Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Όσοι μας έλεγαν ότι οι συντάξεις μας θα γύριζαν στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 ή ήταν ανίδεοι ή μας παραμύθιαζαν.

Σήμερα θα σας παρουσιάσω 3 παραδείγματα κι εσείς θα βγάλετε τα συμπεράσματα σας. 
Το πρώτο παράδειγμα αφορά μισθολογικό βαθμό Υποστρατήγου, που αποστρατεύθηκε με αίτηση του, είναι κάτω των 60 ετών, πλην όμως έχει 35 συντάξιμα έτη [6% και άνω πάνω από 1.700 ευρώ μικτά + 20% πάνω από 1.200 ευρώ].Όπως βλέπουμε αν αποκατασταθεί η βασική σύνταξη κατά 50% (μικτή «αύξηση» κατά 159 ευρώ) το καθαρό μηνιαίο ποσό θα «αυξηθεί» κατά 51 ευρώ. Επειδή όμως όλες οι μειώσεις - κρατήσεις αυξάνονται με την αποκατάσταση κατά 100% (μικτή «αύξηση» κατά 318 ευρώ) το καθαρό ποσό θα «αυξηθεί» κατά 58 ευρώ, μόλις 7 ευρώ περισσότερο από την αποκατάσταση του 50%. Δικαστικώς λοιπόν ο συγκεκριμένος συνάδελφος καλείται να διεκδικήσει 7 Χ 23 = 161 ευρώ + τόκους για την περίοδο από 1 Αυγ 2012 έως 30 Ιουν 2014 και αφού το Τριμελές Συμβούλιο του ΣτΕ στις 18 Νοε 2014 αποφανθεί ότι η κυβέρνηση δεν συμμορφώθηκε με το πνεύμα της κύριας απόφασης του ΣτΕ.

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά μισθολογικό βαθμό Αντιστρατήγου, που αποστρατεύθηκε με υπαιτιότητα της υπηρεσίας [20% πάνω από 1.200 ευρώ].Εδώ βλέπουμε ότι αν αποκατασταθεί η βασική σύνταξη κατά 50% (μικτή «αύξηση» κατά 191 ευρώ) το καθαρό μηνιαίο ποσό θα «αυξηθεί» κατά 55 ευρώ. Επειδή όμως όλες οι μειώσεις - κρατήσεις αυξάνονται με την αποκατάσταση κατά 100% (μικτή «αύξηση» κατά 383 ευρώ) το καθαρό ποσό θα «αυξηθεί» κατά 101 ευρώ, δηλαδή 46 ευρώ περισσότερο από την αποκατάσταση του 50%. Δικαστικώς λοιπόν ο συγκεκριμένος συνάδελφος καλείται να διεκδικήσει 46 Χ 23 = 1.058 ευρώ + τόκους για την περίοδο από 1 Αυγ 2012 έως 30 Ιουν 2014 και αφού το Τριμελές Συμβούλιο του ΣτΕ στις 18 Νοε 2014 αποφανθεί ότι η κυβέρνηση δεν συμμορφώθηκε με το πνεύμα της κύριας απόφασης του ΣτΕ. Το τρίτο παράδειγμα αφορά μισθολογικό βαθμό Συνταγματάρχου, που αποστρατεύθηκε με με αίτηση του, είναι κάτω των 55 ετών, πλην όμως δεν έχει 35 συντάξιμα έτη [40% πάνω από 1.000 ευρώ].Ομοίως εδώ βλέπουμε ότι αν αποκατασταθεί η βασική σύνταξη κατά 50% (μικτή «αύξηση» κατά 93 ευρώ) το καθαρό μηνιαίο ποσό θα «αυξηθεί» κατά 21 ευρώ. Επειδή όμως όλες οι μειώσεις - κρατήσεις αυξάνονται με την αποκατάσταση κατά 100% (μικτή «αύξηση» κατά 189 ευρώ) το καθαρό ποσό θα «αυξηθεί» κατά 32 ευρώ, δηλαδή 11 ευρώ περισσότερο από την αποκατάσταση του 50%. Δικαστικώς λοιπόν ο συγκεκριμένος συνάδελφος καλείται να διεκδικήσει 11 Χ 23 = 253 ευρώ + τόκους για την περίοδο από 1 Αυγ 2012 έως 30 Ιουν 2014 και αφού το Τριμελές Συμβούλιο του ΣτΕ στις 18 Νοε 2014 αποφανθεί ότι η κυβέρνηση δεν συμμορφώθηκε με το πνεύμα της κύριας απόφασης του ΣτΕ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

(1) Όσοι μας έλεγαν ότι οι συντάξεις μας θα γύριζαν στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 ή ήταν ανίδεοι ή μας παραμύθιαζαν.
(2) Οι αναφερόμενες ως «αυξήσεις» είναι κατά πολύ μικρότερες από τις μειώσεις που έχουμε υποστεί στα μερίσματα μας τα τελευταία δύο χρόνια.
(3) Αν δεν αλλάξουν επικοινωνιακή και όχι μόνον τακτική οι Ενώσεις Αποστράτων θα έχουμε υποστεί οι Απόστρατοι τεράστια ήττα. Και δαρμένοι και ........ Ότι έγινε δηλαδή και με το κοινωνικό επίδομα. Μας έμεινε μόνον το «μάτι» του κόσμου.
(4) Να μην ξεχνάμε επίσης ότι οι μισθολογικές προαγωγές θα συνεχίσουν να μας απασχολούν και πιθανόν να τις συναντήσουμε και πάλι στο μέλλον.

Αποστόλης Παπαπαρίσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: