Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Συγκρότηση Επιτροπής Αξιωματικών για την ανάγκη αναμόρφωσης της κείμενης νομοθεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αριθμ. Πρωτ.: 13/14

Ενημερώνουμε τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ότι με εντολή του κ. ΥΝΑ και απόφαση του κ. Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. συγκροτήθηκε Επιτροπή ανωτάτων και ανωτέρων Αξιωματικών, με σκοπό τη μελέτη της κείμενης νομοθεσίας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κώδικας Προσωπικού, Ιεραρχίας και Προαγωγών, Πειθαρχικό Δίκαιο, Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, Αξιολόγησης, Άδειες Προσωπικού, Κανονισμός Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών κλπ.), για τη διαπίστωση των αδυναμιών, των ελλείψεων και δυσλειτουργιών ανά τομέα και θεματικό αντικείμενο, προκειμένου, έως 14-02-2014 να εισηγηθεί και να καταθέσει, όπου απαιτείται, προτάσεις αναμόρφωσης και συμπλήρωσής της.

Εν συνεχεία θα συγκροτηθούν ομάδες εργασίας ανά θεματικό αντικείμενο, των οποίων οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 30-04-2014, ώστε τα συμπεράσματα και οι προτάσεις τους να τεθούν σε διαβούλευση με τους συνδικαλιστικούς φορείς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΕΑΛΣ – ΠΟΕΠΛΣ). Η περάτωση της διαδικασίας, εκτιμάται στις αρχές του καλοκαιριού, οπότε και θα αναληφθούν οι όποιες απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας.

Η ΠΕΑΛΣ δηλώνει εξ’ αρχής παρούσα, με την δέουσα όμως προσοχή και επιφύλαξη που απαιτεί το εγχείρημα. Σε κάθε περίπτωση θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, θετικών για το προσωπικό Λ.Σ. αποφάσεων, στο πλαίσιο των αρχών και των διεκδικήσεων μας.  

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ                   Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: