Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Θεσμικό πλαίσιο διενέργειας κρίσεων … Αλλάξτε τα όλα!

Πειραιάς, 18-03-2015
Αριθμ. Πρωτ.: 50/15

Ελάχιστες ώρες πριν από τις ετήσιες κρίσεις 2015 των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κορυφαία στιγμή για την επαγγελματική τους εξέλιξη, παρεμβαίνουμε για να επισημάνουμε, άλλη μια φορά, τη διαφωνία μας αναφορικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διενέργειάς τους. 


Εδώ και χρόνια, ακούμε μεγαλόστομες εξαγγελίες από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, αναφορικά με το θέμα, αλλά κανείς μέχρι σήμερα, δεν «αποτόλμησε» να «χτίσει» μια διαδικασία, που να μην επιδέχεται αμφισβητήσεων και να εμπεδώνει το αίσθημα δικαίου του κρινόμενου, αλλά και μεταξύ των στελεχών.


Σήμερα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ. (Ν. 3079/2002), για την κρίση λαμβάνονται υπόψη, τα ατομικά στοιχεία του φακέλου του κρινομένου (που είναι ελάχιστα και τα περισσότερα ήσσονος σημασίας), ευμενή και δυσμενή, με ιδιαίτερη έμφαση στις εκθέσεις αξιολόγησης, που και αυτές χρήζουν αντικατάστασης. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι προβλεπόμενες αυτές διατάξεις, δεν είναι επαρκείς και ξεκάθαρες για την τεκμηρίωση μιας αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης, αλλά στηρίζονται κυρίως στην προσωπική και υποκειμενική αντίληψη του κρίνοντος και όχι σε προκαθορισμένα, συγκεκριμένα, μετρήσιμα στοιχεία. 


Παρότι όλοι συνομολογούν στην ανάγκη αλλαγής τους βρισκόμαστε για πολλοστή φορά αντιμέτωποι με το ίδιο σκηνικό των διαγκωνισμών, των ζυμώσεων, των τεχνητών «διαρροών» για επιρροές πολιτικές και άλλες, της «προβολής» των αδυναμιών των συνυποψηφίων, της ανάδειξης των «ιδιαιτέρων» προσόντων άλλων. 


Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα το «προβληματικό» πεδίο διεξαγωγής τους να τροποποιηθεί, να αλλάξει, λαμβάνοντας υπόψη και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία οργανισμών με ίδια χαρακτηριστικά, ούτως ώστε με την ολοκλήρωση των κρίσεων και την ανακοίνωσή τους, να μην υπάρχουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις για το αποτέλεσμα.


Ελπίζοντας λοιπόν ότι φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά, που οι κρίσεις θα διεξαχθούν με τα ισχύοντα, καλούμε τη νέα πολιτική ηγεσία, όπως και προφορικά μας διαβεβαίωσε, να θέσει σε άμεση προτεραιότητα την αναμόρφωση – επικαιροποίηση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που στις διατάξεις του περιλαμβάνει την διαδικασία των Κρίσεων, σε νέα πρότυπα, ώστε να διασφαλίζει την αξιοκρατία, με διαφανείς και μετρήσιμες διαδικασίες, όπως έχουμε επανειλημμένως προτείνει. Επίσης, θεωρούμε αναγκαία την συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων των στελεχών. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε θετικά με τις προτάσεις μας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ         Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: