Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Παροχή διευκρινήσεων

Επειδή η ανακοίνωση της Ε.Π.Λ.Σ.Α.Π. και Νήσων με θέμα την συνάντηση με τον κ. ΥΝΑ δημιούργησε εύλογες απορίες στους συναδέλφους προερχόμενους από Σχολή Λ/Φ σχετικά με την υποβολή αιτήματος για την προσμέτρηση του χρόνου φοίτησης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων για την συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στον βαθμό του κελευστή, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 17 του Π.Δ. 81/12 ο χρόνος φοίτησης στην Σχολή Λ/Φ προσμετράται ήδη για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας αφού δεν στέκει καν το συγκεκριμένο αίτημα.Καλό θα ήταν στο μέλλον ανάλογες πρωτοβουλίες να είναι καλύτερα προετοιμασμένες ώστε να μην δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις και κυρίως να μην εκθέτουν τα συνδικαλιστικά όργανα. Άλλωστε αυτά τα θέματα τα χειρίζεται η Ομοσπονδία ή από κοινού με τις Ενώσεις μετά την κατάθεση σχετικών προτάσεων τους, αν θέλουμε να αντιμετωπιζόμαστε με σοβαρότητα.

Κατά τα λοιπά τα υπόλοιπα αιτήματα υπάρχουν ήδη στο διεκδικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας και τα οποία κατ επανάληψη έχουν τεθεί υπόψη των αρμοδίων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: