Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΤΗΝ 29-05-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΔΠ (Γρ. 222) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Α) ΣΧΕΤΙΚΟΥ /// ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Η (ΔΙΑΖ) ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΤΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΑΣ /// B΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ //-

Πηγή ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: