Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. - Πίνακες πλεονάζοντος προσωπικού στις Περιφερειακές Διοικήσεις ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Πειραιάς, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κατά την συνεδρίαση της Παρασκευής 26-09-2014 εξέτασε ενδελεχώς, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που ζήτησε και έλαβε από το σύνολο των Ενώσεών της, την διαδικασία κοινοποίησης των πινάκων που απεστάλησαν προς τις Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το πλεονάζων προσωπικό σύμφωνα με την νέα οργανωτική δομή του Σώματος, κάνοντας τις παρακάτω παρατηρήσεις - επισημάνσεις:

1. Η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε έγινε στη βάση αυθαίρετων παραδοχών και δεδομένων της Διοίκησης που δεν εξηγήθηκαν σε κανέναν (όπως μη τήρηση μοριοδότησης, ελαστικότητα στους χρόνους υπηρεσίας, έλεγχος δικαιολογητικών για τις εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια κλπ) και κυρίως Α) δεν αποφασίστηκαν από το αρμόδιο συμβούλιο μεταθέσεων ως μόνο και κυρίαρχο όργανο σχετικών αποφάσεων και Β) δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία όπως αυτή ορίζεται από το Π.Δ. 33/09 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 97/12, τον Ν. 4256/14 και το Π.Δ. 81/14.

2. Θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία για Α) την στελέχωση κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσιών της παραμεθορίου (18μηνο), που βρίσκεται σε εξέλιξη και καθυστερεί αναίτια και Β) την επανεξέταση του συνόλου των εκατοντάδων αποσπάσεων-διαθέσεων. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για τον καθορισμό του αριθμού των υπεράριθμων ή μη οργανικών θέσεων του προσωπικού, ώστε να προκύπτει μία καθαρή εικόνα σε σχέση με την πραγματική αριθμητική δύναμη των υπηρεσιών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε εσφαλμένη την επεξεργασία που έγινε από την πλευρά της Διοίκησης, δεν παρέχει τα εχέγγυα μιας ορθολογικής και αδιάβλητης διαδικασίας και προφανέστατα στερείτε νομιμότητας.

Ζητάμε άμεσα την απόσυρση των σχετικών πινάκων και την σύγκλιση του συμβουλίου μεταθέσεων προκειμένου αυτό να καθορίσει το πλαίσιο για την σύνταξη των σχετικών πινάκων που η Διοίκηση θα εισάγει στο συμβούλιο, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται και να μην αλλοιώνουν την φιλοσοφία των διαταγμάτων περί μεταθέσεων και αναδιάρθρωσης των περιφερειακών υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρίως να μην αφήνουν την αίσθηση για παρεμβάσεις, αδικίες και άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών του Σώματος.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δριβάκος Γεώργιος Κατσίνας Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: