Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Εκδίκαση προσφυγής Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. στο Σ.τ.Ε.

Πειραιάς, 29 Αυγούστου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι η προσφυγή μας στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε. σχετικά με την μη συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενο από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη επί της αποφάσεως 2196/2014 με την οποία κρίνονται αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών μας από 01-08-2012, θα συζητηθεί στις 05 Σεπτεμβρίου 2014.


Με την ανωτέρω προσφυγή η Ελληνική κυβέρνηση δια του αρμοδίου Υπουργού είναι υποχρεωμένη να καταθέσει τις απόψεις της σχετικά με την καθυστέρηση υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων.


Η επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας εκ μέρους του Σ.τ.Ε. αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, τόσο για τα συνδικαλιστικά μας όργανα όσο και για το σύνολο των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δριβάκος Γεώργιος Κατσίνας Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: