Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σύνταξη από το Δημόσιο και όχι από το ΙΚΑ για τους καταταγέντες μετά την 01-01-2011

Αριθμ. Πρωτ.:59/15


ΠΡΟΣ: Αν. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
κ. Θοδωρή Δρίτσα
Κύριε Υπουργέ


Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 καθορίζεται ότι: «1.α. Οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. β. Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά στο Δημόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης. 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους στρατιωτικούς που κατατάσσονται από 1.1.2011 και μετά, εξαιρουμένων των στρατευσίμων παθόντων οπλιτών στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης. 3….».


Η διάταξη αυτή επιφέρει άνιση μεταχείριση στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και πλείστα προβλήματα που άπτονται του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, γεγονός που πολλάκις έχουμε αναδείξει. Επιπρόσθετα, μελλοντικά δεν έχουν την δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας (θεμελιωτικού – πλασματικού) των Πτητικών, της μάχιμης πενταετίας, των καταδυτικών, των ΤΕΕΜ (πυροτεχνουργοί) κλπ.


Συγκεκριμένα, για το Λιμενικό Σώμα θίγεται το σύνολο των στελεχών που κατατάχθηκαν στις τάξεις του Λ.Σ. από την 01-01-2011 αφού δεν τους δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας με την καταβολή των αναλόγων εισφορών, καθώς επίσης το προσωπικό που επανδρώνει τα ιπτάμενα μέσα της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και της Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών, το προσωπικό της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και των Κλιμακίων Ειδικών Απόστολων και οι πυροτεχνουργοί. 


Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες μας ο κ. ΥΕΘΑ με έγγραφο του προς το Υπουργείο Οικονομικών ζητά την ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για τους στρατιωτικούς επειδή αντιμετωπίζουν παρόμοια με τα δικά μας προβλήματα και ζητά την ασφάλισή τους ως προς τη σύνταξή τους στο Δημόσιο και όχι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή ουσιαστικά ζητά την κατάργηση της ως άνω διάταξης.


Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ως θεσμικός εκπρόσωπος των Αξιωματικών Λ.Σ., δια της παρούσης, σας καλεί για την ανάληψη ανάλογης πρωτοβουλίας, στο πλαίσιο που προαναφέρουμε, που θα επιλύει οριστικά το θέμα για να αρθεί αυτή η αδικία, αλλά και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν από την άνιση μεταχείριση των στελεχών του Λ.Σ.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ   Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: