Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

«Εξέλιξη διαδικασιών κατάταξης επιλαχόντων δόκιμων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής»

Αθήνα 12 Μαϊου 2015 - Θέμα: «Εξέλιξη διαδικασιών κατάταξης επιλαχόντων δόκιμων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» 

ΣΧΕΤ: Το από 31-03-2015 Δελτίο Τύπου σας με θέμα: ‘‘Ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών πλήρωσης – κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Λιμενοφυλάκων, Υπαξιωματικών και Δοκίμων Σημαιοφόρων’’

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάταξης δοκίμων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 2014 και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων βρεθήκαμε στους πίνακες των επιλαχόντων χωρίς να έχουμε το δικαίωμα αναβαθμολόγησης και χωρίς καμία αιτιολόγηση για την βαθμολογίας μας.

Πολλοί από εμάς προσφύγαμε στον ΑΣΕΠ ο οποίος όμως δήλωσε αναρμόδιος και μόνο υπεύθυνος για την τήρηση των διαδικασιών των ανωτέρω προκυρύξεων. Σημειώνεται δε ότι βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 21 της Υ.Α. με Αριθ. 42948 (ΦΕΚ Β΄1854/11.12.2003) «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» προβλέπονται τα εξής: «4. Για τη διασφάλιση της ορθότερης και αντικειμενικότερης αξιολόγησης των γραπτών, κάθε βαθμολογητής σημειώνει, με διαφορετικού χρώματος μολύβι ο καθένας, επί του τετραδίου, οσάκις είναι δυνατό, τα λάθη του υποψηφίου, ώστε η βαθμολόγηση να παρίσταται αιτιολογημένη.

Ο πρώτος βαθμολογητής χρησιμοποιεί μολύβι διαρκείας κόκκινο και ο δεύτερος πράσινο». Στην περίπτωση μας όμως δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο παρά μόνο αναγραφόταν η βαθμολογία μας. Οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων όλων των φορέων του δημόσιου τομέα οφείλουν να διασφαλίζουν τις αρχές της ίσης ευκαιρίας συμμετοχής, της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας, της δημοσιότητας και της διαφάνειας. Αυτές είναι και οι αρχές τις οποίες πιστά υπηρετούν οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές όπως ο ΑΣΕΠ που στην προκειμένη περίπτωση είχε μόνο εποπτικό χαρακτήρα.

Με την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προβήκαμε άμεσα σε ενυπόγραφες καταγγελίες τις οποίες καταθέσαμε στο γραφείο σας προς γνώση σας. Μέσα από αυτές, σας ενημερωσαμε σχετικά με παρατυπίες των δύο ανωτέρω προκηρύξεων, και για τις οποίες ο ΑΣΕΠ δεν μπορούσε να επέμβει και μας παρέπεμψε στα Διοικητικά Δικαστήρια. Ο αγώνας μας αυτός συνεχίστηκε για τουλάχιστον 2 μήνες με συνεχή επικοινωνία με το γραφείο σας και διάφορους τομείς του Υπουργείου όπου μας διαβεβαίωναν ότι εργάζεστε προς εύρεση λύσης ώστε να μην αδικηθεί κανένας υποψήφιος.

Την 31-03-2015 με το ανωτέρω σχετικό Δελτίο Τύπου, ενεργοποιήσατε τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατάταξης (έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών) των επιτυχόντων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών 2014 και παράλληλα αποστείλατε ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με τη δυνατότητα πρόσληψης 83 επιλαχόντων του διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών έτους 2014 και 69 επιλαχόντων του διαγωνισμού Δοκίμων Σημαιοφόρων έτους 2014, οι οποίοι έλαβαν υψηλότερη βαθμολογία από επιτυχόντες συνυποψηφίους τους.

Ήταν μια κίνηση που μας εξέπληξε ευχάριστα και δεν έχει ξαναγίνει από προηγούμενη Κυβέρνηση. Μας αποδείξατε έμπρακτα ότι θέλετε να αλλάξετε το σύστημα εισαγωγής στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και να μας δικαιώσετε με την εισαγωγή μας στις παραγωγικές σχολές του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ενημερωθήκαμε ότι θα συνεδριάσει για την υπόθεσή μας την 05 – 05 – 2015 η οποία αναβλήθηκε για σήμερα 12 – 05 -2015. Προς έκπληξη μας υπήρξε και δεύτερη αναβολή χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αγωνία μας καθώς και των οικογενειών μας που περιμένουμε την έκβαση της υπόθεσης που θα μας δώσει την δυνατότητα να υπηρετήσουμε στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο είναι υποστελεχωμένο και θα είμαστε μια ‘ανασά’ στα Στελέχη που με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την θάλασσα κυριολεκτικά ματώνουν να τα φέρουν εις πέρας στα εκατοντάδες καθημερινά περιστατικά. 

Λαμβάνοντας υπόψη σας όλα τα παραπάνω, σας παρακαλούμε θερμά να ενεργήσετε, ώστε να δοθεί ένα τέλος στην αγωνία και την ταλαιπωρία 83 επιλαχόντων του διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών έτους 2014 και 69 επιλαχόντων του διαγωνισμού Δοκίμων Σημαιοφόρων έτους 2014. Επιθυμούμε την άμεση εισαγωγή μας στις παραγωγικές σχολές του ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μαζί με τους επιτυχόντες στην ίδια εκπαιδευτική σειρά ώστε να επανδρώσουμε άμεσα τις υποστελεχωμένες Υπηρεσίες με τις σημαντικές αυξημένες υποχρεώσεις.

Με εκτίμηση,
Επιλαχόντες Αξιωματικοί - Υπαξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 2014 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
1. Γραφείο Κ.Υπουργού Θ.Δρίτσα
2. ΥΠ.ΟΙ.Υ.Ν.Τ./Α.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.)
4.Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.)
 
limenika-nea.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: