Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

PEIRATIKO REPORTAZ: ΠΕΑΛΣ & ΣΥΣΜΕΔ: Ενωτική παρέμβαση για την δρομολογούμενη ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων "για εμάς" αλλά "χωρίς εμάς"!

Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε το άρθρο 125 του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, μέλος της οποίας είστε, σύμφωνα με το οποίο καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν στη Βουλή γραπτές αναφορές, που περιέχουν αιτήματα ή παράπονα και οι οποίες παρουσιάζονται από Βουλευτή ή παραδίδονται στον Πρόεδρο. Ο Υπουργός δε στον οποίο διαβιβάζεται η αναφορά, οφείλει μέσα σε είκοσι πέντε ημέρες από την κατάθεσή της να απαντήσει στη Βουλή με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους Βουλευτές που την είχαν υιοθετήσει και σ΄ αυτόν που την υπέβαλε. Του δικαιώματος δε τούτου, όπως πολλάκις έχει αποφανθεί η Ελληνική δικαιοσύνη, απολαμβάνουν αδιακρίτως όλοι οι Έλληνες πολίτες, συμπεριλαμβανόμενων και των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.


PEIRATIKO REPORTAZ: ΠΕΑΛΣ & ΣΥΣΜΕΔ: Ενωτική παρέμβαση για την δρομολογούμενη ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων "για εμάς" αλλά "χωρίς εμάς"!

Δεν υπάρχουν σχόλια: