Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Επιστολή προς Αρχηγό Λ.Σ. για άδεια ανατροφής τέκνου

Πειραιάς 08 Νοεμβρίου 2013

Κύριε Αρχηγέ,

Επαναφέρουμε για μια ακόμη φορά το θέμα της τροποποίησης, των διατάξεων του Π.Δ.106/2010 «Άδειες Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και σας ζητάμε την άμεση προώθηση νέου Π.Δ. όπου πέραν των προβλεπόμενων αδειών για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα γίνεται και κατ΄ αναλογία εφαρμογή των όσων προβλέπονται και ισχύουν για όλους τους εργαζομένους στη χώρα και ιδιαίτερα στις Ε.Δ., Σ.Α. και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Μια εξ αυτών των διατάξεων είναι η επιπλέον τρίμηνη άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές σε τρίτεκνους και πολύτεκνους, σε αναλογική εφαρμογή του νόμου 3528/2007 (ΚΔΥ).

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ζητήσει την κατ΄ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και στην περίπτωση των Λιμενικών όπως στο Στρατό και στην Αστυνομία όπου και τροποποιήθηκε η σχετική νομοθεσία που διέπει τα θέματα του προσωπικού τους.

Προσφάτως τα Ελληνικά δικαστήρια απάντησαν θετικά στο αίτημά συναδέλφου θεωρώντας ως παράνομη την άρνηση του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. να χορηγήσει την 3μηνη άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές στους τρίτεκνους και στους πολύτεκνους.


Θεωρούμε αδιανόητο να είναι αρνητική η στάση του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην εναρμόνιση με την απόφαση του δικαστηρίου και την τροποποίηση των κείμενων διατάξεων.

Ταυτόχρονα θεωρούμε επιβεβλημένη και την αποδοχή του συνόλου των προτάσεων μας που αφορούν: την εξωσωματική, τις μονογονεικές οικογένειες, τα προστατευόμενα μέλη ΑΜΕΑ κ.α.

Αναμένουμε λοιπόν την ευαισθητοποίηση της φυσικής μας ηγεσίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό ηθικά και ουσιαστικά την προσφορά του στην ασφάλεια της χώρας και στην προστασία του πολίτη, θεσπίζοντας διατάξεις που θα αποτελέσουν από τη μια παρακαταθήκη για τα επόμενα δύσκολα χρόνια και από την άλλη ουσιαστική συμβολή στην εξέλιξη του Λιμενικού Σώματος και στην αναβάθμιση της ποιότητας εργασίας των στελεχών του.

Για το Δ.Σ.     Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. ΓραμματέαςΔριβάκος Γεώργιος       Κατσίνας Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: