Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αναφορικά με τις αρμοδιότητες του αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας … Σημεία που χρήζουν διευκρινήσεων

Αριθμ. Πρωτ.: 44/2015


Στις 25-02-2015 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Θεόδωρο Δρίτσα. Από την πρώτη στιγμή εντοπίσαμε σημεία της απόφασης που έχρηζαν διευκρινήσεων όπως:


• Η παράληψη αναφοράς στην έως σήμερα Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας 
• Η απουσία ανεξάρτητης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
• Η απουσία Γραφείου Τύπου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του τομέα Ναυτιλίας του ΥΠΟΥΝΤ 
• Η παράληψη συμπερίληψης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες


Τέλος ζήτημα κατά την άποψή μας προκύπτει με την εκπροσώπηση του τ. Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στους Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα Ναυτιλίας που σύμφωνα με το άρθρο 3 ανατίθεται στον κ. ΥΠΟΥΝΤ.


Όλα τα ως άνω χρήζουν αποσαφήνισης και ως εκ τούτου αναμένουμε…..
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ     Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: