Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. - Συμπληρωματικές προτάσεις επί του σχεδίου Π.Δ. οδοιπορικών εξόδων

Πειραιάς, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Προς: ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΙΧΕΔΑΠ
Κοιν: 1. Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου
κ. Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη
2. Αρχηγό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
Αντιναύαρχο ΛΣ Αθανασόπουλο Αθαν.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σας υποβάλλουμε συμπληρωματικά νέες ρυθμίσεις καθώς και τροποποιήσεις στα παρακάτω άρθρα του σχεδίου Π.Δ. για τα οδοιπορικά έξοδα στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Άρθρο 10 παρ. 3

"Το ύψος της δαπάνης αυτής ανάλογα με την κατηγορία, ορίζεται κατ ανώτατο όριο ως εξής:
α) Ανώτατοι Αξιωματικοί στα εβδομήντα ευρώ (70 €)
β) Λοιπά στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στα πενήντα τρία ευρώ (53 €)."
Σε κάθε περίπτωση οι κατηγορίες δεν μπορεί να είναι πάνω από δύο (2) γιατί οι τιμές που ισχύουν δεν επαρκούν πλέον για κανενός είδους κατάλυμα.

2. Άρθρο 11 παρ. 6

"Τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις παρακάτω θέσεις στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας:
α) Ανώτατοι Αξιωματικοί 1η θέση σιδηροδρόμου, διαμέρισμα πολυτελείας (λουξ) πλοίου ή πρώτη θέση αεροπλάνου.
β) Λοιπά στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 1η θέση σιδηροδρόμου και πλοίου και οικονομική θέση αεροπλάνου."

3. Άρθρο 8 παρ. 3 προσθήκη

"Ανεξάρτητα .............. όχημα καθώς και όσοι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις της FRONTEX ως σύνδεσμοι σε πλωτά ή χερσαία μέσα."

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποτελούν θέσεις της Ομοσπονδίας μας και παρακαλούμε όπως ενσωματωθούν στο υπό κατάρτιση Π.Δ. για τα οδοιπορικά έξοδα στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δριβάκος Γεώργιος Κατσίνας Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: