Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Καλαμάτα 13 Ιανουαρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. : 04 / 2014


ΘΕΜΑ: “ Ψήφισμα γενικής συνέλευσης”.

Η Γενική Συνέλευση το κυρίαρχο όργανο της ΈΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προέβει στο παρακάτω ψήφισμα ομόφωνα:

1.Ζητα την ορθή και απαρέγκλιτη τήρηση του Π.Δ. 33/2009 -97/2012 περί Μεταθέσεων Προσωπικού Λ.Σ. και εκφράζει τις ενστάσεις για την διαδικασία που τηρήθηκε στις τακτικές μεταθέσεις του 2013. α) μη ορθή συμπλήρωση του πίνακα κενών - κενούμενων θέσεων και αυτό έχει ως συνέπεια το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας παρότι έχει αναβαθμιστεί από το 2005 να εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως Λιμεναρχείο και να μην παρουσιάζει κενή – κενούμενη θέση στους πίνακες του 2013 και να έχει λανθασμένα χαρακτηρίσει υπεράριθμα τα στελέχη που έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στην υπηρεσία. Αρκεί να σημειωθεί ότι έχει μειωθεί το προσωπικό τα τρία τελευταία έτη κατά 22% μέχρι σήμερα β) μη σωστή κατάρτιση του πίνακα μεταθέσεων για εισήγηση στο συμβούλιο με βάση τα μόρια και τα αντικειμενικά κριτήρια που συγκεντρώνουν τα στελέχη με συνέπεια να συμμετέχουν λανθασμένα στην Β΄ και Γ΄ φάση των μεταθέσεων τα στελέχη του Νομού Μεσσηνίας. γ) Ο χρόνος υλοποίησης των μεταθέσεων να μην είναι ο Ιούνιος όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 του Π.Δ και να παρατηρείται η απαράδεκτη διαδικασία έκδοση ή γνωστοποίησης διαταγής μετάθεσης το μήνα Δεκέμβριο.

2.Την ενίσχυση του Κ.Λ.Καλαμάτας με ένα σκάφος τύπου Α2 όπου σε συνδυασμό με το σκάφος τύπου Α2 το οποίο διαθέτει η Λιμενική Αρχή Πύλου, θα θωρακίσει την νότια Πελοπόννησο από έκνομες ενέργειες. (Λαθρεμπορία τσιγάρων).

3.Η αναδιάρθρωση υπηρεσιών που γνωστοποιήθηκε με σχέδιο Π.Δ του υπουργού Ναυτιλίας (Καλλικράτης) σε συνδυασμό με το επικείμενο νέο οργανόγραμμα να μην έχει σα συνέπεια να μειώσει τις οργανικές θέσεις των υπηρεσιών της Ένωσης, δεδομένου ότι λειτουργούν οι περισσότερες οριακά και κάποιες χρειάζονται ενίσχυση. Επίσης είναι απαραίτητη η άμεση τροποποίηση του ΠΔ μεταθέσεων με την περιγραφή των αναδιοργανωμένων υπηρεσιών έτσι ώστε η τοποθέτηση των στελεχών να γίνεται από το συλλογικό όργανο του συμβούλιου μεταθέσεων. Τέλος είναι απαραίτητη η μόνιμη και 24η λειτουργία του Λ/Φ Αγίου Νικολάου καθώς η μη τήρηση του ανωτέρω και η εποχική του λειτουργία βάζει σε ένα κυκεώνα ταλαιπωρίας - γραφειοκρατίας του πολίτες και αποδυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας. Δεδομένου η στέγασή του δεν θα επιβαρύνει την υπηρεσία λόγο δωρεάν παροχής οικήματος από τον Δήμο Δυτικής Μάνης.


Για το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης Για το Δ.Σ.


ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Παναγιώτης ΣΑΡΑΝΤΟΣ Καμβύσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: