Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΠΕΑΛΣ: Ενημέρωση για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων μέχρι 31-12-2013

Αριθμ. Πρωτ.:  56/13


Με αφορμή ερωτήματα που μας τίθενται αναφορικά με την υποχρέωση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων έως 31-12-2013, για όσους επιθυμούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους ν. 3863/2010 και 3996/2011, η εν λόγω προθεσμία δεν αφορά τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, αλλά μόνο εκείνους που υπάγονται στην ασφάλιση των φορέων αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κ.λπ.).

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ                 Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: