Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Προαγωγή τριάντα πέντε (35) Υποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Με το από 05−10−2013 Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 πργ. 1 (yy) και 74 πργ. 1 του Ν. 3079/2002 (Α΄ 311) και των άρθρων 5, 9 , 10 και 11 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139): 

Προάγονται στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συμπλήρωσαν σύμφωνα με το άρθρο 19 πργ. 1 (γγ) του Ν. 3079/02 (Α΄ 311) τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, της προαγωγής τους λογιζόμενης από 28 Σεπτεμβρίου 2013: 

1. Δαριώτης Βασίλειος του Κωνσταντίνου (A.M. 1051) 
2. Μαρδάκη Θεοδώρα του Κωνσταντίνου (A.M. 1052) 
3. Βερναρδάκη Φωτεινή−Νικολέττα του Ανδρέα (A.M. 1053) 
4. Νάνος Χρήστος του Βύρωνος (A.M. 1054) 
5. Γιαννουράκος Παναγιώτης του Δημητρίου (A.M. 1055) 
6. Ψαρράκης Νικόλαος του Λεωνίδα (A.M. 1056) 
7. Ψυχογυιός Χαράλαμπος του Διονυσίου (A.M. 1057) 
8. Τσινιάς Δημήτριος του Γεωργίου (A.M. 1058) 
9. Κοντάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ (A.M. 1059) 
10. Πέρρας Αλέξανδρος του Ευαγγέλου (A.M. 1060) 

11. Καραντζιούνης Ιωάννης του Σεραφείμ (A.M. 1061) 
12. Θεοχάρης Ιωάννης του Γεωργίου (A.M. 1062) 
13. Θεοδοσοπούλου Ελευθερία του Ιωάννη (A.M. 1063) 
14. Κατσίκας Κωνσταντίνος του Σταύρου (A.M. 1064) 
15. Ζάρδα Μαρία του Αποστόλου (A.M. 1065) 
16. Κελεπούρης Ανδρέας του Γεωργίου (A.M. 1066) 
17. Νταβάκου Ανθούλα του Μιλτιάδη (A.M. 1067) 
18. Λιλόγλου Ευάγγελος του Γερασίμου (A.M. 1068) 
19. Χλιμίντζα Χρυσούλα του Γεωργίου−Δαιδάλου (A.M. 1070) 
20. Λιάκος Κυριάκος του Κωνσταντίνου (A.M. 1071) 
21. Κηπόσογλου Μαρία του Αθανασίου (A.M. 1073) 
22. Τσομπάνης Νικόλαος του Χρήστου (A.M. 1074) 
23. Τζούρτζος Ευάγγελος του Δημητρίου (A.M. 1075) 
24. Ζωιτοπούλου Ελένη του Βησσαρίωνος (A.M. 1076) 
25. Περιστεράς Δημοσθένης του Αθανασίου (A.M. 1077) 
26. Αργυρίου Ιωάννης του Κυριάκου (A.M. 1078) 
27. Μοτσάκος Θεόδωρος του Ιωάννη (A.M. 1079) 
28. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης του Μιχαήλ (A.M. 1080) 
29. Κορωναίος Νεκτάριος του Γεωργίου (A.M. 1081) 
30. Στουπάκης Μάριος του Νικολάου (A.M. 1082) 
31. Καστρινάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (A.M. 1083) 
32. Κορακά Κωνσταντία του Χαριστου (A.M. 1084) 
33. Σουρβίνος Στέφανος του Προκοπίου (A.M. 1085) 
34. Παγώνης Αθανάσιος του Στεφάνου (A.M. 1086) 
35. Κουκουνάρης Ευστάθιος του Γερασίμου (A.M. 1087) 

Οι ανωτέρω Αξιωματικοί έχουν όλα τα νόμιμα για την προαγωγή αυτή προσόντα, προς πλήρωση 
αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων στον βαθμό αυτό. 
(Αριθμ. εγκρ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: 21636/15−10−2013). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: