Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

ΠΕΑΛΣ: Συνάντηση με στρατιωτική ηγεσία


ΠΕΑΛΣ: Συνάντηση με Στρατιωτική Ηγεσία Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αριθμ. Πρωτ.: 09/13


Στις 21-02-2013 το Δ.Σ. της ΠΕΑΛΣ πραγματοποίησε συνάντηση με την στρατιωτική ηγεσία του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος μας και εξελίχθηκε στη βάση του πνεύματος συνεργασίας που απαιτείται από τις περιστάσεις, για την εξεύρεση λύσεων στα χρονίζοντα προβλήματα του προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 

 Αρχικά τονίσαμε την οριακή κατάσταση που βιώνουμε ως εργαζόμενοι αυτής της χώρας, με τις συνεχείς περικοπές των αποδοχών μας, που μας έχουν φέρει στα όρια της εξαθλίωσης, αλλά και την πρόσθετη επιβάρυνση που δεχόμαστε ως επαγγελματίες από την απαξίωση του οργανισμού που υπηρετούμε ένεκα  των συνεχών περικοπών του προϋπολογισμού του. 

Στη συνέχεια θέσαμε στην ηγεσία σειρά θεμάτων και χρονιζόντων προβλημάτων, γνωστών σε όλους και ζητήσαμε την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την επίλυσή τους, που θα οδηγήσει στην βελτίωση της καθημερινότητας των συναδέλφων.

  
Συγκεκριμένα αναφερθήκαμε:
- στο σχεδίου νόμου του ΥΝΑ,
- στην ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη, 
- στην κατ’ εξαίρεση αποπληρωμή των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης υψηλού κόστους και χρονίων πασχόντων, 
- στην αποπληρωμή των πλεύσιμων και οδοιπορικών παρελθόντων ετών, 
- στις αποζημιώσεων Επιθεωρητών ΤΚΕΠ Λιμενικών Αρχών, 
- στην αποκατάσταση της αδικίας των προερχομένων από ΑΕΝ, 
- στην αναπροσαρμογή πτητικού επιδόματος ιπταμένων – στελεχών Λ.Σ., 
- στον επανακαθορισμό των «μάχιμων» υπηρεσιών, 
- στην τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για το ωράριο των υπηρεσιών, 
- στην τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις πάσης φύσεως άδειες και την  άμεση κατάργηση υφιστάμενων περιορισμών, που ουσιαστικά ακυρώνουν το δικαίωμα στην άδεια, 
- στην πιστή τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τις αποσπάσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 
- στην  ανάγκη διοικητικής μέριμνας και επιμελητείας,  
- στην κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, κεντρικά και περιφερειακά, 
- στην αναμόρφωση – επικαιροποίηση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που στις διατάξεις του περιλαμβάνει την διαδικασία των Κρίσεων σε νέα πρότυπα, 
- στην κατ’ ετος εισαγωγή στελεχών στις παραγωγικές σχολές. 

Η στρατιωτική ηγεσία, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη του συνόλου των θεμάτων και των συνεπειών τους στα στελέχη, μας διαβεβαίωσε ότι αποτελούν και για την ίδια ζητήματα μείζονος σημασίας, έχουν τεθεί στις προτεραιότητές τους και καταβάλλουν προσπάθειες για την επίλυσή τους, στο μέτρο που τους αναλογεί. 

Εμείς, επιμένοντας στην διεκδίκηση των άμεσων λύσεων που απαιτούνται, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη τους παρεμβαίνοντας όπου και όταν απαιτείται με γνώμονα το συμφέρον των συναδέλφων. Εξάλλου, όλοι, κάθε φορά, κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι έγινε άμεσα αποδεκτή παλαιότερη πρότασή μας για την καθιέρωση Ημέρας Μνήμης Πεσόντων Λιμενικών και την ανέγερση Μνημείου Πεσόντων στο καθήκον, στην έδρα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως ελάχιστος φόρος τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς και της αυτοθυσίας των πεσόντων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ              Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: