Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Προτάσεις ΕΠΛΣΚΙ για λύση του γόρδιου δεσμού με ένα νέο Π.Δ. μεταθέσεων

Το Δ.Σ. της ΕΠΛΣΚΙ, κατά την διαδικασία επεξεργασίας προτάσεων των μελών μας, αναφορικά με την τροποποίηση του Π.Δ. μεταθέσεων, κατέληξε στην διαπίστωση ότι, το υφιστάμενο Π.Δ. μεταθέσεων, για διάφορους λόγους, ουδέποτε μέχρι σήμερα κατέστη δυνατό να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει τον σκοπό του. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις μεγάλες αλλαγές που έχουν υπάρξει τόσο σε οικονομικό, όσο και σε εργασιακό επίπεδο, κάνουν επιτακτική την ριζική αναμόρφωση του και όχι απλά την τροποποίηση κάποιων άρθρων του.

Κρίνουμε επιβεβλημένη την ψήφιση ενός νέου Π.Δ. μεταθέσεων με διαφορετική φιλοσοφία, που να διέπεται από διατάξεις δίκαιες, απλές, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Ένα Π.Δ. που θα περιορίζει τον συνολικό αριθμό των διενεργούμενων μεταθέσεων αλλά παράλληλα δεν θα επιτρέπει την δημιουργία οργανικών κενών και θα δίνει την δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους να υπηρετήσουν κάποια στιγμή κοντά στον τόπο συμφερόντων τους.

Μόνο όταν αυτό επιτευχθεί θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η παθογένεια της υποστελέχωσης, που σήμερα μαστίζει τις πιο κρίσιμες υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, ένα πρόβλημα που η εκρηκτική αύξηση των μεταναστευτικών ροών ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο.Προτείνουμε, λόγω της επείγουσας κατάστασης, τα κενά που υπάρχουν στις Υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να καλυφθούν άμεσα με αποσπάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την Frontex. Για την μόνιμη λύση του προβλήματος, στο προσεχές συνέδριο της Ομοσπονδίας πρέπει να συζητηθούν και να αποφασιστούν οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες θα μπορέσει στην συνέχεια να οικοδομηθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας χωρίς να ισοπεδώνει κεκτημένα δικαιώματα μας.Με αυτό το σκεπτικό παραθέτουμε τις κάτωθι προτάσεις: 

- Προγραμματισμός, στην αρχή κάθε έτους, του αριθμού των μεταθέσεων που μπορεί να υλοποιηθεί, ανάλογα με το κονδύλι που έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό του Αρχηγείου για τον σκοπό αυτό.

- Περιορισμός του αριθμού των μεταθέσεων και διενέργεια μόνο αυτών που είναι απαραίτητες για την κάλυψη επιτακτικών Υπηρεσιακών αναγκών, όπως η κάλυψη οργανικών κενών και η αντικατάσταση συναδέλφων που συμπληρώνουν το χρόνο παραμονής τους σε κάποια Υπηρεσία και μετακινούνται προς τον τόπο επιλογής τους. Εφόσον ο αριθμός των μεταθέσεων που έχει εγκριθεί για το έτος δεν επαρκεί για να καλυφτούν όλες οι ανάγκες να γίνεται ιεράρχηση των αναγκών και να καλύπτονται κατά προτεραιότητα τα οργανικά κενά και στην συνέχεια, με σειρά προτεραιότητας, οι κενούμενες θέσεις. 

- Οι μεταθέσεις να εκτελούνται κατά προτεραιότητα από τους συναδέλφους με τα λιγότερα μόρια. Ειδικά μέχρι την εξάλειψη του φαινομένου της ανισομερούς κατανομής του προσωπικού οι μεταθέσεις να εκτελούνται κατά προτεραιότητα από τους συναδέλφους με τα λιγότερα μόρια που υπηρετούν σε υπεράριθμες Υπηρεσίες, 

- Ελάχιστη παραμονή τουλάχιστον 5 ετών όλων των στελεχών Λ.Σ. σε υπηρεσίες που παρουσιάζονται προβλήματα στελέχωσης. Σύνδεση της ανωτέρω υποχρέωσης με την βαθμολογική τους εξέλιξη. Προτείνεται η εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσης να αποτελεί κριτήριο για την προαγωγή στο βαθμό του Κελ/στη για τους Λ/Φ, του Ανθ/στη για τους Υπαξ/κους και του Πλωτάρχη για τους Αξ/κους. Τυχόν απόσπαση με αίτηση του στελέχους δεν πρέπει να προσμετρείται στον ανωτέρω χρόνο.

- Απαγόρευση τοποθέτησης σε Υπηρεσία που δεν υπάρχει κενή θέση και απαγόρευση μετάθεσης σε Υπηρεσία που δεν υπάρχει κενή ή κενούμενη θέση.

- Χρήση της διαδικασίας του 24μηνου σε κατηγορίες Υπηρεσιών που θα συμφωνηθούν, καθώς δίνει την δυνατότητα για λύσεις εξυπηρετώντας τόσο τις Υπηρεσιακές ανάγκες όσο και τον ατομικό-οικογενειακό προγραμματισμό των στελεχών που συμμετέχουν σε αυτό. 

- Σημαντική αύξηση της μοριοδότησης που προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση της Υπηρεσίας που υπηρετεί το στέλεχος σε σχέση με τον τόπο συμφερόντων του, προκειμένου να δίνεται σε όλους η δυνατότητα να υπηρετήσουν κάποια στιγμή κοντά στο σπίτι τους. 

- Βελτίωση της μοριοδότησης ανά Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τόσο τις εργασιακές συνθήκες όσο και τις συνθήκες διαβίωσης, καθώς και τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί με τον Λιμενικό Καλλικράτη και την αύξηση των μεταναστευτικών ροών.

- Η τοποθέτηση-μετάθεση στα Λιμενικά Τμήματα που δεν συνδέονται με την Υπηρεσία υπαγωγής τους με αστική συγκοινωνία να γίνεται με την διαδικασία των λοιπών μεταθέσεων. 

- Ανακοίνωση όλων των μεταθέσεων εντός του μήνα Μαΐου και εκτέλεση τους από 01 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, με ποινή ακυρότητας, εφόσον δεν τηρηθούν οι προθεσμίες.Δημοσιεύουμε τις προτάσεις μας ελπίζοντας να συμβάλουμε στον δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει και που ευελπιστούμε με την συμμετοχή όλων να ολοκληρωθεί στο προσεχές συνέδριο με συγκεκριμένα αποτελέσματα.

                                                                       Για το Δ.Σ.

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                           ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ Σπ.                                        ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ Γερ .     

Δεν υπάρχουν σχόλια: