Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Γράφει ο Σωτήριος Αθαν.Μουντζούρης,
μέλος του συνδέσμου απόστρατων νομού Λάρισας

Οι στρατιωτικοί (οι ανήκοντες στο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών),εν ολίγοις, με Νόμο του 2012 υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν χρήματα, αναδρομικά μάλιστα από 1ης Αυγούστου 2012,διότι ακυρώθηκε η αρχική πράξη συνταξιοδότησής τους ,(που είχε εκδοθεί τον χρόνο της απόλυσης-αποστρατείας των) και εξεδόθη νέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου,που κανόνιζε την σύνταξή τους μειωμένη σε ποσοστό 10-30% ,ανάλογα με την μισθολογική προαγωγή των στρατιωτικών.

Έτσι οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί-σε αντίθεση με τους .....>> λοιπούς συνταξιούχους-υπέστησαν διπλή περικοπή (η πρώτη αφορά τις κρατήσεις λόγω του μνημονίου, που ισχύουν για΄ΟΛΟΥΣ και η δεύτερη αφορά την μείωση της αρχικής κανονισθείσας σύνταξης και ακύρωσης της αντίστοιχης πράξης συνταξιοδότησής των),που έπληξε τις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας των αδικηθέντων, κάτι που σαφέστατα αναγνώρισε η απόφαση του Σ.τ.Ε.
Παρόμοια απόφαση εξεδόθη και από το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο (δηλ.,το Ελεγκτικό Συνέδριο)στο οποίο προσέφυγαν ορισμένοι εκ των ενδιαφερομένων, που ακύρωσε την νέα πράξη συνταξιοδότησης και επανέφερε σε ισχύ την αρχική τους. Ο Νόμος είναι σαφής «…..οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε. είναι εφαρμοστέες από την Διοίκηση και το κράτος…»,διότι το Δικαστήριο αυτό επέχει θέσει συνταγματικού Δικαστηρίου όταν κρίνει την νομιμότητα και την συνταγματικότητα των εκδιδομένων νόμων.
Παρά ταύτα και παρά τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των ενδιαφερομένων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας (εν ενεργεία και αποστράτων) η πολιτεία «εκώφευσεν» και αρνείται μέχρι σήμερα να συμμορφωθεί προς τις επιταγές ισχυόντων Νόμων της.

Το ερώτημα είναι εάν η ίδια η πολιτεία, όπως αυτή εκφράζεται με τα θεσμοθετημένα όργανά της, σέβεται τους θεσμούς (εν προκειμένω την ανεξάρτητη δικαιοσύνη) ή τους αγνοεί με διάφορα προσχήματα.
Ο κ.Υπουργός Οικονομικών προέβαλε το επιχείρημα «…ότι η Δικαιοσύνη κρίνει το δίκαιο και το άδικο και δεν μπορεί εκείνη να ρυθμίζει την οικονομική πολιτική».
Κάποιος άλλος πρώην Υπουργός,ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής κ.Πρ.Παυλόπουλος, υπενθύμισε στον Υπουργό Οικονομικών ότι «…η δικαιοσύνη κρίνει τι είναι συνταγματικό και τι αντισυνταγματικό και όχι μόνο το δίκαιο και το άδικο…» και επομένως στην περίπτωση της αντισυνταγματικότητας ΟΦΕΙΛΕΙ η πολιτεία να συμμορφωθεί και να διορθώσει την αντισυνταγματικότητα των νόμων που η ίδια έχει εκδώσει!

Το θέμα της δικαίωσης των ενστόλων από το Σ.τ.Ε. είναι καθαρότατο και δεν επιδέχεται παρερμηνείες, λόγω σκοπιμοτήτων ή για λόγους μικροκομματικών συμφερόντων και λαϊκισμό.
Με απλά λόγια,επομένως,πρέπει να εφαρμοσθεί ο Νόμος που επιτάσει την αποδοχή και εκτέλεση των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. και στην προκείμενη περίπτωση:

(1).Ακύρωση της τελευταίας πράξης συνταξιοδότησης των συνταξιούχων στρατιωτικών (και Σωμάτων Ασφαλείας βεβαίως).

(2).Επαναφορά της αρχικής τους πράξης συνταξιοδότησης και

(3).Επιστροφή των ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΩΣ παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών στους δικαιούχους. Δηλαδή η πολιτεία με Νόμο να εφαρμόσει για όλους τους ενδιαφερομένους στρατιωτικούς,ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε για εκείνους που προσέφυγαν σε αυτό κει εξέδωκε και σχετικές ατομικές αποφάσεις.
Την 5η Σεπτεμβρίου 2014,ύστερα από προσφυγή των δικαιωθέντων,το Σ.τ.Ε. καλείται και πάλι να εκδώσει νέα απόφαση για την άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών και των άλλων αρμοδίων αρχών να συμμορφωθούν στις πρόσφατες αποφάσεις που αφορά το ειδικό μισθολόγιο των Στρατιωτικών.
Εδώ σημειώνουμε την σύντμηση των προθεσμιών, εκ μέρους του Προέδρου του Σ.τ.Ε., για να μην απωλεσθεί πολύτιμος χρόνος ως προς την εκτέλεση των Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί!!
Η Δικαιοσύνη εκ τους Συντάγματός μας είναι ανεξάρτητη και οφείλουμε όλοι («όχι εν λόγοις, αλλά εν έργοις…») να σεβόμαστε και να συμμορφωνόμαστε στις αποφάσεις της! Αυτό επιβάλλουν και οι κανόνες του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: