Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. - Επιστολή προς Αρχηγό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ σχετικά με ΠΔ Μεταθέσεων

Πειραιάς, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Προς: Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Αντιναύαρχο Λ.Σ. Αθανασόπουλο Αθαν.

Κύριε Αρχηγέ,

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κατά την συνεδρίασή του, την Παρασκευή 29-09-2014 συζήτησε επί των προτάσεων που θέσατε υπόψη μας για την τροποποίηση άρθρων του Π.Δ. μεταθέσεων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διατυπώνοντας τις παρακάτω θέσεις απόψεις:

1. Η διαδικασία αποσπασματικών αλλαγών και τροποποιήσεων του Π.Δ. μεταθέσεων μας βρίσκει κάθετα αντίθετους αφού εντάσσετε σε μία ευκαιριακή λογική και όχι στη βάση μία ολοκληρωμένης πρότασης που θα δίνει τα εχέγγυα μίας πραγματικά ορθής στρατηγικής επιλογής για ένα αδιάβλητο, δίκαιο και ισορροπημένο σύστημα μεταθέσεων και αποσπάσεων για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις δεν θα ήταν απαραίτητες και άμεσης εφαρμογής εάν η διαδικασία των τακτικών συμβουλίων μεταθέσεων γινόταν στους πραγματικούς χρόνους και δεν επηρεάζονταν από άλλους παράγοντες (όπως μη ύπαρξη πιστώσεων, μη υλοποίηση περσινών μεταθέσεων κλπ) που δεν έχουν καμία σχέση με αρρυθμίες ή δυσλειτουργίες του ίδιου του συστήματος των μεταθέσεων.

Επί της ουσίας των διατάξεων έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις :

1. Η διάταξη που αφορά μεταθέσεις ορισμένου χρόνου (24 μήνες) όπως αυτή είναι διατυπωμένη είναι μακράν διαφορετική από το σκεπτικό που συμφωνήθηκε μεταξύ Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. - ηγεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΛΤ. και πολιτικής ηγεσίας Υ.Ν.Α. για την σε εθελοντική βάση μεταθέσεις ορισμένου χρόνου (18 μήνες) και επάνοδο του στελέχους στην υπηρεσία του. Επειδή αυτό έχει διατυπωθεί και σε κείμενο και έχει προχωρήσει η σχετική διαδικασία θεωρούμε ότι θα επιφέρει τεράστια σύγχυση και αίσθημα αναξιοπιστίας των συναδέλφων απέναντι στην υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση εμμένουμε στην θέση μας για εθελοντική συμμετοχή κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτό έχει διατυπωθεί στην Υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί.

2. Επίσης οι διατάξεις που επεκτείνουν τις εξαιρέσεις από τα συμβούλια μεταθέσεων των προϊσταμένων Λιμενικών Σταθμών και Υπολιμεναρχών, μας βρίσκουν αντίθετους αφού αυξάνουν κατά πολύ τις εξαιρέσεις ενώ αντίθετα θα έπρεπε αυτές να μην υπάρχουν καθόλου. Μόνο έτσι θα μπορέσει το Π.Δ. μεταθέσεων να λειτουργήσει πραγματικά και να ρυθμίσει θέματα που δημιουργούν δυσλειτουργίες και παραφωνίες στο σύστημα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δριβάκος Γεώργιος Κατσίνας Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: