Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΕΠΛΣ:Αναβάθμιση Σχολής Λιμενοφυλάκων

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας
κ. Δρίτσα Θεόδωρο 

Θέμα: "Αναβάθμιση Σχολής Λιμενοφυλάκων"

Κύριε Υπουργέ,

Η παραγωγική Σχολή Λιμενοφυλάκων είναι η μόνη στρατιωτική σχολή που δεν εντάσσεται σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης.

Με τον ν. 4058/12 (ΦΕΚ 63Α) η αντίστοιχη παραγωγική σχολή της ΕΛ.ΑΣ. κατηγοριοποιείται στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτή η δυνατότητα προσφέρει στα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις αντίστοιχες σχολές να μπορούν να κάνουν περαιτέρω σπουδές και να αποκτούν γνώσεις που εν τέλει θα ωφελήσουν εκτός από τους ίδιους και την Υπηρεσία.

Ως εκ τούτου προτείνουμε την ακόλουθη διάταξη νόμου για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των στελεχών των Σ.Α.

"H παράγραφος 8 του άρθρου 17 του Π.Δ 81/12 (ΦΕΚ 139 Α΄) «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» τροποποιείται ως ακολούθως:

Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων η οποία ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράτε για την συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στο βαθμό του Κελευστή. Αν υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες κατάταξης στην ίδια εκπαιδευτική σειρά, ως χρόνος φοίτησης στην παραγωγική σχολή, υπολογίζεται ο χρόνος από την ημερομηνία κατάταξης των πρώτων καταταχθέντων δοκίμων μέχρι και την προηγούμενη της ονομασίας τους ως μονίμων στελεχών."

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας

ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος           ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος 

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Aς μπεί πρώτα η Σχολή Λιμενοφυλάκων και κάθε άλλη Σχολή του Λιμενικού Σώματος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και μετά συζητιαίτε η αναβαθμισή της.

Ανώνυμος είπε...

Για μεταπτυχιακό απαραίτητο είναι το πτυχίο