Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΛΣ Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ

 
ΕΠΛΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Την 23-09-2014 απεστάλησαν στις υπηρεσίες πίνακες με λίστες ονομάτων συναδέλφων από τους οποίους ζητούν να δηλώσουν τόπους επιλογής υπηρεσιών εντός των ορίων της ΠΕΔΙΛΣ που ανήκουν ,στις οποίες και θα επιθυμούσαν να τοποθετηθούν.

Η ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος εκφράζει τις σοβαρές ενστάσεις της επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και συμπληρωθήκαν οι συγκεκριμένοι πίνακες, βάση των οποίων όπως φαίνεται θα γίνουν οι μεταθέσεις για το 2014.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ Μεταθέσεων 33/09 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 97/12 το Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α 92/14-4-2014) Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις και το ΠΔ 81/2014 (Καλλικράτης ) στη διαδικασία μεταθέσεων υπόκεινται όσα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ έχουν συμπληρώσει στις υπηρεσίες που υπηρετούν τον μέγιστο χρόνο παραμονής (8 ή 4 χρόνια)
Ακόμη και στις περιπτώσεις των έκτακτων μεταθέσεων συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των συναδέλφων που έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα έτη .

Στην προκειμένη περίπτωση όμως παρατηρούνται ότι στις συγκεκριμένες λίστες:
α) από αυτούς που έχουν συμπληρώσει τον μέγιστο χρόνο παραμονής έχουν συμπεριληφθεί συνάδελφοι που έχουν τα περισσότερα μόρια (σύμφωνα με τον πρόσφατο πίνακα μορίων ) ενώ έχουν εξαιρεθεί άλλοι με λιγότερα .
β) απουσιάζουν τα ονόματα συναδέλφων που ΔΕΝ ανήκουν σε καμία ειδική κατηγορία που να τους εξαιρεί από τη διαδικασία των μεταθέσεων.
Αποτέλεσμα των παραπάνω αποτελεί η στοχοποίηση και των συναδέλφων που αναφέρονται στις λίστες αλλά και αυτών που θα έπρεπε να είναι και δεν αναφέρονται.
Δημιουργείται σε όλους η αίσθηση της χωρίς αντικειμενικά κριτήρια επιλογής ΄΄προβάτων επί σφαγής ΄΄ καθώς βάση της λίστας το συμβούλιο μεταθέσεων δεν θα έχει περιθώρια επιλογής μιας και όπως φαίνεται οι μεταθέσεις έχουν ήδη γίνει....
Προκειμένου λοιπόν να αποκατασταθεί η τάξη και να αποδειχθεί η δίκαιη και ορθή διαχείριση του προσωπικού χωρίς καμία υπόνοια για όσους αποφάσισαν και ενεπλάκησαν στην ανωτέρω διαδικασία, κρίνεται επιβεβλημένη η συμμετοχή στη διαδικασία μεταθέσεων (ανεξαρτήτου ένταξης σε κάποια ειδική κατηγορία ) όλων των στελεχών πού έχουν συμπληρώσει τον μέγιστο χρόνο παραμονής στις ΠΕΔΙΛΣ που παρουσιάζουν κενά αλλά και πλεονάζον προσωπικό .


Με τον τρόπο αυτό το Συμβούλιο Μεταθέσεων θα έχει την πληρέστερη δυνατή άποψη και την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή όσων στελεχών χρειαστεί να μετακινηθούν ,ενισχύοντας ταυτόχρονα το ρόλο του Συνδικαλιστικού μας κινήματος με την ψήφο ΠΟΠΕΛΣ –ΠΕΑΛΣ στην δημοκρατικότερη διαδικασία μεταθέσεων στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ .
                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                          ΜΠΡΟΥΣΟΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: