Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Για τα πεπραγμένα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, Οι δικές μας προτάσεις

Αριθμ. Πρωτ.: 10/2013                                                                                                          

Σας γνωρίζουμε ότι χθες, 21-01-2014, μετά από πρωτοβουλία και πρόσκληση του Προέδρου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού Αντιναυάρχου (ε.α.) ΚΑΝΑΡΗ Μ., πραγματοποιήθηκε συνάντηση των θεσμικών εκπροσώπων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών Λ.Σ.-Π.Ν., στο πλαίσιο της απαιτούμενης από την πλευρά του Ταμείου ενημέρωσης για τις εξελίξεις και τη διαμορφούμενη κατάσταση και προοπτική του.

Σημεία ιδιαίτερης βαρύτητας και αυξημένου ενδιαφέροντος που επισημάνθηκαν κατά την ενημέρωση είναι τα ακόλουθα:

v  Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μ.Τ.Ν. για το οικονομικό έτος 2013 εξελίχθηκε ομαλά και επιτεύχθηκε εξισορρόπηση στο ισοζύγιο εισπράξεων - πληρωμών, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η αρνητική πορεία στην οποία είχε περιέλθει το Ταμείο τα τελευταία 4 έτη. Στη διαμόρφωση του θετικού αποτελέσματος χρήσης, όπως τονίστηκε, συνέβαλε καθοριστικά η εισροή ανταποδοτικών πόρων από δραστηριότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

v  Στον τομέα της πολιτικής παροχών αποφασίστηκε, η διατήρηση για το έτος 2014 των τιμών των μερισμάτων ΜΤΝ και μεριδίων ΕΚΟΕΜΝ στο ύψος που ισχύουν από 1.3.2013. Οι πληρωμές δε των μερισμάτων από το μήνα Ιανουάριο 2014 διενεργούνται πλέον σε μηνιαία βάση, προκαταβολικά, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

v  Αποφασίστηκε η επαναχορήγηση δανείων, επιπρόσθετα όσων χορηγούνται ήδη για σοβαρούς λόγους υγείας, ως εξής:
α. Ανώτατοι Αξιωματικοί ……………………………………6.000€
β. Ανώτεροι Αξιωματικοί ………………… ………………..5.000€
γ. Κατώτεροι Αξιωματικοί & Ανθυπασπιστές …..………..4.000€
δ. Υπαξιωµατικοί & Λιμενοφύλακες ..……………………..3.000€
Τα χορηγούµενα δάνεια βαρύνονται µε επιτόκιο 6% ενώ η εξόφληση θα γίνεται σε 12 έως 48 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις σύµφωνα µε την δήλωση του αιτούντα. Η παρακράτηση θα γίνεται από τον µισθό ή το µέρισµα των οφειλετών.

v  Αναφορικά με την επιχειρούμενη ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων Στρατού-Ναυτικού-Αεροπορίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συγκροτηθείσας διυπουργικής επιτροπής για την σύνταξη σχεδίου διακήρυξης (διαγωνισμού) για την ανάθεση σε εξωτερικό φορέα (ιδιωτική εταιρεία) της διερεύνησης της δυνατότητας ενοποίησης των Ταμείων μέσω της εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης και της διαπίστωσης της βιωσιμότητας ενός ενιαίου Ταμείου. Επί του θέματος, το ΔΣ/ΜΤΝ διατύπωσε και πάλι την αντίθεσή του για τους όρους, υπό τους οποίους εξελίσσεται η ανωτέρω μεθόδευση, καθώς, επιγραμματικά, η βιωσιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος και η δίκαιη μετάβαση στη νέα κατάσταση, προϋποθέτει την προηγούμενη ανάληψη δράσεων για την πλήρη εξυγίανση του ΜΤΣ.
     Επισημαίνεται ότι η προγραμματισμένη για την 27.01.2014 σύσκεψη δεν αφορά την λήψη απόφασης για το εάν και με ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η ενοποίηση, όπως λανθασμένα ανακοινώθηκε από διάφορα site, αλλά στην εξέταση, από την ως άνω επιτροπή, των προτάσεων που κατατέθηκαν επί του συνταχθέντος σχεδίου διακήρυξης από τα Γενικά Επιτελεία, τα Αρχηγεία, τις Διοικήσεις των Ταμείων και τους εκπροσώπους των αποστράτων.

v  Στις 20 Μαρτίου 2014 θα συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η από 04-04-2013 αγωγή του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού κατά της Τραπέζης της Ελλάδος, για την υπόθεση της εφαρμογής του προγράμματος ανταλλαγής (κούρεμα αποθεματικών) ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI).

Στο περιθώριο της ενημερωτικής συνάντησης, πραγματοποιήσαμε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου Αρχιπλοίαρχο (Ο) Χριστόπουλο Σ. ΠΝ, κατά την οποία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την εν γένει λειτουργία του Ταμείου σε οικονομικό, διοικητικό και θεσμικό επίπεδο.

Ειδικότερα, εκφράσαμε την αντίθεσή μας με την επιχειρούμενη ενοποίηση των Ταμείων, διατυπώσαμε τη θέση μας για την ανάγκη ίσης μεταχείρισης αδιακρίτως μεταξύ όλων των μετόχων και μερισματούχων (αναφερόμενοι στην από 19-06-2013 παρέμβασή μας για  την άμεση επιστροφή των χρημάτων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που κατέβαλε ο ΟΑΕΔ στο ΜΤΝ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα) και καταθέσαμε τις προτάσεις μας για:

α) Την εξέταση της δυνατότητας για χορήγηση δανείων με ευνοϊκότερους όρους για τα στελέχη (μεγαλύτερα ποσά και χαμηλότερα επιτόκια) καθώς και την επαναχορήγηση προκαταβολών έναντι εφάπαξ.
β) Την θεσμοθέτηση συμμετοχής στο ΔΣ/ΜΤΝ των συνδικαλιστικών φορέων αλλά και εν ενεργεία στελέχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και την τοποθέτηση Αξιωματικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ σε θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ταμείου, από την πλευρά του, επιφυλάχθηκε να απαντήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, εξήρε όμως το υψηλό επίπεδο των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που υπηρετούν στο Μ.Τ.Ν. διατυπώνοντας, παράλληλα, την αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσής του σε ανθρώπινο δυναμικό από την πλευρά του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ιδιαίτερα ειδικότητας Οικονομικού και Νομικού.

Κλείνοντας, τονίζουμε ότι η ΠΕΑΛΣ, ως εκπρόσωπος μετόχων και εν δυνάμει μερισματούχων, παραμένει σε κοινή πορεία με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, παρακολουθώντας και ενεργώντας όπου και όποτε απαιτείται για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών της. 


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ            Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: