Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΠΕΑΛΣ: Παρέμβαση, τι δείχνουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού του ΥΝΑ για το 2014


Αριθμ. Πρωτ.: 57/13  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή το σχέδιο προϋπολογισμού του ΥΝΑ για το οικονομικό έτος 2014, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Οι αυξημένες πιστώσεις που απεικονίζονται στον ειδικό φορέα για το Λιμενικό Σώμα, οφείλονται στη μεταφορά των πιστώσεων για την επιδότηση των άγονων γραμμών, στον προϋπολογισμό του Λ.Σ. 
Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για την συντήρηση των επιχειρησιακών μέσων βρίσκονται στα επίπεδα του 2013 και κατά συνέπεια δεν είναι αρκετές να καλύψουν τις υφιστάμενες αυξημένες ανάγκες.
Οι προβλεπόμενες πιστώσεις για τις οδοιπορικές δαπάνες δεν επαρκούν, όπως συνέβη και το 2013. Στην καλύτερη περίπτωση θα αναζητείται και πάλι ο τρόπος κάλυψης των υστερήσεων. Υπενθυμίζουμε ότι για το τρέχον έτος οι ελλείψεις αντιμετωπίστηκαν με τη μεταφορά χρημάτων από άλλους κωδικούς.
Δεν προβλέπεται σχετική επιπρόσθετη πίστωση για την αποπληρωμή των πλεύσιμων (προηγούμενων ετών, αλλά και στο εξής), παρά το γεγονός ότι προωθείται σχετική νομοθετική ρύθμιση καταβολής τους, που εκτιμάται ότι θα προσεγγίζει κατΆ έτος περί το 1,200,000 ¤.

Δεν προβλέπονται σχετικές πιστώσεις ικανές να αντιμετωπίσουν την ζώσα πραγματικότητα του Λ.Σ. αναφορικά με την ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρησιακών μέσων, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις νέες τεχνολογίες, την  εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των στελεχών κλπ.
 Συμπερασματικά και πάλι διαπιστώνεται η τήρηση των εξαιρετικά μειωμένων πιστώσεων σε όλους τους κωδικούς. Κατά συνέπεια άμεσα γίνεται αντιληπτό ότι καλούμαστε για άλλη μια χρονιά να λειτουργήσουμε, ως οργανισμός αλλά και ως στελέχη κάτω από συνθήκες κρίσης, με ότι αυτό συνεπάγεται στην λειτουργία του Λ.Σ. αλλά και στην καθημερινότητα των στελεχών. 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ           Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: