Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 25 ΠΛΩΤΑΡΧΩΝ

Με το από 31−10−2013 Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 πργ. 1 (δδ) και 74 πργ. 1 του Ν. 3079/2002 (Α΄ 311) και των άρθρων 5, 6, 9 και 11 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139): 

Προάγονται στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συμπλήρωσαν σύμφωνα με το άρθρο 19 πργ. 1 (δδ) του Ν. 3079/02 (Α΄ 311) τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, της προαγωγής τους λογιζόμενης από 13 Οκτωβρίου 2013: 

1. Κοντορουχάς Χρήστος του Νικολάου (A.M. 936) 
2. Δελής Ιωάννης του Κωνσταντίνου (A.M. 937) 
3. Κατσογιάννης Κωνσταντίνος του Αργυρίου (A.M. 938) 
4. Τιφτικίδης Παύλος του Γεωργίου (A.M. 940) 
5. Πουλημένος Ιωάννης του Αγγέλου (A.M. 941) 
6. Κιάμος Φώτιος του Ιωάννη (A.M. 942) 
7. Παπακωνσταντίνου Χρήστος του Θεοδοσίου (A.M. 943) 
8. Δρακούλης Ευστράτιος του Γεωργίου (A.M. 944) 
9. Μπότσης Δημοσθένης του Δημητρίου (A.M. 945) 
10. Χασιώτη Δήμητρα του Περικλή (A.M. 946) 

11. Μαργαρώνης Ιωάννης του Γρηγορίου (A.M. 948) 
12. Γιαλελής Κωνσταντίνος του Αγγέλου (A.M. 949) 
13. Παρδάλης Κωνσταντίνος του Ηλία (A.M. 950) 
14. Γιαννακή Βασιλεία του Διαμαντή (A.M. 951) 
15. Τάτης Σπυρίδων του Αλεξάνδρου (A.M. 952) 
16. Κούβαρης Δρακούλης του Δημητρίου (A.M. 953) 
17. Χατζηγεωργίου Γεώργιος του Γεωργίου (A.M. 954) 
18. Φραγκιάς Χρήστος του Γεωργίου (A.M. 955) 
19. Ρίγγας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (A.M. 956) 
20. Τσίκλος Δημήτριος του Ιωάννη (A.M. 957) 
21. Γραμματέας Άγγελος του Στυλιανού (A.M. 959) 
22. Κατερέλος Άγγελος του Γερασίμου (A.M. 960) 
23. Βουρλιάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου (A.M. 961) 
24. Ψύρρας Ευστράτιος του Δημητρίου (A.M. 962) 
25. Κουβάτσος Χρήστος του Κωνσταντίνου (A.M. 963) 

Οι ανωτέρω Αξιωματικοί έχουν όλα τα νόμιμα για την προαγωγή αυτή προσόντα, προς πλήρωση 
αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων στον βαθμό αυτό. 
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: 24366/07−11−2013). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: