Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Πίνακες επανάκρισης Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2012, κατόπιν αιτήσεων επανάκρισής τους,


1. Κυρώνονται οι πίνακες επανάκρισης Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2012, κατόπιν αιτήσεων επανάκρισής τους, ως ακολούθως:
Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής:
Πίνακας Α΄ 
«Προακτέων»
Σταυρόπουλος Γεώργιος του Νικολάου−Κωνσταντίνου (A.M. 822)

Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικό:
Πίνακας Α΄
«Προακτέων»
Μπόρα Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε. 65)

2. Κυρώνονται οι πίνακες επανάκρισης Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής για παρελθόντα έτη, κατόπιν ακυρωτικών αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ακολούθως:
Για το έτος 2010:
Για τον Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής), κατόπιν της αριθ. 1314/2012 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά:

Πίνακας Α΄
«Προακτέων»
Καλλιανός Γεώργιος του Δημητρίου (A.M. 831)
Για το έτος 2007:
Για τον Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής ε.α.), κατόπιν της αριθ. 1579/2011 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά:
Πίνακας Α΄
«Προακτέων»
Καλαμπαλίκης Ευάγγελος του Γρηγορίου (A.M. 625)
Για το έτος 2007:
Για τον Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής ε.α.), κατόπιν της αριθ. 899/2012 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά:
Πίνακας Γ΄
«ΕυδοκίμωςΤερματισάντων την σταδιοδρομία τους»
Βλάχος Μιχαήλ του Γεωργίου (A.M. 661)
Για το έτος 2009:
Για τον Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής ε.α.), κατόπιν της αριθ. 14/2012 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά:

Πίνακας Α΄
«Προακτέων»
Παπαχρήστου Ευστάθιος του Γεωργίου (A.M. 683)
Για το έτος 2005:
Για τον Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικό (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικό ε.α.), κατόπιν της αριθ. 667/2012 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά:
Πίνακας Α΄
«Προακτέων»
Νεστερούλης Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ.Ε 21)
Για το έτος 2006:
Για τον Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικό (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικό ε.α.), κατόπιν της αριθ. 668/2012 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά:
Πίνακας Α΄
«Προακτέων»
Νεστερούλης Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ.Ε 21)
Για το έτος 2010:
ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΟΠ-ΠΡΓ
Για τον Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικό (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικό ε.α.), κατόπιν της αριθ. 244/2012 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά:
Πίνακας Α΄
«Προακτέων»
Βασιλάτος Γεράσιμος του Παναγιώτη (Α.Μ.Ε 46)
3. Προάγεται στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού ή Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικός, που συμπλήρωσε σύμφωνα με το 3γ. 1 (εε) του Ν. 3079/02 τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, της προαγωγής της λογιζόμενης από 10 Δεκεμβρίου
2012:
Μπόρα Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε. 65)
Η ανωτέρω Αξιωματικός έχει όλα τα απαραίτητα ουσιαστικά και τυπικά για την προαγωγή αυτή προσόντα.
4. Διοικητική αποκατάσταση Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος− Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος− Ελληνικής Ακτοφυλακής) Καλλιανού Γεώργιου του Δημητρίου (A.M. 831).
α. Ανακαλείται το από 16 Ιουλίου 2010 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 744 Γ΄/17−08−2010), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Καλλιανού Γεώργιου του Δημητρίου (A.M. 831) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2010 στον
Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον αυτό βαθμό».
β. Ανακαλείται το από 21 Μαρτίου 2011 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 179 Γ΄/21−03−2011), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Καλλιανού Γεώργιου του Δημητρίου (A.M. 831) στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2011 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων».
γ. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Καλλιανός Γεώργιος του Δημητρίου (A.M. 831) στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 21 Ιανουαρίου 2011, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμων του και της αυτής τάξεως Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2012 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων» για το έτος 2010 και θέτουμε αυτόν στην επετηρίδα των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής προ του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Μυλωνάκου Κωνσταντίνου του Δημητρίου (A.M. 832) και μετά τον Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Βαρελά Αναστάσιο του Κωνσταντίνου (A.M. 830).

5. Διοικητική αποκατάσταση Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Καλαμπαλίκη Ευάγγελου του Γρηγορίου (A.M. 625).
α. Ανακαλείται το από 24 Οκτωβρίου 2007 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 888 Γ/07−11−2007), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Καλαμπαλίκη Ευάγγελου του Γρηγορίου (A.M. 625) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2007 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμωςτερματισάντωντην σταδιοδρομία τους».
β. Ανακαλείται το από 30 Απριλίου 2007 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 306 Γ/08−05−2007), κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του θεωρούμενου ως ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) Καλαμπαλίκη Ευάγγελου του Γρηγορίου (A.M. 625), λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2007 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους».
γ. Ανακαλείται το από 21 Μαρτίου 2007 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 185 Γ/21−03−2007), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Καλαμπαλίκη Ευάγγελου του Γρηγορίου (A.M. 625) στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα ημέρες, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2007 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους».
δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Καλαμπαλίκης Ευάγγελος του Γρηγορίου (A.M. 625), αναδρομικά από 08 Μαΐου 2007, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2012 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων» για το έτος 2007.
ε. Προάγεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Καλαμπαλίκης Ευάγγελος του Γρηγορίου (A.M. 625), στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 21 Μαρτίου 2007, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμων του και της αυτής τάξεως Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2012 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων» για το έτος 2007.
στ. Επαναφερθείς στην ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αποστρατείας του, την 08 Μαΐου 2007 μέχρι την 18 Μαρτίου 2008, ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να κριθεί αναδρομικά στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
6. Διοικητική αποκατάσταση Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Παπαχρήστου Ευστάθιου του Γεωργίου (A.M. 683).
α. Ανακαλείται το από 02 Σεπτεμβρίου 2009 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 734 Γ/04−09−2009), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Παπαχρήστου Ευστάθιου του Γεωργίου (A.M. 683) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2009 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους».
β. Ανακαλείται το από 28 Απριλίου 2009 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 341 Γ΄/07−05−2009), κατά το μέρος που αφορά στην
αυτεπάγγελτη αποστρατεία του θεωρούμενου ως ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) Παπαχρήστου Ευστάθιου του Γεωργίου (A.M. 683), λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2009 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους».
γ. Ανακαλείται το από 19 Μαρτίου 2009 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 211 Γ/19−03−2009), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Παπαχρήστου Ευστάθιου του Γεωργίου (A.M. 683) στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα ημέρες, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2009 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους».
δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Παπαχρήστου Ευστάθιος του Γεωργίου (A.M. 683), αναδρομικά από 07 Μαΐου 2009, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2012 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων» για το έτος 2009.
ε. Προάγεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Παπαχρήστου Ευστάθιος του Γεωργίου (A.M. 683), στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 19 Μαρτίου 2009, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμων του και της αυτής τάξεως Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2012 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων» για το έτος 2009.
στ. Επαναφερθείς στην ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αποστρατείας του, την 07 Μαΐου 2009 μέχρι την 18 Μαρτίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να κριθεί αναδρομικά στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
7. Διοικητική αποκατάσταση Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού (ε.α.) Νεστερούλη Νικόλαου του Ιωάννη (Α.Μ.Ε. 21).
α. Ανακαλείται το από 24 Οκτωβρίου 2007 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 888 Γ΄/07−11−2007), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού Νεστερούλη Νικόλαου του Ιωάννη (Α.Μ.Ε. 21) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2007 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2005.
β. Ανακαλείται το από 19 Νοεμβρίου 2008 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 1096 Γ/01−12−2008), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή
του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού Νεστερούλη Νικόλαου του Ιωάννη (Α.Μ.Ε. 21) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2008 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους», για το έτος 2006.
γ. Ανακαλείται το από 24 Νοεμβρίου 2006 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 477 Γ/13−12−2006), κατά το μέρος που αφορά:
i) στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του θεωρούμενου ως ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού (εκτός οργανικών θέσεων) Νεστερούλη Νικόλαου του Ιωάννη (Α.Μ.Ε. 21), αναδρομικά από 12 Νοεμβρίου 2006, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2006 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους».
ii) στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού Νεστερούλη Νικόλαου του Ιωάννη (Α.Μ.Ε. 21) στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα ημέρες, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2006 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους».
δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός Νεστερούλης Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ.Ε. 21), αναδρομικά από 12 Νοεμβρίου 2006, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2012 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων» για το έτος 2006.
ε. Επαναφερθείς στην ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αναδρομικής αποστρατείας του, την 12 Νοεμβρίου 2006 μέχρι την 20 Μαρτίου 2007, ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να κριθεί αναδρομικά στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
8. Διοικητική αποκατάσταση Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού (ε.α.) Βασιλάτου Γεράσιμου του Παναγιώτη (Α.Μ.Ε. 46).
Ανακαλείται το από 16 Ιουλίου 2010 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 744 Γ/17−08−2010), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού Βασιλάτου Γεράσιμου του Παναγιώτη (Α.Μ.Ε. 46) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2010 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2012 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων» για το έτος 2010.
(Αρ. εγκρ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: 938/12−02−2013).

Δεν υπάρχουν σχόλια: