Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Συνάντηση ΠΟΕΠΛΣ με Αν. Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα Θεόδωρο

Πειραιάς, 04 Φεβρουαρίου 2015Πραγματοποιήθηκε χθες 03/02/15 συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με τον νέο Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα Θεόδωρο.

Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα αποτέλεσμα της επί χρόνια καλής και εποικοδομητικής συνεργασίας που είχαμε, τόσο ως τομεάρχη Ναυτιλίας του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ όσο και ως βουλευτή Πειραιά.

Ενημερώσαμε τον κ.Υπουργό για όλα τα θέματα που απασχολούν το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και τα στελέχη του, ιεραρχώντας ως προτεραιότητες την ακύρωση του άρθρου 220 του Ν. 4281/14 για το Τ.Α.Λ.Σ, την ενσωμάτωση των Λιμενικών Τμημάτων ως ξεχωριστές υπηρεσίες στο Π.Δ 33/09 περί μεταθέσεων, την άμεση ολοκλήρωση των εκκρεμουσών μεταθέσεων έτους 2013, την επαναφορά της διάταξης για το ελεγκτήριο υγειονομικών δαπανών καθώς και την επαναφορά των οργανικών θέσεων στα επίπεδα που ορίζει ο Ν.4150/13 με ταυτόχρονη τροποποίηση των Υ.Α για την κατανομή του προσωπικού.

Επίσης ζητήσαμε από τον κ. Υπουργό να μεταφέρει το αίτημα μας προς την κυβέρνηση για σεβασμό στην δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της, αναφορικά με το θέμα της πλήρους μισθολογικής μας αποκατάστασης στα επίπεδα προ της 01/08/12.

Ακόμη συζητήθηκαν θέματα όπως: η υποστελέχωση της παραμεθορίου, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, ακύρωση διατάξεων του Ν.4256/14 , αποκατάσταση αδικίας βαθμολογίου για το 33ο και 34ο σχολείο Δ.Υ.Λ.Σ, επανακαθορισμό επιδομάτων κινδύνου, αναβάθμιση σχολής Λ/Φ, ίδρυση Ακαδημίας, προσλήψεις, προμήθεια καυσίμων, σύμβαση με ΕΑΒ.

Συζήτηση τέλος έγινε για την εκκρεμότητα που υπάρχει με τα υπό έκδοση Π.Δ και το κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας ΜΥΑ/Λ.Σ.

Από την πλευρά του ο κ. Υπουργός δήλωσε κατηγορηματικά την πρόθεσή του για συνεχή διάλογο και συνεργασία, ώστε όλες οι αποφάσεις να είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης χωρίς αιφνιδιασμούς.

Τόνισε την δέσμευση του για την αυτοτέλεια του υπουργείου, την αναπτυξιακή του προοπτική και την αυτοτέλεια του Αρχηγείου, εξήρε τον κοινωνικό ρόλο του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και έθεσε ως στόχο την σταθεροποίηση της κατάστασης και την ανασύνταξη των δυνάμεων με αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Για το θέμα του Τ.Α.Λ.Σ δήλωσε την θέση της κυβέρνησης για διατήρηση της αυτοτέλειας των ταμείων και σε αυτή τη κατεύθυνση μας ζήτησε την συνεργασία και τις προτάσεις μας προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τέλος μας δήλωσε ότι με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης θα τεθούν οι βάσεις για το επόμενο διάστημα.

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δριβάκος Γεώργιος Μπερτσιάς Αθανάσιος

Τα σχετικά έγγραφα σας παραθέτουμε παρακάτω :

1η ενότητα

1. Θέμα: "Ακαδημία Λ.Σ -ΕΛ.ΑΚΤ. - Προσλήψεις "

Κύριε Υπουργέ,

Ο σημαντικότερος παράγοντας της σωστής διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού είναι η εκπαίδευση.

1. Ακαδημία Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Η ίδρυση και λειτουργία της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος, όπως έχουμε επισημάνει εδώ και χρόνια, είναι μονόδρομος για την σωστή εκπαίδευση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ο σημερινός τρόπος εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, δεν ανταποκρίνεται στη νέα εποχή, στο νέα καθήκοντα και στην εξειδίκευση που απαιτείται σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από την ίδρυση Αρχηγείου.

Η Ακαδημία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ θα προσφέρει, την απαιτούμενη σταδιακή ενσωμάτωση στις ανάγκες και απαιτήσεις του Σώματος, θα παρέχει στους σπουδαστές τις γνώσεις, πληροφορίες, ειδικότητες και εξειδίκευση που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του Σώματος.

Η Ακαδημία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα πρέπει να παρέχει στους σπουδαστές της ανάλογα με την σχολή ισότιμους τίτλους με τα Τ.Ε.Ι. και τα Α.Ε.Ι. της χώρας. Επίσης η εξέλιξη θα πρέπει να γίνεται μέσα από το Σώμα.

Επισημαίνεται το γεγονός ότι η ίδρυση της Ακαδημίας Λ.Σ προβλέπεται από το Ν.3079/02.

Επίσης στο πλαίσιο της Ακαδημίας θα πρέπει να δημιουργηθεί κέντρο μετεκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ. με συνεχή λειτουργία για την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των στελεχών Λ.Σ., όπου συγκεκριμένο ποσοστό στελεχών επί του συνόλου θα μετεκπαιδεύεται σε ετήσια βάση.

2. Προσλήψεις

α) Πάγια θέση μας είναι η θεσμοθέτηση των κατ΄ έτος προσλήψεων μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων ή άλλου αδιάβλητου τρόπου, προκειμένου να διασφαλίσουμε την συνεχή ροή νεοεισερχομένων συναδέλφων και ταυτόχρονα αξιοκρατικές και διαφανής διαδικασίες στον τρόπο εισαγωγής τους.

β) Από τις επόμενες προσλήψεις και στο μέλλον, να πριμοδοτείτε η εντοπιότητα σε περιοχές δυσμενούς διαβίωσης που υπάρχει έλλειψη προσωπικού και να αναφέρεται στη προκήρυξη ως ελάχιστη υποχρέωση παραμονής με την έξοδο τους από τις Σχολές, τα 10 χρόνια, για τους νομούς τους οποίους θα προσληφθούν.

γ) Κατ' εξαίρεση προσλήψεις στελεχών Λ.Σ αποφοίτων Α.Ε.Ν. για κάλυψη των τεραστίων κενών της οργανικής δύναμης στις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Τα παραπάνω θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις διαμόρφωσης στρατηγικής και εκσυγχρονισμού του Σώματος, αναγκαία συστατικά για να περάσουμε σε μία άλλη εποχή διαμορφώνοντας το μέλλον.

Πρέπει και οφείλουμε να επενδύσουμε στην εκπαίδευση ως απαραίτητο εργαλείο εξέλιξης.

2. Θέμα: "Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων-Λιμενικών Αρχών"

Κύριε Υπουργέ,

Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε υπ' όψιν μας, το ΠΔ 81/14 (ΦΕΚ 125 Α') περί "Αναδιάρθρωσης Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενικών Αρχών και ρυθμίσεις στελέχωσης αυτών" εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας για τον τρόπο και την διαδικασία που προβλέπεται σχετικά με την στελέχωση των Λιμενικών Τμημάτων αλλά και γενικότερα τις επιφυλάξεις μας σχετικά με την καλύτερη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού και των επιχειρησιακών μέσων.

Οι αντιρρήσεις οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι ανατρέπονται βασικές αρχές που ισχύουν μέχρι σήμερα σχετικά με τις τοποθετήσεις - μεταθέσεις - αποσπάσεις προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, αφού πλέον μεταφέρονται οι αποφάσεις τοποθετήσεων από το αρμόδιο συμβούλιο μεταθέσεων το οποίο ενεργούσε βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, σε ένα μονοπρόσωπο όργανο όπως είναι ο Περιφερειάρχης ή ο Κεντρικός Λιμενάρχης χωρίς να προβλέπονται ανάλογα κριτήρια και δεσμευτικοί χρόνοι.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν βασικό κριτήριο διαφωνίας αφού ζητήσαμε από την αρχή η αναδιάρθρωση να μην γίνει εργαλείο για "εύκολες" μεταθέσεις αλλά στοχευμένη παρέμβαση με σκοπό την αποτελεσματικότητα του Σώματος.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε άμεση παρέμβαση και τροποποίηση του ΠΔ 33/09 για τις μεταθέσεις προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ οριοθετώντας ως ξεχωριστές υπηρεσίες τα Λιμενικά Τμήματα.

Οι ανωτέρω αλλαγές θα πρέπει να γίνουν πριν τις επόμενες τακτικές κρίσεις του Απριλίου 2015.

Επιπλέον και σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να ξαναδούμε εάν το σύνολο των αλλαγών που επέφερε η Αναδιάρθρωση ανταποκρίνεται στην φιλοσοφία του που απαιτούσε συνένωση δυνάμεων για καλύτερο συντονισμό.

3. Θέμα: "Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Μ.Υ.Α./Λ.Σ. "

Κύριε Υπουργέ,

Σας ενημερώνουμε ότι τρεις (03) πριν από τις πρόσφατες εκλογές της 25-01-2015 υπεγράφη Υπουργική Απόφαση για τον νέο κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.

Ο ανωτέρω κανονισμός δεν αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης πριν την έκδοσή του, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας.

Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι ο νέος κανονισμός έχει πολλές ασάφειες, είναι αντιλειτουργικός και ανεφάρμοστος σε πολλά σημεία του.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε την άμεση τροποποίηση του, μετά από σχετική διαβούλευση, σε σημεία που δημιουργούν τριβές και προβλήματα στους συναδέλφους που υπηρετούν στην Μ.Υ.Α./Λ.Σ., οι οποίοι και αποτελούν επίλεκτο κομμάτι του Σώματος και ως τέτοιο οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε.

Επιπρόσθετα θα πρέπει άμεσα να καταργηθεί η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4213/13 (ΦΕΚ 261 Α') σύμφωνα με την οποία ο διοικητής είναι αρμόδιος για την κλήση σε απολογία της σχετικά με πειθαρχικές παραβάσεις και την επιβολή πειθαρχικών ποινών στο σύνολο του προσωπικού το οποίο υπηρετεί στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ., η οποία εμπεριέχεται στον εν λόγο κανονισμό αν και είναι ευθέως αντίθετη με το πειθαρχικό δίκαιο που αφορά το σύνολο των στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

4. Θέμα: "Υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων του Σ.τ.Ε. για το μισθολόγιο των στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α."

Κύριοι κύριοι Υπουργοί,

Μετά την ψήφιση του ν. 4093/2012,ο οποίος, μας καταδίκασε σε μισθούς πείνας αγνοώντας προκλητικά τις θυσίες, τους αγώνες και τον ρόλο που επιτελούμε, η Ομοσπονδία μας συνέχισε τον δύσκολο δρόμο για την ανατροπή του νέου μισθολογίου και την αποκατάσταση πρωτίστως της αξιοπρέπειας μας.

Είχαμε πει ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα και το πράξαμε. Αγωνιστήκαμε και πετύχαμε αμετάκλητα την ανατροπή του άδικου νέου μισθολογίου στα Δικαστήρια, με τη γνωστή πλέον απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η νίκη της Ομοσπονδίας μας είναι νίκη όλου του Λιμενικού Σώματος.

Από την πρώτη στιγμή μετά την έκδοση της απόφασης, πρώτοι από όλους, θέσαμε ξεκάθαρα τις υποχρεώσεις της Πολιτείας, χωρίς «ναι μεν αλλά...» και κόντρα σε κάθε είδους «παπαγαλάκια»: ζητήσαμε την άμεση επαναφορά μας στο μισθολόγιο του Αυγούστου 2012 και την καταβολή σε κάθε στέλεχος του συνόλου των αναδρομικών που, βάσει της απόφασης, του οφείλονταν.

Είμαστε παρόντες σε κάθε προσπάθεια που βροντοφώναζε το αυτονόητο: αποκατάσταση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποκατάσταση της Συνταγματικής τάξης. Προσφύγαμε εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με το υπ. αριθ. 13/2014 Πρακτικό της Επιτροπής Συμμόρφωσης επιβεβαίωσε πλήρως τις θέσεις μας και διαπίστωσε τη μη συμμόρφωση του Δημοσίου, υπογραμμίζοντας ρητά ότι κανένα μνημόνιο και καμία τρόικα δεν είναι πάνω από τη συνταγματική τάξη.

Η προηγούμενη κυβέρνηση με μία πρωτοφανή αντιθεσμική λειτουργία ακύρωσε στην πράξη τις δικαστικές αποφάσεις, αφού μονομερώς απεδέχθη μόνο την κατά το ήμισυ εφαρμογή των όσων όριζαν οι σχετικές αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Η Ομοσπονδία μας, συνεπής πάντοτε στον αγώνα που έχει αναλάβει και αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δυνατή νόμιμη ενέργεια για την διεκδίκηση του συνόλου των μισθολογικών διαφορών που οφείλονται στους υπηρετούντες στο Λιμενικό Σώμα, έχει καταθέσει νέα αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ' αριθμ. οικ.2/88371/ΔΕΠ/17-11-2014 κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία ρυθμίζεται ο τρόπος και χρόνος καταβολής των διαφορών αποδοχών (κατά 50%) που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 για τα χρονικά διαστήματα από 1-08-2012 έως 30-06-2014 και από 1-07-2014 έως 30-11-2014. Με την αίτησή μας ζητούμε να ακυρωθεί η παραπάνω απόφαση, η οποία είναι παράνομη διότι έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των ρυθμίσεων του άρθρου 86 ν. 4307/2014, οι οποίες αντίκεινται στην αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, την υποχρέωση συμμόρφωσης στο ακυρωτικό δεδικασμένο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας καθώς και στο δικαίωμα στην περιουσία σύμφωνα με το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλου της ΕΣΔΑ.

Πέραν όλων αυτών θεωρούμε χρέος της σημερινής κυβέρνησης την θεσμική λειτουργία του κράτους, αποδεχόμενη και σεβόμενη πλήρως τις δικαστικές αποφάσεις.

Ως εκ τούτου ζητάμε την άμεση υλοποίηση στο ακέραιο των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. για τις μισθολογικές διαφορές που οφείλονται στα στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α.

5. Θέμα: "Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος"

Κύριε Υπουργέ,

Το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.2066/1952 και το β.δ. της 4/10/1955.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του ρυθμίζονται από το Β.δ. 160/1970 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Σκοπός του ΤΑΛΣ είναι η χορήγηση εφάπαξ ανταποδοτικού χαρακτήρα με βάση τα έτη πραγματικής και μόνο υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των αποδοχών των συναδέλφων.

Οι πόροι του αποτελούνται αποκλειστικά από τις εισφορές των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως ποσοστό κράτησης επί των αποδοχών τους καθώς και από προσόδους των χρηματικών κεφαλαίων.

Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται εργοδοτική ή κρατική εισφορά ή επιχορήγηση ή κοινωνικός πόρος υπέρ τρίτων.

Συμπερασματικά σας γνωρίζουμε ότι με δεδομένο όλα τα ανωτέρω, το ΤΑΛΣ αποτελεί ένα αποταμιευτικό κουμπαρά αντίστοιχο ενός προσωπικού λογαριασμού τραπέζης.

Ως εκ τούτου οποιαδήποτε μεταβολή στο υφιστάμενο καθεστώς αποτελεί βίαιη ανατροπή των δεδομένων και ουσιαστικά πρόκειται για κλοπή. Τίποτα λιγότερο -τίποτα περισσότερο.

Ως Ομοσπονδία δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν προτιθέμεθα να συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία επί των επιλογών που έχουμε από το άρθρο 220 του ν. 4281/2014 αφού τόσο αυτή της ΥΑ 8000/1093/26/12-2-14 όσο και η δυνατότητα μετατροπής του ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ ως επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης, πρόκειται για θνησιγενείς επιλογές. Το δίλλημα επιλογής του τρόπου της θανατικής καταδίκης του ταμείου το επιστρέφουμε στο ακέραιο σε αυτούς που το νομοθέτησαν.

Ζητάμε από την νέα κυβέρνηση την άμεση υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσής της, για την εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζει ο νόμος, δηλαδή μέχρι την 28-02-2015, ακύρωση της διάταξης του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 επιστρέφοντας το ταμείο μας στην ομαλότητα και επιτρέποντάς του την με βάση την αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε και των αποτελεσμάτων της, αυτορρύθμιση, με σκοπό την εξασφάλιση και την διαφύλαξη στο ακέραιο των πόρων και των παροχών που προβλέπονται για όλα τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που είναι μέλη του.

6. Θέμα: "Οργανικές θέσεις Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ."

Κύριε Υπουργέ,

Η αυθαίρετη και χωρίς καμία μελέτη από το κυβερνητικό συμβούλιο μεταρρυθμίσεων, μείωση των οργανικών θέσεων, παραβιάζοντας ακόμη και τον σχετικό και πολύ πρόσφατο νόμο (ν. 4150/13) ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ, αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα που είχε η κυβέρνηση και το Υ.Ν.Α. για το Σώμα και τα στελέχη του.

Πόσο δε μάλλον όταν η συρρίκνωση των οργανικών θέσεων ήρθε σε μία στιγμή που το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δίνει άνιση μάχη και αγώνα σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα με εξαιρετική και ξεχωριστή επιτυχία.

Η ανταμοιβή όλων αυτών είναι μια αυθαίρετη και πραγματικά άδικη κατανομή προσωπικού που δεν βασίζεται σε κανένα σχέδιο και δεν δίνει καμία προοπτική στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των δομών και λειτουργιών του Σώματος.

Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ή να αμφισβητήσει τον καθημερινό αγώνα των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην αντιμετώπιση του φαινομένου της παράτυπης μετανάστευσης, αλλά και της πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος σε όλες του τις εκφάνσεις.

Δεν γίνεται αυτά να συμβαίνουν, αλλά να μην υπάρχουν.

Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χρειάζεται άμεσα σημαντική ενίσχυση σε στελεχιακό δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή και μέσα ώστε να εντείνει τις προσπάθειές του και να πολλαπλασιάσει την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητά του, συνεχίζοντας την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο.

Με μίζερους μικροϋπολογισμούς, αιφνίδιο θάνατο των Υπηρεσιών και συρρίκνωση των οργανικών θέσεων δεν μπορεί να παραχθεί αξιόπιστο αποτέλεσμα.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε από τον κ. ΥΝΑ την άμεση ακύρωση της απόφασης του κυβερνητικού συμβουλίου μεταρρυθμίσεων για την μείωση των οργανικών θέσεων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από 10.250 σε 8.000 καθώς και των υπουργικών αποφάσεων για την κατανομή του προσωπικού που έγιναν με τις μειωμένες θέσεις.

Ο νόμος 4150/13 (ΦΕΚ 102 Α') στο άρθρο 56 παρ. 14 βρίσκεται σε ισχύ, καθορίζει τις οργανικές θέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ σε 10.250, και πρέπει να εφαρμοσθεί, ώστε η κατανομή του προσωπικού σε οργανικές θέσεις να είναι σύμφωνες με αυτά που ο νόμος ορίζει.

7. Θέμα: "Αναβάθμιση Σχολής Λιμενοφυλάκων"

Κύριε Υπουργέ,

Η παραγωγική Σχολή Λιμενοφυλάκων είναι η μόνη στρατιωτική σχολή που δεν εντάσσεται σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης.

Με τον ν. 4058/12 (ΦΕΚ 63Α) η αντίστοιχη παραγωγική σχολή της ΕΛ.ΑΣ. κατηγοριοποιείται στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτή η δυνατότητα προσφέρει στα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις αντίστοιχες σχολές να μπορούν να κάνουν περαιτέρω σπουδές και να αποκτούν γνώσεις που εν τέλει θα ωφελήσουν εκτός από τους ίδιους και την Υπηρεσία.

Ως εκ τούτου προτείνουμε την ακόλουθη διάταξη νόμου για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των στελεχών των Σ.Α.

"H παράγραφος 8 του άρθρου 17 του Π.Δ 81/12 (ΦΕΚ 139 Α΄) «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» τροποποιείται ως ακολούθως:

Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων η οποία ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράτε για την συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στο βαθμό του Κελευστή. Αν υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες κατάταξης στην ίδια εκπαιδευτική σειρά, ως χρόνος φοίτησης στην παραγωγική σχολή, υπολογίζεται ο χρόνος από την ημερομηνία κατάταξης των πρώτων καταταχθέντων δοκίμων μέχρι και την προηγούμενη της ονομασίας τους ως μονίμων στελεχών."

8. Θέμα: "Ακύρωση διατάξεων ν.4256/14"

Κύριε Υπουργέ,

Με τον ν. 4256/14 ψηφίσθηκαν μια σειρά διατάξεων, οι οποίες αποτέλεσαν εισηγήσεις αγνώστου πατρός, χωρίς λογική, χωρίς στόχευση, αν και θα μπορούσε πολύ εύκολα κανείς να ισχυρισθεί ότι στόχος ήταν να μπλοκαρισθεί όλο το σύστημα των προαγωγών. Οι διατάξεις αυτές είναι ανεδαφικός και ανεφάρμοστες κατά πρώτο και κύριο λόγο γιατί δεν τις αντέχει ο προϋπολογισμός του Αρχηγείου αφού απαιτείται σωρεία μεταθέσεων και κατά δεύτερο δημιουργούν ανυπέρβλητα υπηρεσιακά προβλήματα αφού δεν δίνετε η δυνατότητα παραμονής σε συναδέλφους που καλύπτουν όλα τα απαιτούμενα υπηρεσιακά κριτήρια. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την ακύρωση των παρακάτω διατάξεων του ανωτέρω σχετικού νόμου.

1) Η διάταξη του εδαφ α της παρ.3 του άρθρου 33 σύμφωνα με την οποία επεκτείνονται τα ειδικά τυπικά προσόντα των Αξ/κών με την επιπρόσθετη υποχρέωση 3 ετών υπηρεσία σε Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Ν.Α.

2) Η διάταξη του άρθρου 36 με το οποίο πρέπει να αντικατασταθούν υποχρεωτικά όλοι οι προϊστάμενοι Λιμενικών Αρχών που έχουν συμπληρώσει 3 έτη Υπηρεσίας.

3) Η διάταξη του εδαφ. γ΄2 της παρ.3 του άρθρου 33, με την οποία κατήργησε την αναγνώριση εκ μέρους της διοίκησης την "υπαιτιότητα της Υπηρεσίας" για την αδυναμία εφαρμογής των διατάξεων για τα ειδικά τυπικά προσόντα.

4) Η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 33 σύμφωνα με την οποία καταδικάζει τους Αξ/κους προερχόμενους από (Τ), (ΥΓ), (Ο), (Ν) να μην μπορούν να εξαντλήσουν την ιεραρχία τους. Όπως επίσης και δεν αναφέρεται πουθενά σε ποιες διατάξεις θα γίνονται οι προαγωγές τους.

5) Η διάταξη της παρ.3β του άρθρου 33 για τον επανακαθορισμό των τυπικών προσόντων στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου.

Στην συγκεκριμένη διάταξη φαίνεται ξεκάθαρα η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίσθηκε ο συγκεκριμένος νόμος.

Και αυτό γιατί η διάταξη αυτή που αναφέρεται προς τροποποίηση δεν είναι αυτή που τελικά τροποποιείται λόγω του ότι με τον ν.4150/13 άρθρο 56 παρ.9 έχει γίνει αναρίθμηση των σχετικών άρθρων.

Με την ακύρωση των παραπάνω διατάξεων θεωρούμε βέβαιο ότι θα επανέλθει η ηρεμία και θα αποκατασταθεί η τάξη σε μια σειρά ζητημάτων που έχουν προκύψει και που δείχνουν ότι οι κινήσεις σαν αυτές κρύβουν πίσω τους δυστυχώς προσωπικά κίνητρα και ελατήρια.

9. Θέμα: "Παραμεθόριος S.O.S."

Κύριε Υπουργέ,

Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο πλαίσιο προσπάθειας να ενεργοποιήσουμε τα αντανακλαστικά της πολιτείας και των τοπικών κοινωνιών ώστε να αντιληφθούν τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από την έλλειψη θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης του προβλήματος της παράτυπης μετανάστευσης, αλλά και των προβλημάτων που οφείλονται τόσο στην έλλειψη κονδυλίων με τους μειωμένους προϋπολογισμούς του Σώματος, βλέπε ασυντήρητα σκάφη, έλλειψη ανταλλακτικών, καυσίμων, μη τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού και των Υπηρεσιών, όσο και στην καταπόνηση του προσωπικού που καλείται να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, χωρίς καμία μέριμνα για την προστασία και την ασφάλειά του, αλλά και για τις εργασιακές συνθήκες όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναδείξουμε και να απαιτήσουμε λύση είναι το θέμα της υποστελέχωσης όλων των Υπηρεσιών της παραμεθορίου κυρίως σε ότι αφορά τα πληρώματα των πλωτών περιπολικών σκαφών όπου βρισκόμαστε στο εξαιρετικά αρνητικό σημείο να εκκρεμούν μεταθέσεις συναδέλφων από το έτος 2013, έχοντας υπερβεί κάθε ανεκτό όριο παραμονής τους στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες.

Δεν μπορεί η Υπηρεσία να επαναπαύεται στην αλτρουιστική διάθεση των εκεί υπηρετούντων συναδέλφων που και αυτή πλέον δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Οι αντοχές αρχίζουν να υποχωρούν και να εξαντλούνται και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από όλους τους υπευθύνους.

Το θέμα απαιτεί πλέον ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις, τις οποίες πιστεύουμε ότι θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξευρεθούν και να υλοποιηθούν άμεσα.
2η ενότητα
10. Θέμα: "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ."

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί

Με την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων έχει διαμορφωθεί μία δυσμενή και άνιση πραγματικότητα για το ασφαλιστικό καθεστώς των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και κατ' επέκταση των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α.

Στο παρόν υπόμνημα που σας υποβάλουμε θέτουμε υπόψη σας τα ζητήματα εκείνα στα οποία απαιτείται άμεση παρέμβαση προκειμένου να αρθούν αδικίες και προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί και είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά συμβάλλοντας ουσιαστικά στην βελτίωση των όρων και προϋποθέσεων εργασίας των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, αντικαθίσταται ως εξής: Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών που συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας το έτος 2011 απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη, το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη, το 2014 απαιτούνται 29 έτη, το 2015 απαιτούνται 30 έτη, το 2016 απαιτούνται 31 έτη, το έτος 2017 απαιτούνται 32, το έτος 2018 απαιτούνται 33, το 2019 απαιτούνται 34 έτη και το 2020 απαιτούνται 35 έτη. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το 2020 (συμπλήρωση 24 ½ ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2021 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 1-1-1993 μέχρι και 31-12-1995, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007 εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας.

Αιτιολογική έκθεση

Με την ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α' 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις») αυξήθηκαν σταδιακά τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ενστόλων, οι οποίοι συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας από 1-1-2011 και μετά (αρθρ. 20 παρ. 2). Συγκεκριμένα, το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το 2012 27 ½ έτη, το 2013 29 έτη, το 2014 30 ½ έτη, ενώ όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Ωστόσο, ο ανωτέρω νόμος δημιούργησε μία δυσμενή διακριτική μεταχείριση για τα στελέχη που κατετάχθησαν στο σώμα από 1-7-1990 έως 31-12-1995, καθώς τους αποκόπτει από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, αφού δημιουργεί ένα χρονικό χάσμα 14 ετών ( 9 πραγματικά και 5 πλασματικά έτη) με τους αμέσως προηγούμενους καταταγέντες μέχρι την 31-6-1990), και τους διαχωρίζει παντελώς από το καθεστώς των «παλαιών ασφαλισμένων». Συνεπώς, η πρότασή μας σε μία επικείμενη τροποποίηση του ασφαλιστικού μας συστήματος για τη θεραπεία της αβλεψίας του νομοθέτη, είναι η εξής:

2. Την προσθήκη νέας παρ.13 στο άρθρο 41 του Π.Δ. 169/07 για τον υπολογισμό διπλάσιου
χρόνου υπηρεσίας στα πλωτά περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως άρθρο:

Στο άρθρο 41 του π.δ. 169/2007 (Α΄169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται
παράγραφος 13 ως ακολούθως:

"13. Ο χρόνος υπηρεσίας για τους κυβερνήτες και μηχανικούς, καθώς και για τους
αρμενιστές και μηχανοδηγούς οι οποίοι επιχειρούν με πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου, εφόσον
κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν τετρακόσιες (400) ώρες περιπολίας. Οι ώρες περιπολίας
υπολογίζονται με βάση τα τηρούμενα επίσημα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας. Η
συμπλήρωση των ανωτέρω εξαμήνων βεβαιώνεται κάθε φορά, με διαταγή του Αρχηγού
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, όπως κάθε
φορά ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της παρούσας
παραγράφου. " .

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του
π.δ. 169/2007 (Α΄169), στους κυβερνήτες και μηχανικούς, καθώς και στους αρμενιστές και
μηχανοδηγούς οι οποίοι επιχειρούν με πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι υπολογίζεται ως διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και ως τριπλάσιος
σε καιρό πολέμου, συγκεκριμένος χρόνος ωρών περιπολίας, κάθε εξάμηνο, όπως ήδη
προβλέπεται και για τις λοιπές ειδικές κατηγορίες του ιδίου άρθρου.
Η ανωτέρω ρύθμιση αποτελεί το μοναδικό ίσως κίνητρο υπηρεσίας σε ΠΠΛΣ, αλλά και
αναγνωρίζει τον βαθμό δυσκολίας και συνθηκών που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα τους.

3. Την προσθήκη στην παρ.15 του άρθρου 11 του Π.Δ. 169/07 περ. ε για την δυνατότητα
αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου τέκνων, ως άρθρο:

Στην παρ.15 του άρθρο 11 του Π.Δ 169/07 (Ά 169) προστίθεται περ.ε ως ακολούθως:
"ε. Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος και για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους".

Αιτιολογική έκθεση

Με την ανωτέρω ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου
τέκνων που ανέρχεται σε 1 έτος για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη για κάθε επόμενο και
μέχρι το τρίτο και στους στρατιωτικούς όπως αυτό έχει συμβεί για τους πολιτικούς
υπαλλήλους με το άρθρο 6 παρ. 12 του ν. 3895/10 και του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4002/11.

4. Την προσθήκη στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ.ιβ της παρ.1 του άρθρου 37 του
π.δ. 169/07 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3865/10 για την
αναγνώριση του χρόνου σπουδών στις ΑΕΝ., ως άρθρο:

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ.ιβ της παρ´1 του άρθρου 37 του Π.Δ 169/07 (Ά 169)
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.3865/10 προστίθεται:

"Κατ' εξαίρεση, για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, ο ελάχιστος χρόνος σπουδών
για την απόκτηση πτυχίου των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Ανώτερων Δημοσίων
Σχολών Εμπορικού Ναυτικού προσμετράται για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης
συνταξιοδοτικού δικαιώματος των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 3895/2010
(Α΄120), εφόσον αυτός δε λογίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη αναγνωρίζεται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, το
οποίο κατέχει πτυχίο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ο ελάχιστος χρόνος σπουδών ως
συντάξιμος, δικαίωμα το οποίο έχει ήδη παρασχεθεί στα υπόλοιπα στελέχη Λιμενικού
Σώματος, τα οποία είναι απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.

5. 1. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/ 2007 (ΦΕΚ Α΄ 210), αντικαθίστανται ως εξής :
"5.α. Λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται από τα στελέχη, άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις οργανικές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.

β. Ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα πέντε (5) έτη.

γ. Χρόνος ο οποίος έχει υπολογισθεί διπλάσιος, με εφαρμογή άλλων διατάξεων δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία με αίτησή τους πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του κώδικα αυτού, αρκεί η συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις αυτές για τη συνταξιοδότησή τους"

2. Οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 καταργούνται.

Αιτιολογική έκθεση

Με την ανωτέρω διάταξη δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού της μάχιμης πενταετίας σε όλες τις οργανικές μονάδες των Ε.Δ. και Σ.Α. με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότητες που δεν επιτρέπουν οι οργανικές θέσεις την μετάθεσή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και μονάδες με αποτέλεσμα η υποχρεωτική 40ετής πλέον υπηρεσία να μην μπορεί να καλυφθεί.

Επίσης με την συγκεκριμένη διάταξη θα υπάρχει πρόσθετο όφελος από τις κρατήσεις των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α. στον κρατικό προϋπολογισμό.

6. Την προσθήκη παρ.3 στο άρθρο 2 του ν.4002/2011 για το ασφαλιστικό καθεστώς των
προερχομένων Α/Ξ από ταμεία ΤΣΜΕΔ και ΤΣΑΥ. ως άρθρο:

Στο άρθρο 2 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του
Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄180), προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως ακολούθως, ενώ οι
λοιπές παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται αντιστοίχως:

«3. α) Από τις διατάξεις της παραγράφου 2 εξαιρούνται οι καταταγέντες μέχρι 31.12.2010
σε παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι
πριν την κατάταξή τους σε αυτές, είχαν ασφαλιστεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης
Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.). Οι
ανωτέρω ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Δημόσιο από την κατάταξή τους και προαιρετικά
στους συναφείς με την ιδιότητά τους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς. Εφόσον δεν
επιθυμούν να υπαχθούν προαιρετικά στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
(Ε.Τ.Α.Α.), τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Ενιαίο
Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και στους αντίστοιχους κλάδους – τομείς
κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, αποδίδονται στο Δημόσιο για την
τακτοποίηση της ασφάλισής τους.

β) Για τους από 1.1.2011 καταταγέντες σε παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος-
Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίοι πριν την κατάταξή
τους σε αυτές, είχαν ασφαλιστεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών
(Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 4.

4. α) Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής απευθείας κατάταξης
ειδικότητας Τεχνικού και Υγειονομικού, οι οποίοι πριν την κατάταξή τους στις τάξεις του
Σώματος είχαν ασφαλισθεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) δύνανται να επιλέξουν τον
υποχρεωτικό φορέα υπαγωγής τους. Εφόσον τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης δεν
επιθυμούν να υπαχθούν προαιρετικά στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
(Ε.Τ.Α.Α.), τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Ενιαίο
Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και στους αντίστοιχους κλάδους – τομείς
κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, αποδίδονται στα ταμεία των
φορέων επιλογής τους για την τακτοποίηση της ασφάλισής τους.».

3. Τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2
του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούνται εντός διμήνου από τη
δημοσίευση του παρόντος η εντός διμήνου από την κατάταξή τους (για όσους
κατατάσσονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος) να υποβάλουν σχετική δήλωση στην
αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος ή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος, εφόσον επιθυμούν την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα υπαγωγής τους."

Αιτιολογική έκθεση

Με τη ρύθμιση των παραγράφων 1, 2 και 3 αποσαφηνίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς
στελεχών του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία πριν την
κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί είτε στο Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) είτε στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών
(Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.). Ειδικότερα, με τη
νέα διάταξη γίνεται σαφέστερη η διάκριση μεταξύ των αποφοίτων παραγωγικών σχολών
που κατατάχθηκαν έως 31.12.2010 αφενός και αυτών που κατατάχθηκαν από 1.1.2011 και
μετά. Έτσι, οι μεν πρώτοι έχουν ως κύριο ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο ενώ στους
υπόλοιπους παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του υποχρεωτικού φορέα ασφάλισής τους.
Η νομοθετική αυτή διαφοροποίηση κρίνεται αναγκαίας λόγω του διαφορετικού
ασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου που είχε διαμορφωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με
κρίσιμο χρονικό σημείο την 31.12.2010. Πλέον, το καθεστώς των καταταγέντων από
1.1.2011 και εξής που πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί είτε στον Τομέα Σύνταξης
και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ) εξομοιώνεται με το καθεστώς των απευθείας
κατάταξης στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικών και
Υγειονομικών. Το καθεστώς για τα στελέχη απευθείας κατάταξης δε μεταβάλλεται σε
σχέση με τα προβλεπόμενα στο ν. 4058/2012, πλην όμως η ρύθμιση εντάσσεται στην
παρούσα διάταξη για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας. Η με τις νέες διατάξεις συνολική
ρύθμιση του ασφαλιστικού καθεστώτος των παλαιών (κατάταξη μέχρι 31.12.2010), των
νέων (από 1.1.2011 και εφεξής) αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιμενικού Σώματος -
Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πυροσβεστικού Σώματος που προέρχονται από πολυτεχνικές
και ιατρικές σχολές και των απευθείας κατάταξης Τεχνικών και Υγειονομικών, καθιστά
άνευ αντικειμένου την εξακολούθηση ισχύος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του
ν. 4058/2012, οι οποίες και καταργούνται ρητώς για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι όλες οι παραπάνω διατάξεις έρχονται ως συμπληρωματικές
στην ήδη υφιστάμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία και δεν αποτελούν ιδιαίτερη μεταχείριση
προς τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά και του συνόλου των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α.

Πιστεύουμε τέλος ότι με την δική σας συμβολή θα μπορέσουν τα ανωτέρω αιτήματά μας
μας να γίνουν αποδεκτά και να τύχουν διακομματικής αποδοχής.

11. Θέμα: "Ελεγκτήριο υγειονομικών δαπανών"

Κύριε Υπουργέ,

Με το άρθρο 47 του Ν.4256/14 "Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις" δόθηκε η δυνατότητα μετά από πολύχρονη προσπάθεια της σύστασης Ελεγκτηρίου Υγειονομικών Δαπανών για την εκκαθάριση υγειονομικών δαπανών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των προστατευόμενων μελών αυτού.

Στην συνέχεια και εν αναμονή της προβλεπόμενης από τον νόμο Κ.Υ.Α. των αρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ναυτιλίας και Αιγαίου ψηφίσθηκε ο νόμος 4270/14 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης της εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίες 2011/85/Ε.Ε. - δημόσιο λογιστικού και άλλες διατάξεις" όπου έγινε συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο κατά περίπτωση και επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημοσίου λογιστικού, χωρίς να περιλαμβάνει την ανωτέρω διάταξη για το ελεγκτήριο Υγειονομικών Δαπανών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ως εκ τούτου σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε με την επιβάρυνση του χρόνου που διανύθηκε και που συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγειονομική και ιατροφαρμακευτική κάλυψη των στελεχών του Σώματος.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας, καταθέτοντας σχετική τροπολογία όπως αυτή πέρασε με το ν.4256/14 και την οποία σας επισυνάπτουμε, ενσωματώνοντας την ως περ.β της παρ.4 του άρθρου 91 του ν.4270/14.

Παρακαλούμε για την άμεση ρύθμιση του θέματος, το οποίο έχει ξεπεράσει προ πολλού κάθε ανεκτό επίπεδο, αφού αγγίζει πλέον τις βασικές οικογενειακές ανάγκες των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

12. Θέμα: "Μετακινήσεις Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς"

Σχετ.: 1. Οικ. Α-47061/3652 έγγραφο Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
2. Το από 28-08-2014 έγγραφό μας.

Κύριε Υπουργέ,

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει εκκρεμότητα από την προηγούμενη κυβέρνηση σχετικά με την υλοποίηση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης του Αρμοδίου Υπουργού Υποδομών και Δικτύων στο κομμάτι που αφορά την δωρεάν μετακίνηση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Παρά το ότι η εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής Υ.Α. ξεκίνησε την 01-09-2014, μετά από παρέμβαση μας, εξασφαλίσθηκε παράταση μέχρι την υπογραφή σχετικής ΚΥΑ.

Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι όποιες σχετικές ενέργειες ώστε οι συνάδελφοι που μετακινούνται με τα Μ.Μ.Μ. να συνεχίσουν να απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

Ευελπιστούμε για την δική σας καθοριστική παρέμβαση, για την διευθέτηση και οριστική λύση του θέματος.

13. ΘΕΜΑ: «Επανακαθορισμός επιδομάτων κινδύνου»

Σχετ.: α) Η παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2448/96 «Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών των Ε.Δ. και αντιστοίχων της ΕΛ.ΑΣ. του Π.Σ. και Λ.Σ.».
β) Η περ. δ της παρ.11 του άρθρου 8 του ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ μονίμων στελεχών των Ε.Δ. και αντιστοίχων της ΕΛΑΣ – ΠΣ και ΛΣ και άλλες διατάξεις».
γ) Το άρθρο 3 του ΝΔ 313/74 «Πτητικές ενέργειες και πτητικό επίδομα στρατιωτικού προσωπικού».
δ) Την παρ.2 του άρθρου 8 του ν 3620/2007 «Αύξηση συντάξεων του δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις»
ε) Αποφ. Υπουργών Οικονομικών – ΥΕΘΑ αρ.2/1006/ 0022 (ΦΕΚ 90 Β΄/2011).

Κύριε Υπουργέ,

Με τις παραπάνω σχετικές προβλέπεται υπογραφή ΚΥΑ για τον καθορισμό των ποσών των επιδομάτων κινδύνου κατά κατηγορία και δικαιούχων.

Με την ανωτέρω (ε) σχετική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας επανακαθορίστηκαν τα επιδόματα κινδύνου που παρέχονται σε κατηγορίες προσωπικού ΥΠΕΘΑ.

Αν και θα έπρεπε η ανωτέρω ΚΥΑ να ήταν τριμερής με την προσθήκη υπογραφή και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εντούτοις αυτό δεν έγινε για λόγους προφανής και εν μέρει αυτούς που μας οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση δηλ. της αποσπασματικής αντιμετώπισης των θεμάτων που αφορούν το κράτος και τις υπηρεσίες του.

Έτσι, από την πλευρά του Υπουργείου μας πρέπει να προωθηθεί ΚΥΑ, αντίστοιχη με την ανωτέρω, που αφορά τις ίδιες κατηγορίες δικαιούχων (ιπτάμενο προσωπικό και ειδικών δυνάμεων) με τις ίδιες αναπροσαρμογές.

Θεωρούμε αδιανόητη την μέχρι σήμερα κωλυσιεργία και κρίνουμε άμεση και επιβεβλημένη την ανάγκη υλοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης, που εκ των πραγμάτων οφείλεται να είναι σε θετική κατεύθυνση, για λόγους ισότητας, ισοτιμίας και ικανοποίησης του περί δικαίου αισθήματος των στελεχών των ΣΑ αντιστοίχων ειδικοτήτων, που αναμφισβήτητα αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους με τα στελέχη των Ε.Δ.

14. ΘΕΜΑ: "Αποκατάσταση αδικίας βαθμολογίου για το 33ο και 34ο σχολείο ΔΥΛΣ"

Κύριε Υπουργέ,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα ανοιχτό ζήτημα το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό της προσθήκης στο άρθρο 57 του Κ.Π.Λ.Σ. ν.3079/02 για την επίτευξη ίσης μεταχείρισης στο θέμα των προαγωγών μεταξύ των σχολείων ΔΥΛΣ 33ο και 34ο με το 32ο και παρακαλούμε για την εκτός διαδικασίας κατάθεση σχετικής τροπολογίας λόγω της παρέλευσης σημαντικού χρόνου προς άρση της αδικίας που οι εν λόγω συνάδελφοι υφίστανται.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Προσθήκη στο άρθρο 57

« Οι καταταγέντες ως Κελευστές Λ.Σ στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ κατά το έτος 1999 (33ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ) που φέρουν το βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ και κατά το έτος 2000 (34ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ) που φέρουν επίσης το βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ, προάγονται αναδρομικά από 04-10-2008 (ημερομηνία κατάταξης 04-10-1999) και 23-10-2009 (ημερομηνία κατάταξης 23-10-2000) αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στο βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ (άρθρο 57 παρ. 1γγ του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ν. 3079/2002 ΦΕΚ 311 Α), ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, και χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών. Ο χρόνος από 04-10-2008 και 23-10-2009 αντίστοιχα, προσμετράτε για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται από την κατηγορία τους (άρθρο 57 παρ. 1α του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ν. 3079/2002 ΦΕΚ 311 Α). Οι προαγόμενοι κατά τα ανωτέρω τίθενται στο τέλος της επετηρίδας κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.»

Λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος μη πρόσληψης προσωπικού και συγκεκριμένα Υπαξιωματικών Λ.Σ από το 1988 (31ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ) έως και το 1996 (32ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ), ήτοι 8 έτη με αποτέλεσμα συμπλήρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και αποστρατείας αυτών, ανάμεσα στο 31ο και στο 32ο Σχολείο Υπαξιωματικών αλλά και μετά, δημιουργούνται και υφίστανται κενές οργανικές θέσεις στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ και Ανθυπασπιστή Λ.Σ αντίστοιχα, ικανές να απορροφήσουν τους προαγόμενους του 33ου (36 στελέχη) και 34ου (46 στελέχη) Σχολείων Υπαξιωματικών Λ.Σ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Με την προσθήκη της παρούσας παραγράφου στο άρθρο 57 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ν. 3079/2002 ΦΕΚ 311 Α), επιτυγχάνεται ισονομία των προερχομένων στελεχών από Λιμενοφύλακες των 33ου και 34ου Σχολείων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ με το 32ο που κατατάχθηκε το 1996 και αποτελείτο αποκλειστικά από στελέχη προερχόμενα από Λιμενοφύλακες η εξέλιξη των οποίων ρυθμίστηκε με το άρθρο 16 παρ. 19 του Ν. 3922/2011 (ΦΕΚ 35Α )2 . Τα 33ο και 34ο Σχολεία Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ ήταν τα τελευταία για τα οποία ίσχυσε η προϋπόθεση τριετούς προϋπηρεσίας για στελέχη προερχόμενα από Λιμενοφύλακες προκειμένου να έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ, ενώ ο χρόνος προϋπηρεσίας τους ως Λιμενοφύλακες κυμαίνεται από 4 έως 7 έτη. Σημειώνεται ότι με την παρούσα προσθήκη δεν προκαλείται διατάραξη αρχαιότητας μεταξύ των στελεχών τόσο της ίδιας σειράς όσο και της υπόλοιπης επετηρίδας, αφού η προαγωγή αφορά όλα τα στελέχη ανεξαρτήτως προελεύσεως (Λιμενοφύλακες – πολίτες), στον ελάχιστο χρόνο (τριετία) για το βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ για τον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ1α εδαφ. (γγ)3 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ν. 3079/2002 ΦΕΚ 311 Α) .

Όσον αφορά την παραπάνω προσθήκη, δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για το τρέχον οικονομικό έτος, καθότι η μισθολογική προαγωγή ήδη έχει συντελεστεί τόσο για το 33ο όσο και για το 34ο Σχολείο Υπαξιωματικών Λ.Σ. Συνεπώς το περιεχόμενο της παραπάνω προσθήκης αφορά μόνο σε βαθμολογική – ηθική αποκατάσταση των στελεχών. Το αυτό προκύπτει και από το ισχύον ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών που ανά βαθμό δίνονται μισθολογικές προαγωγές. Άλλωστε όπως αναφέρεται και στην προσθήκη, οποιαδήποτε λήψη αναδρομικών αποδοχών δεν υφίσταται αλλά ακόμα και αν υφίστατο δεν είναι διεκδικήσιμη.

Επίσης, με την συγκεκριμένη ρύθμιση ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα, ενώ αποκαθίσταται το αίσθημα της δικαιοσύνης και της ισονομίας ανάμεσα στα στελέχη με παρόμοια προσφορά και προσόντα στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είχαν την πρόθεση να εξελιχθούν και το νομοθετικό πλαίσιο δεν τους το επέτρεπε.

Παρακαλούμε όπως κάνετε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προώθηση ψήφιση της ανωτέρω τροπολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: