Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΠΕΑΛΣ: Οι κρίσεις στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή


 Αριθμ. Πρωτ.: 07/13

Πριν από ένα χρόνο, κλείνοντας την παρέμβασή μας αναφορικά με το θέμα, ευχόμασταν να ήταν η τελευταία χρονιά που οι κρίσεις θα διεξάγονταν με τα ισχύοντα. Δυστυχώς η νέα πολιτική ηγεσία δεν τόλμησε, με την σειρά της, να χτίσει μια νέα διαδικασία που να μην επιδέχεται αμφισβητήσεων, όπως προφορικά είχαμε προτείνει και είχε αποδεχτεί.

Σήμερα διανύοντας τις τελευταίες ημέρες πριν από τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ., σημαντική στιγμή για την επαγγελματική τους εξέλιξη, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Για άλλη μια φορά, οι κρίσεις θα διενεργηθούν στο ίδιο απαρχαιωμένο πλαίσιο, που σε κάθε περίπτωση δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί στην σύγχρονη εποχή και δεν εμπεδώνει το αίσθημα δικαίου του κρινόμενου, αλλά και μεταξύ των στελεχών.

Για άλλη μια φορά, στηρίζονται κυρίως στην υποκειμενικότητα του κρίνοντοςκαι όχι στην αντικειμενικότητα του συστήματος. 


Για άλλη μια φορά απουσιάζουν τα συγκεκριμένα, μετρήσιμα κριτήρια,απαραίτητο συστατικό μιας δίκαιης κρίσης, που δεν θα επιδέχονται αμφισβητήσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαπιστώσεις, την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία οργανισμών με ίδια χαρακτηριστικά, αλλά και την κατάσταση που σήμερα βρίσκεται η χώρα, η λύση είναι μονόδρομος. 

Να τεθεί σε προτεραιότητα η αναμόρφωση – επικαιροποίηση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που στις διατάξεις του περιλαμβάνει την διαδικασία των Κρίσεων, σε νέα πρότυπα, που να διασφαλίζει την αξιοκρατία, με διαφανείς και μετρήσιμες διαδικασίες. 

Καλούμε τον Υπουργό άμεσα να αναλάβει πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση και δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε θετικά με τις προτάσεις μας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ                Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: