Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Εκλογική Αποζημίωση

Αριθμ. Πρωτ.:27 /12

ΠΡΟΣ: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κύριε Υπουργέ,
Σας ενημερώνουμε ότι το «χαρτζιλίκι» που «γενναιόδωρα» αποφασίστηκε να δοθεί στους ένστολους, ως εκλογική αποζημίωση για παρεχόμενες υπηρεσίες στις εκλογές της 6ης Μαΐου, δεν έχει ακόμα καταβληθεί στους δικαιούχους.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα μικρό ποσό, δυστυχώς, αποτελεί σημαντικό βοήθημα για πολλούς συναδέλφους μας.

Ζητούμε την καταλυτική παρέμβασή σας, στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την άμεση καταβολή του, επίσης, την ανάληψη πρωτοβουλίας για την εξασφάλιση των χρημάτων που θα απαιτηθούν για την επαναχορήγησή του, στις επερχόμενες εκλογές της 17ης Ιουνίου, το ύψος του οποίου αυτή τη φορά δεν πρέπει να υπολείπεται των 500€.
Με τον τρόπο αυτό θα αμβλυνθεί η αδικία που συντελέστηκε σε βάρος των ένστολων, όταν κατά την προηγούμενη εκλογική διαδικασία, άλλες ομάδες εργαζομένων, με μικρότερη συμμετοχή, εισέπραξαν το προτεινόμενο ποσό.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: