Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ζητούμε τη μη κύρωση του νέου κανονισμού κατανομής του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και την έναρξη διαλόγου

Κύριε Υπουργέ,


Αιφνίδια, χωρίς διαβούλευση και χωρίς να ζητηθούν οι θέσεις και οι απόψεις μας, όπως εξάλλου είχε καθοριστεί με απόφαση Αρχηγού, διαπιστώνουμε την προώθηση Υπουργικής Απόφασης για την κύρωση κανονισμού περί της νέας οργανικής σύνθεσης και κατανομής του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιφερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ταυτόχρονη κατάργηση των διατάξεων του Κανονισμού 65, που μέχρι σήμερα ίσχυε.


Η προωθούμενη ανακατανομή ήδη προκαλεί έντονες αναταράξεις στον Οργανισμό που υπηρετούμε και αμφισβητείται ευθέως από το σύνολο του προσωπικού που μας κατακλύζει με τις έντονες και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες του καθόσον διαπιστώνεται ότι αφενός δεν αντιμετωπίζει την υποστελέχωση των υπηρεσιών, αντίθετα δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα (οριακές συνθέσεις κλπ) και αφετέρου θέτει υπό ομηρία σημαντικό αριθμό στελεχών του Σώματος.


Παρά το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη καθορισμού νέας οργανικής σύνθεσης και κατανομής του προσωπικού ύστερα από την αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών του Σώματος, από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει αβίαστα ότι οι προωθούμενες αλλαγές δεν αποτελούν προϊόν ανάλυσης δεδομένων και αναγκών για το παρόν και το μέλλον, αλλά επιφανειακής προσέγγισης, αφού δεν υφίσταται η επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ παράλληλα εκτιμούμε ότι κινούνται επί τη βάση της πίεσης του χρόνου, προσωπικών εκτιμήσεων και εμπειριών και βέβαια υποχρεώσεων έναντι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη μείωση της Οργανικής Δύναμης του Λιμενικού Σώματος, όπως εξάλλου και κατά το παρελθόν έχουμε αναδείξει.


Σύμφωνα λοιπόν με τις διαπιστώσεις μας, οι σημαντικότερες ενστάσεις εστιάζονται στα εξής:
• Στην ατεκμηρίωτη μείωση κατά 25% περίπου του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού στελέχωσης του Λ.Σ. με την κατάργηση του Κανονισμού 65.
• Στην οριζόντια λογική της στελέχωσης αριθμητικά των Περιφερειακών Υπηρεσιών (ΠΕΔΙΛΣ –Λιμεναρχεία – Πλωτά – ΚΕΑ – Λιμενικοί σταθμοί).
• Στη λανθασμένη, σε πολλές περιπτώσεις, κατά βαθμό κατανομή του προσωπικού στις Υπηρεσίες.
• Στη μη επαύξηση του αριθμού των υπηρετούντων στις Λιμενικές Αρχές που παραμένουν και επιφορτίζονται με τις αρμοδιότητες καταργούμενων Λιμενικών Αρχών (Λιμενικός Καλλικράτης).


Ύστερα από τα προεκτεθέντα και επειδή θεωρούμε ότι η δική μας ευθύνη είναι να συμβάλλουμε θετικά και δημιουργικά, επ’ ωφελεία των στελεχών αλλά και του Οργανισμού που υπηρετούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε τη μη κύρωση του υπό προώθηση Κανονισμού και την επανεξέτασή του, επί τη βάση των παρατηρήσεων μας. Έως τότε θα είμαστε απέναντι σε αποφάσεις που κατά την άποψή μας δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καιρών αλλά λαμβάνονται στη λογική μιας τυπικής διαχειριστικής διαδικασίας και όχι ως μια υποχρέωση για ένα καλύτερο, σύγχρονο Λιμενικό Σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: