Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Πίνακες Συμμετεχόντων και Απορριφθέντων υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2014

Ανακοινώνεται ότι την 09-7-2014 ημέρα Τετάρτη αναρτήθηκαν πίνακες

Α) Των υποψηφίων (ανδρών – γυναικών) Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2014 των οποίων οι αιτήσεις και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης και επομένως έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό (πρώτα τα στοιχεία των γυναικών υποψηφίων) και

Β) Των υποψηφίων (ανδρών – γυναικών) Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2014 των οποίων τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης και επομένως δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν εγγράφως διευκρινίσεις σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού τους από το διαγωνισμό, κατόπιν υποβολής έγγραφης σχετικής αιτήσεώς τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: