Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΚΑΥ:ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙΛΗΤΠΙΚΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

α]Δεν φαίνεται να υπάρχει και προφανώς καταργείται το χρονοεπίδομα.

β]Εισάγονται κλιμάκια στα οποία έχουν ενσωματωθούν οι βασικοί μισθοί και τα χρονοεπιδόματα.

γ]Εισάγεται επίδομα παραμεθορίου ύψους 100 ευρώ.

δ]Εισάγεται επίδομα για όσους Αστυνομικούς υπηρετούν στην Αττική ύψους 100 ευρώ.

ε]Θεσπίζονται 4 μισθολογικά κλιμάκια.

στ]Θεσπίζονται νέα επιδόματα εξομάλυνσης (ανύπαντρος 0, έγγαμος 60 ευρώ και έγγαμος με τέκνα 120 ευρώ), καθώς και επίδομα ειδικών συνθηκών ανάλογα τον βαθμό.

ζ]Θεσπίζεται επίδομα θέσης ευθύνης, όμως μόνο από τον βαθμό του Αστυνομικό Διευθυντή και άνω.

η]Θεσπίζεται επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, όπως ισχύει στο δημόσιο.

θ]Συνεχίζει να ισχύει η χορήγηση της αποζημίωσης για τη πέραν του πενθημέρου εργασία[πενθήμερα].

ι]Για τα νυχτερινά που κανονικά ορίζονται ως επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, δεν αναφέρεται ακόμα κάτι συγκεκριμένο, πλην όμως επειδή χορηγούνται στο Αστυνομικό προσωπικό με Υπουργική απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του πολίτη, πιθανολογούμε ότι θα συνεχίσουν να δίνονται κανονικά.

Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων [Σ.Κ.Α.Υ.] Θεσσαλονίκης

«Πρώτα ο Συνάδελφος»

Δεν υπάρχουν σχόλια: