Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Απώλειες στους μισθούς και στα εισοδήματα που φτάνουν μέχρι το 65%, έχουν υποστεί οι ένστολοι από τις μνημονιακές «υποχρεώσεις» που επέβαλαν μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις.Απώλειες στους μισθούς και στα εισοδήματα που φτάνουν μέχρι το 65%, έχουν υποστεί οι ένστολοι από τις μνημονιακές «υποχρεώσεις» που επέβαλαν μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις.

Οι στρατιωτικοί όλων των βαθμίδων χάνουν από 1.000 έως 36.000 ευρώ ετησίως αναλόγως του

βαθμού και των ετών προϋπηρεσίας και βρίσκονται σε αναμονή της καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία προκάλεσε την εν μέρει ικανοποίηση στους Ελληνες στρατιωτικούς.

Ενα από τα όπλα της επιχειρηματολογίας ήταν το υπ' αριθμ. πρωτ. 14/16-2-2013 έγγραφο με τίτλο: «Η φτωχοποίηση με αριθμούς» (Συγκριτική Μισθολογική Μελέτη), σύμφωνα με το οποίο αποδείχτηκε ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 65% οι Ελληνες στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στην καθημερινή πραγματικότητα, εντός και εκτός στρατοπέδων, με εισοδήματα κάτω από τα επίσημα όρια της φτώχειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Περαιτέρω δε, αναπτύχθηκε ο θεσμικός ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως η δικαιολογητική βάση των ειδικών μισθολογικών ρυθμίσεων, με έμφαση, ιδίως, στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει σε σχέση με τις συνήθεις δημόσιες υπηρεσίες.

Ειδικότερα στο κείμενο αναπτύχθηκε η διαρκής ετοιμότητα κάτω από την οποία εργάζονται δίχως να δικαιούνται εβδομαδιαίες ημέρες ανάπαυσης, αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση κ.ά. οι στρατιωτικοί.


Ειδικό βάρος δόθηκε στη λύση της σχέσης εργασίας τους που υπόκειται σε ειδικούς όρους και περιορισμούς, καθώς θεωρείται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή τους, απαγορεύεται αυστηρώς να ασκούν επ' αμοιβή οιοδήποτε ιδιωτικό έργο ή εργασία ή οιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα ενώ υπόκεινται σε μια σειρά περιορισμών στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι οποίοι απορρέουν ευθέως από το Σύνταγμα.

Επίσης, τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι η λειτουργική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται στο σκληρό πυρήνα της άσκησης δημόσιας εξουσίας, καθώς έχουν ταχθεί να διασφαλίζουν την εθνική άμυνα και να διαφυλάττουν την εξωτερική ασφάλεια της χώρας (αλλά και της Ε.Ε., στο βαθμό που τα σύνορα της Ελλάδας αποτελούν και σύνορα της Ε.Ε.), με αποτέλεσμα η λειτουργική τους αρμοδιότητα να τυγχάνει συνταγματικής κατοχύρωσης και προστασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παύση καταβολής των Παγίων Ημερών Εκτός Εδρας και των παραμεθορίων, η οποία και καταδεικνύει την πραγματική έκταση της απώλειας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά και την άδικη αντιμετώπιση των στρατιωτικών έναντι των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι εξακολουθούν να αποζημιώνονται τόσο για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους όσο και για την υπηρέτησή τους σε ακριτικές περιοχές.

enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: