Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Κατάθεση Σχεδίου Νόμου του Υ.Ν.Α. με ρυθμίσεις για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Πειραιάς 08 Νοεμβρίου 2013
Την Τετάρτη 06/11/2013 ενημερωθήκαμε από τον κ. Υπουργό, όπως άλλωστε για αυτό έχει από την αρχή δεσμευτεί στην Ομοσπονδία μας και μέχρι σήμερα έχει φανεί συνεπής, για την ύπαρξη μιας σειράς ρυθμίσεων που έχουν εισηγηθεί υπηρεσιακοί παράγοντες, προκειμένου να τις συμπεριλάβει στο Σ/Ν για τα τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.
Μεταξύ άλλων οι εν λόγω ρυθμίσεις αφορούν:
1) Την εξαίρεση από το Π.Δ. μεταθέσεων για τις κατηγορίες των αποφοίτων ΑΕΝ/Πλοιάρχων – Μηχανικών, τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών, τους Προϊσταμένους Λιμενικών Σταθμών καθώς και από τον βαθμό του Σημαιοφόρου για όλους τους Αξιωματικούς όλων των κατηγοριών.
2) Την κατάργηση των Ε.Ο.Θ. όλων των κατηγοριών Λ/Φ – Υ/Ξ- Α/ξ (Νομικοί –
Οικονομικοί – Τεχνικοί)
3) Την κατάργηση της κρίσης ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» για όλα τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4) Την μείωση κατά ένα βαθμό σε όλες τις κατηγορίες των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.
5) Την ρύθμιση για την μόνιμη διαθεσιμότητα.
6) Την αντιστοιχία του βαθμού του Λιμενοφύλακα με εκείνου των Ε.Δ. και Σ.Α.
7) Την ανάληψη καθηκόντων ανακριτικών υπαλλήλων από τους αποφοίτους Σχολής Λ/Φ μετά την συμπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας στο Σώμα.
8) Την διάταξη που περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτή της καταβολής
ημερήσιας αποζημίωσης (πλεύσιμα) στους υπηρετούντες συναδέλφους στα
περιπολικά, ναυαγοσωστικά και απορρυπαντικά πλοία/σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η πρώτη αντίδραση στο σ/ν διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας στον κ. Υπουργό λέγοντας του, ότι οι 4 πρώτες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σ/ν αποτελούν ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διαλύοντας και καταστρέφοντας κόπους και αγώνες δεκαετιών.
Δεν τίθεται για μας καμία συζήτηση ότι αυτές θα πρέπει άμεσα να αποσυρθούν
ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη συγκαλώντας ταυτόχρονα και
έκτακτο Δ.Σ.
Την επομένη τέθηκαν στο Δ.Σ. όλα τα ανωτέρω, μαζί με τα θέματα του εν εξελίξει συμβουλίου μεταθέσεων και αποφασίστηκε ότι, σε περίπτωση μη απόσυρσης των σχετικών διατάξεων να τεθούν σε άμεση ενεργοποίηση όλοι οι μηχανισμοί της Ομοσπονδίας για αγωνιστικές και άλλες κινητοποιήσεις.
Με το δεδομένο αυτό, μεταβήκαμε στην συνάντηση με τον Υπουργό Ν.Α. κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, υπενθυμίζοντας του, ότι ο ίδιος επανειλλημένα έχει εκφράσει την αναγνώριση του στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι άνδρες και οι γυναίκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. , οι οποίοι με αυτοθυσία όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει στις δηλώσεις του δείχνουν παραγωγικότητα στο έργο τους, κρατώντας την χώρα όρθια σε περίοδο κρίσης, ζητώντας του, οι όποιες αποφάσεις να λάβουν υπόψη και τον ανωτέρω παράγοντα.
Όπως ο ίδιος δήλωσε στηρίζει το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σε κάθε ευκαιρία
εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του σε όλα τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Το αποτέλεσμα αυτής της πολύωρης διαδικασίας όπου αναλύθηκαν οι θέσεις μας και καταγράφηκαν οι απόψεις μας συνολικά ήταν:
1) Παραμονή εντός του πλαισίου διαδικασιών του Π.Δ. Μεταθέσεων Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις κατηγορίες των ΑΕΝ/Πλοιάρχων-Μηχανικών, των Προϊσταμένων Λιμενικών Σταθμών, των Αξιωματικών από το βαθμό του Σημαιοφόρου έως και του Υποπλοιάρχου.
2) Η μη κατάργηση της κατηγορίας του εκτός οργανικών θέσεων για τους
προερχόμενους από Σχολές Λ/Φ –ΣΔΥΛΣ.
3) Η διατήρηση της κρίσης ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» για όλα τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Αξίζει να σημειωθεί η αμέριστη στήριξή μας στις διατάξεις που αφορούν τις ρυθμίσεις:
Α) για την μόνιμη διαθεσιμότητα στα στελέχη Λ.Σ. που έφυγαν λόγω ανικανότητας ή εξαιτίας τραυματισμού εν υπηρεσία να μπορούν να τίθενται σε μόνιμη διαθεσιμότητα και να μην αποστρατεύονται λόγω σωματικής ανικανότητας.
Β) την αντιστοιχία του βαθμού του Λιμενοφύλακα με εκείνου των Ε.Δ.& Σ.Α. ώστε να καλύπτεται μισθολογικά.
Γ) την ανάληψη ανακριτικών καθηκόντων στους αποφοίτους Σχολής Λ/Φ μετά την παρέλευση τριετίας με την οποία προστατεύονται οι συνάδελφοι έναντι μνημονιακών υποχρεώσεων και περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.
Δ) την διάταξη για την καταβολή των πλεύσιμων στου δικαιούχους αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό μια αδικία που συντελείται στο προσωπικό των πλωτών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εδώ και τέσσερα χρόνια.
Στα υπόλοιπα ζητήματα για τα οποία δεν εισακούστηκαν οι απόψεις μας και οι διατάξεις των οποίων παραμένουν στο Σ/Ν, η Ομοσπονδία αναλαμβάνει άμεσα την πρωτοβουλία σειράς επαφών με όλα τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου καθώς και την εκ νέου συνάντηση με τον κ. Υπουργό, πιστεύοντας ότι τελικά θα πείσουμε για το δίκαιο των αιτημάτων μας, πρίν ολοκληρωθεί η διαδικασία ψήφισης του Σ/Ν.
Σε ότι αφορά το συμβούλιο μεταθέσεων της Β΄ και Γ΄ φάσης, η Ομοσπονδία διατηρεί τις ενστάσεις της για μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με:
α) την εσφαλμένη διαδικασία που ακολουθήθηκε, β) τον χρόνο που
πραγματοποιούνται τα συμβούλια, γ) την αποσπασματική διαχείριση των ζητημάτων, καθώς και δ) την μη ύπαρξη του συνόλου των σχετικών πιστώσεων για την εκτέλεση των μεταθέσεων.
Οι ανερμάτιστες επιλογές οφείλονται σε πλημμελείς επιλογές και στρατηγικές εκ μέρους των διοικούντων, για τις οποίες η Ομοσπονδία καλείται εκ των υστέρων να εκφρασθεί και να αποφασίσει.
Όλα τα παραπάνω είναι αποκλειστική ευθύνη τους και σε καμία περίπτωση δεν
σχετίζονται με την αδυναμία εφαρμογής – υλοποίησης των διατάξεων του Π.Δ.
«Μεταθέσεων Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»
Τέλος αναμένουμε και το τελικό σχέδιο νόμου με όλες τις διατάξεις όπως αυτό υπογράφηκε σήμερα και κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων για να έχουμε μια απόλυτα ολοκληρωμένη εικόνα και να τοποθετηθούμε σχετικά.
Ο αγώνας μας συνεχίζεται αμείωτος για την επίλυση όλων των θεμάτων που
απασχολούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εντείνουμε την προσπάθεια μας και για τα υπόλοιπα θέματα, στέλνοντας το μήνυμα σε όσους υπόγεια απεργάζονται συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα εντός του Σώματος, ότι δεν θα δεχθούμε άλλους αιφνιδιασμούς και απαιτούμε την συμμετοχή μας με την κατάθεση των προτάσεων μας και την πρότερη συζήτηση επί θεμάτων που αφορούν το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για το Δ.Σ. 

    Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας

Δριβάκος Γεώργιος       Κατσίνας Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: