Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ-"Που είναι τα λεφτά μας ;" ΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΑΡΑΓΕ ΞΕΡΟΥΜΕ;

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), σε εκτέλεση του άρθρου 1 (υποπαραγρ. ΙΑ2) του Ν.4254/2014 και κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 12/3/25-6-14 Απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ, ενδιαφέρεται για την ανάθεση εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης που θα αφορά τη βιωσιμότητά του, κατόπιν συγκεκριμένων Τεχνικών Προδιαγραφών

Τι γίνεται όμως με τα δισεκατομμύρια που «χάθηκαν » … πάνω από 2,6 δις κατά τους υπολογισμούς μας ; Η διάρκεια , η έκταση , ο αριθμός των εμπλεκομένων , οι θέσεις τους και τα χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν , τοποθετεί το οικονομικό σκάνδαλο του ΜΤΣ ως το πρώτο των πρώτων της τελευταίας 50ετίας … χωρίς υπερβολή ,όπως προκύπτει και από τα παρακάτω

Το κόλπο είχε ως εξής :

Στους μετόχους και γενικά προς τα έξω , θα φαινόταν ότι το Ταμείο δυσκολευόταν και με υπεράνθρωπες θυσίες , (εκποίηση περιουσιακών του στοιχείων , διάθεση αποθεματικών , «εσωτερικό δανεισμό» , κτλ ) θα κρατήσει όσο μπορεί για το καλό των «συναδέλφων» . Παράλληλα παρουσίαζαν αίτια της κατάστασης .Στα πλαίσια αυτά καλλιεργήθηκε κλίμα αντιπαράθεσης στρατιωτικών με αστυνομικών (π.χ το 2009 μελετήθηκε η απομάκρυνση 30.000 απόστρατων της ΕΛ.ΑΣ , με το πρόσχημα ότι αυτοί φταίνε για την οικονομική κατάσταση του ταμείου ). Ήταν συνεπώς «δικαιολογημένη » η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του ,οι όποιες ατασθαλίες λάμβαναν χώρα και η κλιμακούμενη αίσθηση ότι « πάει για κλείσιμο » . Ταυτόχρονα ( υπό τον φόβο της «εξέγερσης » των χιλιάδων μερισματούχων, ίσον απώλεια χιλιάδων ψήφων , ενέπλεξαν «πολιτικές αποφάσεις» στα πεπραγμένα του ταμείου τον κατάλληλο χρόνο , καθιστώντας έτσι αξιωματούχους, συνεργάτες και έτσι εξασφάλισαν « άτρωτη ασπίδα προστασίας » , που λειτουργεί μέχρι σήμερα όπως φαίνεται .

Με τον τρόπο αυτό μετέφεραν παράλληλα την ευθύνη για την επιβίωση του ταμείου στους μερισματούχους και στους «δανειστές» .

Ας το δούμε όλο αυτό αναλυτικά .

Τα πάσης φύσεως έσοδα μείον τα πάσης φύσεως έξοδα μα δίνουν το καθαρό κέρδος ως γνωστόν .Όταν δεν έχεις κέρδος , εκποιείς την ακίνητη περιουσία σου για να διατηρήσεις την «επιχείρησή σου». Όταν ούτε αυτό αρκεί , τότε αναγκάζεσαι να δανειστείς.
Στην περίπτωση όμως του ΜΤΣ ο κανόνας αυτός όχι μόνο ανατρέπεται , σε κόντρα των Νόμων της φυσικής ,αλλά, τα ΕΞΟΔΑ είναι μεγαλύτερα από τα ΕΣΟΔΑ σε κάθε περίπτωση.
Συγκεκριμένα …
Τα καθαρά έσοδα ( κέρδος) που διανέμονται σαν μέρισμα στην περίπτωση του ΜΤΣ , προκύπτουν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά …και της λογικής ΑΝ από τα έσοδα και διάφορα κέρδη αφαιρέσουμε , διάφορα έξοδα , υποχρεώσεις ( έξοδα) για καταβολή ΒΟΕΚ και αποσβέσεις , δηλαδή , ως μέρισμα διανέμονται τελικά τα καθαρά κέρδη.

Τα έξοδα συνιστούν κατά 88% οι παροχές ( μέρισμα-Β.Ε.Α.-λοιπές ) και κατά 12% οι λοιπές υποχρεώσεις ( μισθοί-συντάξεις-υγειονομική περίθαλψη πολιτικού προσωπικού, φόροι, λειτουργικά έξοδα, χρεολύσια ).

ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ :

Με την από 31 Ιαν 1990 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Μ.Τ.Σ., από τον προϋπολογισμό τουΥΠΟΙΚ, με το συνολικό ποσόν των 5 δισ. δρχ «για κάλυψη δημιουργηθέντος ελλείματος από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας, χωρίς επιχορήγησή του». Εξ’αυτών δόθηκαν 3,5 δισ. δρχ και το υπόλοιπο 1,5 δισ. δρχ (5,0 εκ. ευρώ) δεν έχει εισέτι δοθεί.

Άρα , το ΜΤΣ παρουσίασε έλλειμμα από το 1990.

[1] - Από το 1988 έως και β΄ 3ημηνο 2011 το ΜΤΣ διένειμε σε μέρισμα 1.890.335.323,67 ευρώ
1988---16.045.793,10(1989---17.813.722,11(1990----18.821.895,82(1991--21.750.829,05(1992 --- 28.906,823,18(1993---33.749.082,91(1994----39.926.632,43(1995----48.012.707,26(1996----54.360.539,99(1997----60.121.810,91(1998---63.794.902,42(1999--- 67.670.969,91(2000---75.742.083,64(2001---86.573.734,00 (2002---100.438.115,00(2003---117.924.288,00(2004---128.950.003,24(2005—135.782.338,07(2006-140.241.346,71(2007—146.086.571,00(2008—155.513.911,00(2009—164.695.139,00(2010127.502.376,50(2011—68.816.531,60 α&β- 3μηνα
Από τον απολογισμό των ετών 2002-2012 προκύπτει ότι στα έξοδα του ΜΤΣ, οι μετοχομερισματούχοι του Στρατού έλαβαν το 53% του συνολικού ποσού των 1.720.226.328 ευρώ, ήτοι 908 εκατ. ευρώ περίπου και της ΕΛ.ΑΣ. το 47%, δηλαδή 811 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, το διάστημα 1988-2012 τα έξοδα αυτά ήταν 2.324.611.031,55 ευρώ.

[2]- Με την παρ. 1 άρθρ. 19 Νόμ. 2641/10-15 Σεπτ. 1998 (ΦΕΚ Α΄211) ορίστηκε ότι: «το καταβαλλόμενο βοήθημα δικαιούνται και οι άγαμες θυγατέρες των μετόχων και μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού ή Ναυτικού με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους». Μείωσε δηλαδή την ηλικία χορήγησης του βοηθήματος (ΒΟΕΑ) προς τα παιδιά των στρατιωτικών, από τα 35 στα 25 χρόνια! .Έτσι το 1999 το ταμείο κατέβαλε ( με κάποιο τρόπο ) 225.000.000 ευρώ σε 15.000 περίπου δικαιούχους.

[3]- Από τις επενδύσεις στο Χρηματιστήριο (ακόμα και το 1999 όταν είχε σκάσει η «φούσκα») η συνολική ζημιά που εμφανίζεται να έχει υποστεί το ΜΤΣ από τις καθ' υπέρβαση του νόμου επενδύσεις ανέρχεται στα 101 εκατ. ευρώ

[4]- Από 1995 μέχρι το 2000 έχουν διενεργηθεί σημαντικές εκποιήσεις ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου σε εξευτελιστικό αντίτιμο με τους αντισυμβαλλόμενούς του να καρπώνονται υπέρμετρα υψηλά περιουσιακά οφέλη και το Ταμείο απεναντίας να υφίσταται τεράστια περιουσιακή ζημία με άμεση συνέπεια στην περιουσία όλων ημών ως μετόχων και μερισματούχων του Ταμείου. Συγκεκριμένα, η ζημία η οποία επήλθε στο Ταμείο ανέρχεται με τις ηπιότερες των εκτιμήσεων στο ποσό των 15.094.330.000 δρχ. ή σε 44,3 εκατ.` € από τις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις.( συνν. πινάκας εκποιήσεων )

[5]- Το ΜΤΣ φέρεται να αγνοεί μεγάλα ακίνητα τα οποία είναι της κυριότητάς του και τα οποία εκμεταλλεύονται τρίτοι χωρίς καμία απολύτως απολαβή και όχι μόνο, όπως [το Σαρόγλειο Μέγαρο ( Πταισματοδικείο Αθηνών)] , οικόπεδο στην περιοχή της Πλάκα στην Αθήνα , κτίριο στην Πλατεία ομονοίας , κτίριο στον Δήμο Παπάγου Χολαργού όπου υφίσταται ο Ι.Ν Αγίου Γεωργίου ,οικόπεδο στον Δήμο Ν Σμύρνης , ενώ , δεν διαχώριζε τα ακίνητα σε οικόπεδο και κτίριο. ( Οικονομική Έκθεση)

[6]- Το 2000, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) έδωσε ως γνωστόν προς εκμετάλλευση στην κοινοπραξία Picar-Τράπεζα Πειραιώς το κτίριο όπου σήμερα στεγάζεται το εμπορικό κατάστημα Attica Σύμφωνα με την γνωστή Οικονομική έκθεση το ΜΤΣ υπέστη τελικά ζημιά έως το 2010 με τις τροποποιήσεις στην ανωτέρω σύμβαση των αρχικώς συμφωνηθέντων , 39.263.321,63 ευρώ . Στο κτίριο όμως - πριν παραδοθεί ( και ενώ ήταν βέβαιη η μεταφορά ) στην ανάδοχη εταιρεία που θα το εκσυγχρόνιζε και θα το εκμεταλλευόταν στη συνέχεια , σύμφωνα με το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με το Δ.Σ του ΜΤΣ - έγινε ριζική ανακατασκευή ισογείου και υπογείου, αίθουσες συσκέψεων ,ενημερώσεων (τίνων;),αίθουσες προβολής ,ξύλινες επενδύσεις ,μάρμαρα, τουαλέτες, πολυτελείας, όλα με χλιδή και αρχοντιά. Κόστος αυτών ,άλλοι μιλούν για 60 άλλοι για 130 και άλλοι για 180 εκατομμύρια(, και μάλιστα με απευθείας αναθέσεις από το ΕΠΥΕΘΑ . (Δημοσίευμα εφημερίδας ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 4/10/2001) .
Στην έκθεσή τους άλλωστε οι ελεγκτές διαπιστώνουν ,ότι με βάση την αρχική σύμβαση, η PICAR είχε αναλάβει όλα τα έξοδα της επίβλεψης των έργων αξιοποίησης του ακινήτου. Τις οικονομικές υποχρεώσεις όμως τις ανέλαβε τελικά το ΜΤΣ, με αποτέλεσμα να χρεωθεί το ελληνικό δημόσιο.

[7]- Στη συνεδρίαση της βουλής της 25ης Απριλίου είχε γίνει μεγάλος ντόρος για φοβερό ποσό που δαπανά το ΕΠΥΕΘΑ του οποίου ο Π/Υ το 2000 ξεπέρασε τα 8,9 δις , δηλαδή πολύ πιο πάνω από τον Π/Υ του υπουργείο Αιγαίο

[8] -Με την αξιοποίηση λοιπόν το 2001 – αυτή τη φορά – του Μεγάρου του Μ.Τ.Σ. το Ταμείο προέβη ( ενθουσιασμένο) και με την έγκριση της ιεραρχίας, στις ακόλουθες αυξήσεις του μερίσματος :
2000: 5 % 2005: 8 %
2001: 9 % 2006: 3 %
2002: 12% 2007: 0 %
2003: 14% 2008: 0%
2004: 15% 2009: 0%

[9]- Παρά τη μηδενική αύξηση του μερίσματος τα έτη 2007-2008-2009 η συνολική δαπάνη παροχών αυξήθηκε κατά 3,7% , 7,2% και 10 % αντίστοιχα, λόγω κυρίως της αλματώδους αυξήσεως του αριθμού των μερισματούχων και του αριθμού των αιτήσεων καταβολής του Β.Ε.Α.

10]- Τα 30 δις δρχ (88.041.085,84 ευρω ) bonus από την κοινοπραξία Picar-Τράπεζα Πειραιώς , κά¬λυψαν το έλλειμμα. γίνανε repos, μετοχές της Γενικής Τράπεζας και ρευστότητα για το ΜΤΣ ( Σωτηρόπουλος )

[11]- Την περίοδο 1990-2000 επιβλήθηκαν– σύμφωνα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση – φόροι επί των εσόδων εκμετάλλευσης του Μεγάρου Μ.Τ.Σ. συνολικού ύψους 12.229.221 ευρώ .

[12]- Την περίοδο 1995 – 2000 εκποιήθηκαν από το ΜΤΣ ακίνητα αξίας 44,55 εκατ. ευρώ και μετοχές της ΓΤΕ 49,89 εκατ. ευρώ

[13]- Από το 2000 και μετά ( βλεπ ανωτέρω) δόθηκαν μεγάλες αυξήσεις στα μερίσματα ενώ δεν άντεχε το ΜΤΣ

[14] Σε εφαρμογή του Ν2913/2001 χορηγήθηκε μέρισμα στους «αποκατασταθέντες διοικητικά και συνταξιοδοτικά αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης» παρ’ ότι αυτοί δεν ευρίσκοντο σε ανταποδοτική σχέση , με ρητή δέσμευση του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η επιβάρυνση του Μ.Τ.Σ. θα εκαλύπτετο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (πρακτικά Βουλής). Η συνολική επιβάρυνση του Ταμείου έχει ανέλθει μέχρι σήμερα στο ποσόν των 4.366.000 ευρώ χωρίς να τηρηθεί η δέσμευση της Πολιτείας.

[15]- Την περίοδο 2000 – 2001 διατέθηκαν από το ΜΤΣ 10 δις δρχ. ή 29,35 εκατ. ευρώ για στήριξη της μετοχής της Γενικής Τράπεζας


[16]- -Λίγο πριν τις εκλογές του 2004, το 38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΜΤΣ (με την υπαριθμ. 3/1/19-1-2004 απόφαση) πουλήθηκε στη Γαλλική τράπεζα Societe Generale, έναντι 6 ευρώ τη μετοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή εκείνη την εποχή, αποτιμούνταν από την Γερμανική Τράπεζα, μεταξύ των 7,37 και 9,01 ευρώ! Αποκαλύφθηκε επίσης ότι η Marfin και η Aspis Bank είχαν κάμει πολύ μεγαλύτερες προσφορές για την αγορά αυτών των μετοχών. Παρά ταύτα οι προσφορές τους απορρίφθηκαν και προτιμήθηκε η πολύ μικρότερη της Societe Generale. Το ΜΤΣ υπέστη ζημιά έτσι μεταξύ 3.600.000 – 6.000.000 ευρώ.

[17]- H αμοιβή του συμβουλευτικού οίκου για την πώληση της ΓΤΕ , Rothschild Italia SpA, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ περίπου, χρεώθηκε εξ’ ολοκλήρου στο ΜΤΣ.

[18]- Το 2004 μειώθηκαν τα εξοπλιστικά προγράμματα, οπότε σταμάτησε να εισπράττεται από το ΜΤΣ το 4% της αξίας του κάθε εξοπλιστικού προγράμματος για τον Στρατό.Να εξηγήσουμε ότι με απόφαση της Πολιτείας το 4% της αξίας κάθε εξοπλιστικού προγράμματος του Στρατού διδόταν στο ΜΤΣ ως οικονομική του ενίσχυση. Όταν όμως δεν υλοποιούνται εξοπλιστικά προγράμματα τότε δεν υπάρχει και το 4%

[19]- Στην έκθεσή τους οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι Εγγυητικές επιστολές 419.767 ευρώ παρέμεναν ανείσπρακτες και οφειλές ύψους 3.780.532 ευρώ από παράβολα της Αστυνομίας αγνοούνταν.

[20]- Το ταμείο υπέστη και ζημίες από την υποχρεωτική του συμμετοχή στο PSI. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι επιθεωρητές, «έχει απολεσθεί λόγω του PSI ποσοστό άνω του 50% των επενδυμένων κεφαλαίων μέσω της ΤτΕ. Το ΜΤΣ δίνει λογαριασμό και αναφέροντας πως στον λογαριασμό διαθεσίμων του είχε μέχρι την 12-3-2012 10.976.353,06 ευρώ, μετά το PSI η ονομαστική αξία του ενεργητικού του κοινού κεφαλαίου ανερχόταν στο ποσό των 5.625.380,78 ευρώ, ενώ η τρέχουσα αξία που αντιστοιχούσε στη μερίδα του ΜΤΣ στο ενεργητικό του κοινού κεφαλαίου στο 2ο δεκαπενθήμερο του 2012 ήταν 3.130.978,12 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον δεσμευμένο λογαριασμό των 5.852.268,29 ευρώ (12/3/2012), αυτός μετά το PSI είχε ονομαστική αξία 2.999.287,41 ευρώ και τρέχουσα αξία 1.660.793,29 ευρώ..

21]- Τέλη του 2012 το Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού αποφάσισε να διανείμει 131 εκατ. ευρώ που δεν είχε, ενώ ο νόμος σαφώς προέβλεπε ότι δεν έπρεπε να διανεμηθεί ούτε ένα ευρώ.

[22]-Από την απογραφή των μερισματούχων του ΜΤΣ που ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου του 2013 προέκυψε ότι το Νοέμβριο του 2013, 6.000 περίπου μερισματούχοι ήταν άφαντοι.

23] - Χορηγούσαν χαμηλότοκα δάνεια σε βουλευτές, στην δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και στους εαυτούς τους. Πράγματι , σύμφωνα με τον κ Σωτηρόπουλο και την οικονομική Έκθεση , 1,25 εκατ. ευρώ δάνεια εντόπισαν οι Επιθεω¬ρητές ότι είχαν δοθεί σε άγνωστους δανειολήπτες

24]- Σύμφωνα με τον ανωτέρω, έξοδα του ταμείου προέκυ¬ψαν και από δανειολήπτες που αποστρατεύθηκαν πριν αποπληρώσουν το δάνειό τους. Όσο ήταν εν ενεργεία, το δάνειο αποπληρωνόταν, τμηματικά, κάθε μήνα από το μισθό τους, πράγμα που δε με-ταφερόταν στη σύνταξη όταν αποστρα¬τεύονταν και, απλά, χανόταν.

25] – Σύμφωνα με την Οικονομική Έκθεση το ΜΤΣ έχει χορηγήσει μερίσματα σε πεθαμένους αλλά και σε στρατιωτικούς που είχαν επανέλθει στην υπηρεσία και, άρα, δεν τα δικαιούνταν, χωρίς να έχει κανένα τρόπο να ελέγξει τους δικαιούχους

26] - Στις περιπτώσεις που το Ταμείο έχει εντοπίσει μερίσματα (συνολικού ύψους 667.450,89 ευρώ) τα οποία χορηγήθηκαν παράνομα, αρνείται να τα διεκδικήσει, αλλά προχωρά αυθαίρετα σε διαγραφή τους!

27]- Το 2011 η αξία του ΜΤΣ αποτιμάται ,ΚΤΙΡΙΑ (85.312,00 m2)5.000,00 € 426.560.000,00 € ΟΙΚΟΠΕΔΑ ( 2.146,75 m2)2.500,00 € 5.366.875,00 € - Σ Υ Ν Ο Λ Ο 431.926.875,00 €
28]- Οι υποχρεώσεις στις 26 Μαΐου 2014 του ΜΤΣ ήταν 32.657.233 ευρώ, εκ των οποίων 2.750.000 ευρώ για δικαιούχους ΒΟΕΑ (αιτήσεις Μαρτίου-Απριλίου 2014), 1.135.000 ευρώ για βοηθήματα θανάτου (αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2013 – Απριλίου 2014), 21.684.233 ευρώ για δικαιώματα ΕΚΟΕΜΣ και τόκους.Τα υπόλοιπα ποσά αφορούν υπόλοιπο τραπεζικού κεφαλαίου και τη δέυτερη δόση στο υπουργείο Οικονομικών, με το ΜΤΣ να σημειώνει πως η υποχρέωση 153.692.652,05 ευρώ έχει τακτοποιηθεί με νόμο (μετέπεσε σε 15ετές δάνειο), δηλ. « τα ληξιπρόθεσμα , έγιναν δάνειο που επιβάρυνε το μέλλον και έτσι απο-σβήστηκαν έξυπνα»

29]- Από τον απολογισμό των ετών 2002-2012 και από σχετικό πίνακα του ΜΤΣ, προκύπτει ότι τα έξοδα ήταν σταθερά περισσότερα από τα έσοδα από το 2003 και μετά, με εξαίρεση το 2006. Το 2002 τα έσοδα ήταν 139 εκατ. και τα έξοδα 105 εκατ., το 2003 τα έσοδα 119 εκατ. και τα έξοδα 124 εκατ., το 2004 με έσοδα 127 εκατ. τα έξοδα ήταν 141 εκατ. το 2009 με έσοδα 163 εκατ. τα έξοδα ήταν 198 εκατ

30] –Το 2012 το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, οφείλει στο λογαριασμό του ΒΟΕΑ 180 εκατ. ευρώ. Αυτό έχει ως συνέπεια να αδυνατεί να ικανοποιήσει 12.500 αιτήσεις στελεχών για την καταβολή του βοηθήματος από τη στιγμή που τα τέκνα τους συμπλήρωσαν το αποδεκτό όριο ηλικίας. «Για περισσότερα από 20 χρόνια μού παρακρατούσαν χρήματα, τα οποία υπολόγιζα για να σπουδάσω το παιδί μου και τώρα δεν μπορώ να τα πάρω», ήταν η κραυγή απελπισίας ενός στρατιωτικού.

31]-. Αρχές του 2014 το ποσοστό των μετοχών του ΜΤΣ στην ΓΤΕ περιορίσθηκε στο... 1%! , από 67% αρχικά

32] Δημοσίευμα στις 02/09/2014 .Σύμφωνα με την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, το Μ.Τ.Σ. / Δνση Παροχών -Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων κατόπιν ερωτήματος της Ε.Α.Α.Σ. απάντησε πως «Σε εκτέλεση του από 16-5-2014 Πρακτικού του ΔΣ/ΜΤΣ, ανεστάλη η καταβολή του μερίσματος σε 1.414 μη απογραφέντες μερισματούχους, επιπλέον των 676μερισματούχων για τους οποίους είχε ήδη ανασταλεί η καταβολή του μερίσματος λόγω μη απογραφής με τη διαδικασία της Υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων».

33] – Το «έργο» φαίνεται να συνεχίζεται καθόσον καθορίζονται πλέον οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιμότητας του ταμείου . Δεδομένο , που κρατά « σταθερό το πηδάλιο σε μια πορεία προς τα βράχια ».

Κάντε τους υπολογισμούς ( 1 έως 32 ).

Τα έσοδα ,ως γνωστόν, προέρχονται όπως πάντα από:
α. Τις εισφορές των μετόχων εξαρτώμενες:
1) από το ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Σ. επί των βασικών αποδοχών των μετόχων και το ύψος των βασικών αποδοχών. Οι εισφορές αυτές συμμετέχουν στα έσοδα κατά 55% (Σ.Ξ. :31%, ΕΛ.ΑΣ.: 24% )
2) τα έτη ασφάλισης
3) τη σχέση μετόχων προς μερισματούχους, η οποία έχει διαμορφωθεί σε 1,40/1 (Σ.Ξ.: 2,19/1 , ΕΛ.ΑΣ. 0,95/1)
β. Τους «κοινωνικούς πόρους» που έχουν εξασφαλίσει οι Φορείς προελεύσεως των μετοχο-μερισματούχων. Οι πόροι αυτοί συμμετέχουν στα έσοδα σε ποσοστό 33% ( από Υ.ΕΘ.Α. : 90% , από ΕΛ.ΑΣ. : 10% )
γ. Από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Ταμείου (ενοίκια, τόκοι, μερίσματα και λοιπά) με συμμετοχή στο σύνολο των εσόδων σε ποσοστό 12 % .

Μπορούμε να αποφύγουμε τις ευθύνες μας , αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις συνέπειές τους . Όσο οι συνέπειές των ευθυνών μας είναι παρούσες , τόσο οι ευθύνες μας αδικούν την κοινωνία .

… ακολουθεί το δ΄ μέρος ( η υποβολή μήνυσης ) .

Υ.Γ 1- Προς κάθε ενδιαφερόμενο . Κύριοι οφείλουμε στα παιδιά μας , στην συνείδησή μας , στα χρόνια που δώσαμε από την ζωή μας , να μην λιγοψυχήσουμε . Συνεχίστε τον αγώνα για την διεκδίκηση των χρημάτων που χάσατε . Διατηρήστε με κάθε τρόπο το θέμα στην δημοσιότητα.
2- Στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τις δικογραφίες και την προδικασία και δεν έχουν με κάποιο τρόπο γίνει ευρύτερα γνωστά , δεν θα γνωστοποιούνται .

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: