Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Ενοποίηση των επικουρικών ταμείων, αλλαγές στο εφάπαξ των ενστόλων, ρυθμίσεις για τις δηλώσεις ΦΠΑ, χάραξη αιγιαλού, εκσυγχρονισμό του καθεστώτος δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο – «σκούπα».

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο:

• Ανατροπές στο ασφαλιστικό:

-Αλλαγές για το εφάπαξ των ενστόλων, καθώς όλοι οι κλάδοι πρόνοιας του ταμείου από την 1η Ιανουαρίου του 2015 θα υπάγονται στο καθεστώς της «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. «Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία» αναφέρει χαρακτηριστικά το πολυνομοσχέδιο.

-Ενοποίηση των επικουρικών ταμείων. Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (T.E.A.Π.Ι.Ε.Ν.) εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) .

-Δίνεται η δυνατότητα σε Ταμεία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης.

-Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργούνται τα έσοδα υπέρ φορέων-τομέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.


-Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης για να μειωθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή της οριστικής σύνταξης προβλέπεται άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση των συμμετεχόντων ασφαλιστικών φορέων μέσω του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης του υπαλλήλου (ΔΑΥΚ).


ΔΙΑΒΑΣΤΕ αναλυτικά το πολυνομοσχέδιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: