Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Αποκαλύψεις της Wikileaks για πετρέλαια στην Ελλάδα

http://www.youtube.com/v/DPN-XUO0V5U?autohide=1&version=3&autohide=1&feature=share&attribution_tag=FCFUTZayYVjqeRyap4bq9g&showinfo=1&autoplay=1

Δεν υπάρχουν σχόλια: