΑ/ΛΣ

Πειραιάς 05/03/2012

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ. Παπακωνσταντίνου Γ.

2. Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι στο Σ/Ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ», μεταξύ των εγκαταστάσεων οι οποίες περιέρχονται στην διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της «Ελληνικό Α.Ε.», είναι και οι εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η ΜΥΑ /ΛΣ συνιστά επίλεκτη μονάδα του Αρχηγείου Λ.Σ., υψηλών προδιαγραφών με αυξημένες επιχειρησιακές και άλλες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.


Κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη η απρόσκοπτη λειτουργία της, σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις πολλαπλών χρησιμοτήτων, απαραίτητες για τον μέγιστο βαθμό ετοιμότητάς της.

Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία η πρόβλεψη μετεγκατάστασης της Μονάδας σε αντίστοιχο κατάλληλο χώρο καθώς και η κάλυψη του σχετικού κόστους.

Σας καταθέτουμε πρόταση συμπλήρωσης στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ανωτέρω Σ/Ν, ως ακολούθως:

«Από την προαναφερόμενη προθεσμία παράδοσης εξαιρείται η περιφραγμένη έκταση που καταλαμβάνει η ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στην περιοχή του Αγίου Κοσμά, η παραμονή της οποίας παρατείνεται μέχρι την εξεύρεση από την ''ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.'' κατάλληλης παράκτιας έκτασης εντός του νομού Αττικής για την μετεγκατάστασής της, κατόπιν σύμφωνης γνώμης από τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα έξοδα για τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών στο νέο χώρο εγκατάστασης της ΜΥΑ καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς αυτής θα βαρύνουν την εταιρεία ''ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.''».

Παρακαλούμε όπως με τη δική σας συμβολή, ληφθεί υπόψη η ανωτέρω προτεινόμενη ρύθμιση και συμπεριληφθεί στο υπό ψήφιση Σ/Ν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μη αλλοίωση της φυσιογνωμίας της ΜΥΑ/ΛΣ, αλλά και στη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών της.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δριβάκος Γεώργιος Κατσίνας Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: