Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Ομαδική αίτηση από το ΣΕΦΕΑΑ στο ΝΣΚ για τα αναδρομικά

Η ανακοίνωση του σωματείου των ειδικών φρουρών για την απόφαση Σ.τ.Ε σε σχέση με τα αναδρομικά και τις προσφυγές, από την προσωπική σελίδα του γεν. γραμματέα του συνδικαιστικού οργάνου Γιάννη φαναριώτη στο facebook.

"Το Σωματείο μας έχει γίνει αποδέκτης πλήθους ερωτημάτων σχετικά με τους τρόπους κατοχύρωσης των αξιώσεων των μελών μας, αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου και του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, ενόψει της μη συμμόρφωσης της Κυβέρνησης στις αποφάσεις του ΣτΕ. Ειδικότερα κυριαρχεί έντονη η ανησυχία της διετούς παραγραφής των αξιώσεων από γενέσεως τους και μέχρι την κατάθεση αγωγών για τη δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών μας.

Προς τούτο, ενημερώνουμε ότι κατά την άποψη του νομικού μας συμβούλου τόσο ο ν. 4093/2012, με τον οποίο επιβλήθηκαν οι περικοπές, όσο και η ακυρωθείσα Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εκδόθηκαν το Νοέμβριο του 2012, η δε καταβολή των μειωμένων αποδοχών μας και η παρακράτηση των αναδρομικών άρχισαν τον Ιανουάριο του 2013.
Συνεπώς, δεν τίθεται επί του παρόντος ζήτημα παραγραφής των αξιώσεων, ώστε να επιβάλλεται η άμεση κατάθεση αιτήσεως στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, για διακοπή της παραγραφής.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, και προς άρση και της παραμικρής αμφισβήτησης και αποτροπής ατομικών επισφαλών ενεργειών, υπό τον κίνδυνο παραγραφής, το Σωματείο μας προτίθεται να καταθέσει ομαδική αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και προς την αρμόδια Διεύθυνση Μισθοδοσίας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. για όλα τα μέλη μας (χωρίς οικονομική επιβάρυνση ).

Εξυπακούεται ότι κάθε ενέργεια και κίνηση μας πρέπει να φέρει το μανδύα της νομικής και συνδικαλιστικής έκφρασης, απορρίπτοντας ενέργειες βεβιασμένες ή συμπληρώνοντας έντυπα αγνώστου προελεύσεως και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας."

Δεν υπάρχουν σχόλια: