Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

ΠΕΑΛΣ: Πληροφορίες για την διαδικασία δικαστικής διεκδίκησης αναφορικά με το ΣτΕ απο τη Νομική Σύμβουλο
Αριθμ. Πρωτ.: 122/14


ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση αναδρομικών αποδοχών Λ.Σ., λόγω αντισυνταγματικότητας διατάξεων Ν. 4093/2012.


Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος ανταποκρινόμενη σε σχετικά ερωτήματα των συναδέλφων αναφορικά με το θέμα, απευθύνθηκε στη Νομική Σύμβουλο της Ένωσης, Δικηγόρο Πειραιά κ. Σοφία Αποστόλου η οποία μας απέστειλε Ενημερωτικό Σημείωμα που απαντά με τρόπο σαφή και αναλυτικό στα τεθέντα ερωτήματα.


Επίσης, μας απέστειλε σχετικά έντυπα (εξουσιοδότηση, εργολαβικό δίκης, καρτέλα στοιχείων), η συμπλήρωση των οποίων απαιτείται για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την δικαστική διεκδίκηση, με την άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, της χρηματικής διαφοράς, μεταξύ των δεδουλευμένων αποδοχών που έχει λάβει το στέλεχος και εκείνων που ίσχυαν την 31-07-2012.


Η ΠΕΑΛΣ, προκειμένου διευκολυνθεί η διαδικασία και σε συνεργασία με το υπόψη δικηγορικό γραφείο, για όσους επιθυμούν να το επιλέξουν προς το σκοπό αυτό, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τη Νομική Σύμβουλό στο τηλ. 210-4539321. Εμείς από την πλευρά μας σε κάθε περίπτωση παραμένουμε στην διάθεση των συναδέλφων για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνησης ή πληροφορίας.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Σαϊτάκης Σπυρίδων Πασσάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: