Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΕΠΛΣ:Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων-Λιμενικών Αρχών

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας
κ. Δρίτσα Θεόδωρο

Θέμα: "Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων-Λιμενικών Αρχών"

Κύριε Υπουργέ,

Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε υπ όψιν μας, το ΠΔ 81/14 (ΦΕΚ 125 Α) περί "Αναδιάρθρωσης Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενικών Αρχών και ρυθμίσεις στελέχωσης αυτών" εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας για τον τρόπο και την διαδικασία που προβλέπεται σχετικά με την στελέχωση των Λιμενικών Τμημάτων αλλά και γενικότερα τις επιφυλάξεις μας σχετικά με την καλύτερη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού και των επιχειρησιακών μέσων.

Οι αντιρρήσεις οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι ανατρέπονται βασικές αρχές που ισχύουν μέχρι σήμερα σχετικά με τις τοποθετήσεις - μεταθέσεις - αποσπάσεις προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, αφού πλέον μεταφέρονται οι αποφάσεις τοποθετήσεων από το αρμόδιο συμβούλιο μεταθέσεων το οποίο ενεργούσε βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, σε ένα μονοπρόσωπο όργανο όπως είναι ο Περιφερειάρχης ή ο Κεντρικός Λιμενάρχης χωρίς να προβλέπονται ανάλογα κριτήρια και δεσμευτικοί χρόνοι.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν βασικό κριτήριο διαφωνίας αφού ζητήσαμε από την αρχή η αναδιάρθρωση να μην γίνει εργαλείο για "εύκολες" μεταθέσεις αλλά στοχευμένη παρέμβαση με σκοπό την αποτελεσματικότητα του Σώματος.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε άμεση παρέμβαση και τροποποίηση του ΠΔ 33/09 για τις μεταθέσεις προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ οριοθετώντας ως ξεχωριστές υπηρεσίες τα Λιμενικά Τμήματα.

Οι ανωτέρω αλλαγές θα πρέπει να γίνουν πριν τις επόμενες τακτικές κρίσεις του Απριλίου 2015.

Επιπλέον και σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να ξαναδούμε εάν το σύνολο των αλλαγών που επέφερε η Αναδιάρθρωση ανταποκρίνεται στην φιλοσοφία του που απαιτούσε συνένωση δυνάμεων για καλύτερο συντονισμό. 


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος              ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: