Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Θέμα: ΑΠΟΨΕΙΣ - ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Για την αναστολή χορήγησης της μηχανογραφικής άδειας στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αριθμ. Πρωτ.: 09/13

Με το ΩΠ 101425/01-14 γενικό σήμα με θέμα «Ν.4120/2013: Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» η Διεύθυνση Προσωπικού εντέλλεται τη μη χορήγηση στο προσωπικό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μηχανογραφικής άδειας μέχρι την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 9 του π.δ.138/2001(Α΄120)δηλαδή εντέλλεται τη μη χορήγηση μηχανογραφικής άδειας χωρίς να έχει καταργηθεί η διάταξη  στην οποία προβλέπεται η χορήγηση αυτής.Διαπίστωση; Ουδεμία έκπληξη. Για άλλη μια φορά η Διοίκηση προβαίνει σε μη προβλεπόμενες ενέργειες κάτω από την πίεση εξωγενών παραγόντων.

Ειδικότερα τώρα και καθόσον αφορά αυτή καθαυτή την απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για μη χορήγηση εφεξής της μηχανογραφικής άδειας στο Δημόσιο Τομέα, δε συνεπάγεται πως το εργασιακό περιβάλλον δεν είναι πολύπλοκο και πως οι διάφορες συνιστώσες του δεν αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και µε τον εργαζόμενο και ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας του.

Η υποχρέωση λοιπόν του «εργοδότη» είναι να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την εργασία όπως αυτές απορρέουν από την συνήθη εργασιακή πρακτική και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι στη εργασία με τη χρήση οθόνης οπτικής απεικόνισης, που αποτελεί σήμερα το πλέον διαδεδομένο συστατικό στοιχείο και εργαλείο δουλειάς,  έχουν αποδοθεί μια σειρά από σημαντικά προβλήματα υγείας.

Απαραίτητες κρίνονται τουλάχιστον συγκεκριμένες «επεµβάσεις» που θα διασφαλίσουν τη μειωμένη έκθεση του εργαζομένου σε λιγότερους κινδύνους όπως:
  •  Ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών για την ορθή χρήση των οθονών
  • Χορήγηση εργονομικά κατάλληλου εξοπλισμού (οθόνη, πληκτρολόγιο, επιφάνεια εργασίας, κάθισμα εργασίας)
  • Κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας (χώρος, φωτισμός, θόρυβος, θερμότητα-υγρασία, ακτινοβολίες).
  • Οργάνωση της καθημερινότητας έτσι ώστε να διακόπτεται η καθημερινή εργασία, με διαλείμματα ή αλλαγές δραστηριότητας.
  • Μέριμνα για ιδιαίτερα ευαίσθητες σε κινδύνους ομάδες και ιδιαίτερα των εγκύων.

Επειδή πάγια θέση της Ένωσης είναι να μην προσεγγίζουμε τα θέματα υπό το πρίσμα στείρας συνδικαλιστικής πρακτικής αλλά να εστιάζουμε στην ουσία των πραγμάτων καλούμε την Υπηρεσία να σπεύσει για όλα τα προαναφερόμενα αντί μονίμως να σπεύδει να «τακτοποιεί» και να ρυθμίζει αρνητικές καταστάσεις που αφορούν στη καθημερινότητα και στο εν γένει εργασιακό περιβάλλον των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ          Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: