Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Για την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ αναφορικά με τη μισθολογική αποκατάσταση των ένστολων

Αριθμ. Πρωτ.: 15/14

              Κανείς δε δικαιούται να θέτει εν αμφιβόλω ή σε “παράταση’’ τις αποφάσεις της δικαιοσύνης

Με αφορμή την “έντεχνη” δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας, αορίστου αναμονής και αμφισβήτησης της δικαστικής αποκατάστασης της νομιμότητας προς όφελος των ένστολων, αναφορικά με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε η αντισυνταγματικότητα των περικοπών στις αποδοχές των ένστολων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

(α) Οι επιταγές της Δικαστικής Εξουσίας είναι σεβαστές και εφαρμοστέες από όλους, μηδενός  εξαιρουμένου, καθότι και συνταγματικά ο νόμος είναι ίσος απέναντι σε όλους. Συνεπώς αποτελεί χρέος  και ευθύνη της συντεταγμένης Πολιτείας να αποτρέπει την “προσχηματική” θέση “εν αμφιβόλω” αποφάσεων της Δικαιοσύνης.

(β) Με το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ εκτιμάται ότι θα επιβεβαιωθεί και δικαστικά η πραγματικότητα, ότι οι ένστολοι, δεδομένης της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους, όντας σε ετοιμότητα κάθε ημέρα και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και έννομης τάξης, αποτελούν προσωπικό ειδικής κατηγορίας, μεταχείρισης και προστασίας και εξ’ αυτού δεν μπορούν να αποτελούν ‘’μνημονιακή βορά”.

(γ) Οι  ‘’εκφοβιστικές τακτικές’’ σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση, του τύπου ‘’ίδωμεν’’ και ‘' εάν
και εφόσον’’ δεν είναι αποτελεσματικές στις τάξεις των ένστολων. Η δικαστική δικαίωση συνεπάγεται την
επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων χρημάτων στους δικαστικά αναγνωρισμένους δικαιούμενους αυτών.

(δ) Σε περίπτωση άρνησης εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ και κατασκευής κωλυμάτων μη απόδοσης των οφειλουμένων, οι ένστολοι αμυνόμενοι, θα προβούν στην άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος προς οιονδήποτε θέσει εαυτόν ‘’υπεράνω του νόμου’’.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ              Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: