Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Αποδοχή του αιτήματός μας για πάγωμα δόσεων δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων


Πειραιάς,  25 Ιανουαρίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι το από 20/11/2012 αίτημά μας για πάγωμα των δόσεων των δανείων, κατά την διάρκεια των αναδρομικών κρατήσεων των αποδοχών μας, έγινε αποδεκτό από το Δ.Σ. του Τ.Π.Δ.

Οι δόσεις που δεν θα παρακρατηθούν θα καταβληθούν μετά την κράτηση των αναδρομικών σε 48 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να υπαχθούν σε αυτή την ρύθμιση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Μισθοδοσίας της Υπηρεσίας μας (ΔΙΧΕΔΑΠ Α΄ τηλ.: 210-4191313) αποστέλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι συμφωνούν με την ανωτέρω ρύθμιση.


Γνωρίζοντας πολύ καλά την δύσκολη οικονομική κατάσταση  που έχουμε  όλοι περιέλθει, προσπαθούμε ως συνδικαλιστικός φορέας με κάθε τρόπο για την αποσυμφόρηση της, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των συναδέλφων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας

Δριβάκος Γεώργιος        Κατσίνας Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: