Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Βίαιη ανατροπή των δομών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πειραιάς, 29 Αυγούστου 2014

Η βίαιη ανατροπή των υφιστάμενων δομών του Σώματος προκειμένου να υλοποιηθεί η Αναδιάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, αφού δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την σπουδή που επιδεικνύεται από την πολιτική και φυσική μας ηγεσία για άμεση εφαρμογή αποφάσεων που είναι βέβαιο ότι προκαλούν κοινωνική αντίδραση και τεράστια προβλήματα στις Υπηρεσίες και στο προσωπικό.

Αυτό κυρίως οφείλεται στην αδυναμία υποστήριξης του ανωτέρω εγχειρήματος από την μείωση των οργανικών συνθέσεων των Υπηρεσιών, την έλλειψη μέσων και υλικοτεχνικής υποδομής, παράγοντες οι οποίοι δεν θα επιτρέψουν την ομαλή εφαρμογή της νέας δομής λειτουργίας των Υπηρεσιών.

Βεβαίως και πρέπει να σταθούμε στο γεγονός και να επισημάνουμε ότι ανάλογη σπουδή και ενδιαφέρον δεν έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα οι ηγεσίες μας σε μία σειρά θεμάτων, όπως αυτά της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της ενεργοποίησης του ελεγκτηρίου δαπανών, της καταβολής των πλεύσιμων στα πληρώματα των ΠΠΛΣ, τον επανακαθορισμό των επιδομάτων κινδύνου, ζητήματα που λιμνάζουν εδώ και πολύ καιρό χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως τα ζητήματα των οργανικών θέσεων, της Υπουργικής Απόφασης για την κατανομή του προσωπικού και το θέμα της Αναδιάρθρωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παραμένουν για την Ομοσπονδία μας ανοιχτά και πρώτης προτεραιότητας.

Καλούμε την πολιτική και φυσική μας ηγεσία χωρίς ηγεμονισμούς και προαπαιτούμενα να ξεκινήσουν άμεσα διάλογο με τους συνδικαλιστικούς φορείς, για όλα τα ανοιχτά ζητήματα, στην κατεύθυνση της δυναμικής και ισόρροπης ανάπτυξης του Σώματος που είναι αλληλένδετη με την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δριβάκος Γεώργιος Κατσίνας Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: