Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία που αφορά τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία που αφορά τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της πολιτικής και φυσικής μας ηγεσίας συγκροτείται επιτροπή που θα εξετάσει την αναγκαιότητα αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των παρακάτω νόμων - διαταγμάτων - κανονισμών.

1- Κώδικας Προσωπικού

2- Ιεραρχία-Προαγωγές - Αποστρατείες

3- Πειθαρχικό Δίκαιο

4- Άδειες Προσωπικού

5- Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις - Αποσπάσεις και

6- Κανονισμός Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών.

Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός των ανωτέρω, στην κατεύθυνση όμως που αυτά θα ενσωματώνουν πολλές από τις ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν για άλλους εργαζόμενους, αλλά και θα συμπληρώνουν διατάξεις που βρίσκονται στην κατεύθυνση της αποκατάστασης αδικιών και άλλων που επιβάλλονται από τις δομικές αλλαγές στο Σώμα.

Μετά τα παραπάνω ζητάμε από τον κ. Αρχηγό Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ την συμμετοχή εκπροσώπων μας στις ανωτέρω ομάδες εργασίας που θα συσταθούν με απόφασή του, συμβάλλοντας με τις θέσεις - απόψεις - προτάσεις μας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: